Κάθε αρχή και δύσκολη με τα e-βιβλία των αγροτών

Υποχρεωτική η καταχώριση εσόδων για όσους ανήκουν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ

της Φωτεινής Μακρή

Φωτεινή Μακρή λογίστρια, φοροτεχνικός A’ Τάξης

Στη «νέα εποχή» των ηλεκτρονικών βιβλίων καλούνται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) να περάσουν οι αγρότες, ακολουθώντας τις υπόλοιπες επιχειρήσεις για τις οποίες, μετά από διαδοχικές αναβολές, αρχίζει από αυτόν τον μήνα να υφίσταται η σχετική υποχρέωση.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει καταρτίσει η Αρχή, από 1/10/2021 υποχρεούνται να διαβιβάσουν στην πλατφόρμα myDATA τα παραστατικά εσόδων που εκδίδουν από την ημερομηνία αυτή και μετά:

✱ Οι επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα) με διπλογραφικά βιβλία και τζίρο (ακαθάριστα έσοδα) άνω των 50.000 ευρώ το 2019.
✱ Οι επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα) με απλογραφικά βιβλία και τζίρο άνω των 100.000 ευρώ το 2019.

 

Από 1/11/2021 η παραπάνω υποχρέωση ισχύει για όλες τις υπόλοιπες επιχειρήσεις.

Σε κάθε περίπτωση, η διαβίβαση των παραστατικών εσόδων που έχουν εκδώσει ή θα εκδώσουν μέχρι την ημερομηνία έναρξης υποχρεωτικής διαβίβασης οι επιχειρήσεις, πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο έως τις 31/3/2022. Διευκρινίζεται ότι στον τζίρο συμπεριλαμβάνεται κάθε εισόδημα που λαμβάνει ο αγρότης, επομένως και οι επιδοτήσεις.

Υπογραμμίζεται ότι, ειδικά για το 2021, η υποχρέωση διαβίβασης αφορά μόνο τα παραστατικά εσόδων και όχι τους λογιστικούς χαρακτηρισμούς εξόδων. Επίσης, η υποχρέωση βαραίνει τον εκδότη του παραστατικού, ενώ ο λήπτης διατηρεί την υποχρέωση για τυχόν παρακρατήσεις, αλλά και για την υποβολή δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων.

Σε περιπτώσεις αυτοτιμολόγησης (οι οποίες δεν είναι καθόλου σπάνιες στον αγροτικό χώρο), την υποχρέωση διαβίβασης της σύνοψης έχει πάντα ο λήπτης των αγαθών-υπηρεσιών, που στην προκειμένη περίπτωση λειτουργεί ως «Εκδότης» και διαβιβάζει και χαρακτηρισμούς συναλλαγών εξόδων. Η οντότητα «Λήπτης» (πωλητής αγαθών-υπηρεσιών) διαβιβάζει μόνο χαρακτηρισμούς εσόδων.

Ποιοι εξαιρούνται

Στο σημείο αυτό να ξεκαθαρίσουμε ότι οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος και οι λεγόμενοι «αφανείς» (αυτοί δηλαδή που δεν «ανήκουν» σε κάποιο καθεστώς) δεν έχουν καμία υποχρέωση διαβίβασης δεδομένων. Μόνο οι αγρότες του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ θα πρέπει να μπουν σε αυτήν τη διαδικασία.

Το πρώτο, λοιπόν, που πρέπει να κάνουν όσοι αγρότες έχουν ταμειακές μηχανές, είναι να έρθουν σε επαφή τόσο με τον λογιστή-φοροτεχνικό, όσο και με τον τεχνικό της ταμειακής τους, ώστε η μηχανή να συνδεθεί με την ΑΑΔΕ. Η διαδικασία είναι απλή: Δίδεται ένας κλειδάριθμος από τον λογιστή, ο οποίος στη συνέχεια παραδίδεται στον τεχνικό και σε λίγα λεπτά η ταμειακή θα είναι συνδεδεμένη με το Taxis.

Μόνος ή μέσω λογιστή;

Αρκετοί αγρότες θα επιχειρήσουν να κάνουν την καταχώριση των τιμολογίων μόνοι τους, αξιοποιώντας την ειδική φόρμα της ΑΑΔΕ. Ο τρόπος αυτός επιτρέπεται μόνο για επιχειρήσεις που:

α) Τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα και δεν υπερβαίνουν το όριο των ετησίων ακαθάριστων εσόδων των 50.000 ευρώ. Εξαιρετικά, για το έτος 2021, τα ακαθάριστα έσοδα προσδιορίζονται με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019.

β) Εκδίδουν έως και 50 τιμολόγια πώλησης (όχι Αποδείξεις Λιανικής), ανεξαρτήτως τηρούμενου λογιστικού συστήματος (απλογραφικό ή διπλογραφικό), με το πλήθος αυτών να προκύπτει από τα δεδομένα που διαβιβάστηκαν στην πλατφόρμα myDATA μέχρι το τέλος του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. Εξαιρετικά για το έτος 2021, λαμβάνεται υπόψη μόνο το πλήθος των τιμολογίων, με βάση τις υποβληθείσες καταστάσεις φορολογικών στοιχείων πελατών.

Οι αγρότες που διαβιβάζουν τα δεδομένα μέσω της ειδικής φόρμας καταχώρισης μπορούν να τα διαβιβάζουν μέχρι την 20ή μέρα του επόμενου μήνα εντός του οποίου εκδόθηκαν.

Όσοι διαβιβάζουν τα δεδομένα μέσω των λογιστικών προγραμμάτων, πρέπει να το κάνουν σε «πραγματικό χρόνο». Αυτό γίνεται μετά από συμφωνία με τον λογιστή και, επειδή προϋποθέτει χρόνο και ευθύνη, συνοδεύεται φυσικά και από κάποια αμοιβή. Παρά το έξτρα κόστος, εκτιμάται ότι πολλοί παραγωγοί θα προτιμήσουν αυτή την επιλογή. Σε αντίθεση με τα έσοδα, η σύνοψη και ο χαρακτηρισμός εξόδων διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ υποχρεωτικά μέσω λογιστή-φοροτεχνικού.