Κέντρα αισθητικής και κομμωτήρια επιχορηγούνται μέσω LEADER γιατί παρέχουν «υπηρεσίες στον αγροτικό πληθυσμό»

Μεγάλο μέρος των κοινοτικών κονδυλίων προορίζεται αποκλειστικά για την ίδρυση τουριστικών καταλυμάτων

Από ινστιτούτα αισθητικής και κομμωτήρια μέχρι τουριστικές κατοικίες με πισίνα έχουν λάβει το πράσινο φως, ώστε να επιχορηγηθούν στο πλαίσιο του CLLD/LEADER 2014-2020, με τα ποσά ενίσχυσης για ένα κέντρο ομορφιάς και αδυνατίσματος να ξεπερνά –σε ορισμένες περιπτώσεις– και τα 260.000 ευρώ.

LEADER/CLLD

«Η Τοπική Ανάπτυξη µε Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ /CLLD), βασισμένη στην προσέγγιση LEADER, είναι μια μέθοδος σχεδιασμού και υλοποίησης τοπικών ολοκληρωμένων αναπτυξιακών στρατηγικών, µε τη συμμετοχή εταίρων σε τοπικό επίπεδο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές», αναφέρει η Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ΥΠΑΑΤ, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ισχυρό εργαλείο, προκειμένου οι τοπικές κοινότητες:

α) Να κάνουν σταθερά βήματα προς πιο αποτελεσματικές μορφές οικονομικής, βιώσιμης και «χωρίς αποκλεισμούς» ανάπτυξης, σύμφωνα µε τη στρατηγική «Ευρώπη 2020».
β) Να «καινοτομήσουν», προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα των αγροτικών περιοχών της χώρας.
γ) Να ενισχύσουν την κοινωνική συνοχή στις αγροτικές περιοχές.

Παροχή υπηρεσιών στον αγροτικό πληθυσμό

Στο Υπομέτρο 19.2 «Παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των τοπικών προγραμμάτων», που αποτελεί και το βασικό υπομέτρο του Μέτρου 19, υπάρχουν δύο υποδράσεις: η 19.2.2.5 «Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα κ.λπ.), με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής» και η 19.2.3.5 «Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κ.λπ.), με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής».

Στο πλαίσιο αυτών των υποδράσεων, όμως, φαίνεται πως σε κάποιες περιοχές της χώρας κρίνονται ως αναγκαίες υπηρεσίες για τον αγροτικό πληθυσμό… οι ανταύγειες και το μασάζ.

Αναζητώντας τις αποφάσεις έγκρισης ένταξης των πράξεων στο πλαίσιο του υπομέτρου, μπορεί κάποιος να διαπιστώσει, για παράδειγμα, ότι:

✱ Στο πλαίσιο της Υποδράσης 19.2.2.5:

● Σε περιοχή της Στερεάς Ελλάδας, έχει εγκριθεί ο εκσυγχρονισμός επιχείρησης παροχής υπηρεσιών αισθητικής (συνολικού προϋπολογισμού 116.974,10 ευρώ), με την επιλέξιμη δημόσια δαπάνη στα 76.033,16 ευρώ.

● Σε περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, εγκρίθηκε ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση κομμωτηρίου (συνολικού προϋπολογισμού 35.943,10 ευρώ), με την επιλέξιμη δημόσια δαπάνη να ανέρχεται στα 23.818,01 ευρώ.

✱ Στο πλαίσιο της Υποδράσης 19.2.3.5:

● Έχει εγκριθεί η επέκταση/μετεγκατάσταση ινστιτούτου αισθητικής στην Κορινθία, με την επιλέξιμη δημόσια δαπάνη να ανέρχεται στα 266.626,58 ευρώ.

Να σημειωθεί ότι τα παραπάνω (που εντοπίζονται και αλλού) αποτελούν μεμονωμένες περιπτώσεις, καθώς η πλειονότητα των ιδιωτικών επενδύσεων στο πλαίσιο των συγκεκριμένων υποδράσεων αφορά πολιτιστικά κέντρα, βρεφικούς/παιδικούς σταθμούς, ιατρεία, μικροβιολογικά εργαστήρια, αθλητικά κέντρα, γήπεδα κ.ά.

Η χαρά του… Αirbnb

Ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό των κοινοτικών χρημάτων του προγράμματος προορίζεται όμως για την επιχορήγηση επενδύσεων στον τουριστικό τομέα, μέσω και των σχετικών υποδράσεων (19.2.2.3: «Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού, με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής», 19.2.3.3: «Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής»).

Έτσι, στις αποφάσεις έγκρισης ξεχωρίζει ένας μακρύς κατάλογος που αφορά την ίδρυση τουριστικών (και επιπλωμένων) κατοικιών/καταλυμάτων/διαμερισμάτων, ίδρυση πολυτελών τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών, με ή χωρίς πισίνα κ.ά. Οι ενταγμένες αυτές πράξεις κυριαρχούν σχεδόν σε όλες τις περιοχές, κυρίως στις πιο παραθεριστικές/τουριστικές της χώρας, όπως είναι τα νησιά.

Είναι ενδεικτικό ότι στο πλαίσιο της πρόσκλησης του τοπικού προγράμματος για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα της ΟΤΔ Κέρκυρας, Λευκάδας ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΑΕ ΟΤΑ, (όπως αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ στις 28/06/2022), από το συνολικό ποσό της επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης ύψους 9.574.582,12 ευρώ, τα 4.655.358,14 ευρώ αφορούν αποκλειστικά την Υποδράση 19.2.3.3, και τα 3.321.542,82 ευρώ την Υποδράση 19.2.2.3. Πάνω από 7 εκατ. ευρώ δηλαδή μόνο για τον τουριστικό τομέα.

Σε άλλες περιοχές, επιχορηγείται επίσης η επέκταση ή ο εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων, η αγορά τουριστικών σκαφών, καφέ μπαρ, εστιατόρια κ.ά.

Επιχειρηματικότητα στην αγροδιατροφή

Δεν χωρά καμία αμφιβολία για τη διαχρονική αξία του προγράμματος LEADER στη στήριξη της ελληνικής υπαίθρου. Στο τρέχον πρόγραμμα 2014-2020 έχουν εγκριθεί πολλά επενδυτικά έργα με αγροδιατροφικό πρόσημο, όπως είναι ο εκσυγχρονισμός ή η ίδρυση ελαιοτριβείου, τυποποιητηρίου ελαιολάδου, τυροκομείου, οινοποιείου, η ίδρυση ή η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός μονάδων ζωοτροφών, η ίδρυση ή ο εκσυγχρονισμός μεταποιητικών μονάδων, μονάδων ξήρανσης αρωματικών φυτών, η ίδρυση μονάδων παραγωγής ζυμαρικών, παραγωγής ψωμιού – αρτοποιείο, μονάδων επεξεργασίας και συντήρησης κρέατος, ίδρυση αποσταγματοποιείων, ζυθοποιείων κ.ά.

Μεταφορά γνώσεων

Ιδιαίτερη προσοχή, πάντως, πρέπει να δοθεί σε όσα επενδυτικά σχέδια έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο των υποδράσεων 19.2.1.1 «Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης στον γεωργικό και στον δασικό τομέα» και 19.2.1.2 «Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών». Κι αυτό γιατί δεν εντοπίζονται σε όλα τα τοπικά προγράμματα.

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Υπαιθρος Χώρα»
που κυκλοφόρησε την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022