ΚΕΠΕ: Πλεονασματικό για δεύτερη χρονιά το αγροδιατροφικό ισοζύγιο

Την επίτευξη πλεονάσματος στο ισοζύγιο εισαγωγών-εξαγωγών αγροδιατροφικών προϊόντων για δεύτερη συνεχή χρονιά, θέμα που ανέδειξε πριν από λίγους μήνες η «ΥΧ», έρχεται να επιβεβαιώσει με τον πλέον έγκυρο τρόπο το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών της Ελλάδας (ΚΕΠΕ).

Με μια γρήγορη ματιά στον σχετικό πίνακα, μπορεί κανείς να διαπιστώσει την τεράστια συνεισφορά των οπωροκηπευτικών (πλεόνασμα 1.616 εκατ. ευρώ), του βαμβακιού (πλεόνασμα 672 εκατ. ευρώ) και την πολύ σημαντική προσφορά των ελαίων, του καπνού και των αλιευμάτων.

Αξίζει επίσης να παρατηρήσουμε ότι στα γαλακτοκομικά υπάρχει ισορροπία με ένα ισχνό έλλειμμα 14 εκατ. ευρώ, γεγονός που απορρέει από τις διαρκώς αυξανόμενες εξαγωγές που το 2021 έφτασαν τα 920 εκατ. ευρώ, αντισταθμίζοντας τις εισαγωγές των 934 εκατ. ευρώ. Σταθερό με ελάχιστη βελτίωση είναι διαχρονικά το ογκώδες έλλειμμα στα προϊόντα κρέατος, ενώ επιδείνωση παρατηρείται και στον τομέα των ζωοτροφών.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του ΚΕΠΕ που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, 6 Ιουλίου, «Ένα από τα πλέον γνωστά στο ευρύ κοινό χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας είναι το ελλειμματικό ισοζύγιο του εξωτερικού εμπορίου.

Πράγματι, ένα βασικό διαρθρωτικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας είναι η έλλειψη ισχυρής παραγωγικής βάσης. Είναι αυτή η έλλειψη που, μαζί με αρκετούς άλλους παράγοντες, οδήγησε στην πρόσφατη πολυετή οικονομική κρίση και σε αυτήν οφείλεται το διαχρονικά ελλειμματικό εμπορικό ισοζύγιο.

Είναι επίσης γεγονός ότι η οικονομική κρίση περιόρισε σημαντικά το εμπορικό έλλειμμα, αρχικά, κυρίως λόγω της μείωσης των εισαγωγών ως άμεσης συνέπειας της μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών και, κατόπιν, λόγω της συνεχούς αύξησης των εξαγωγών, κάτι που δείχνει μια τάση βελτίωσης της παραγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας.

Δεδομένου ότι το εμπορικό ισοζύγιο δεν μας έχει συνηθίσει σε πλεονάσματα, αποτελεί ευχάριστη είδηση όταν αυτό συμβαίνει έστω για συγκεκριμένο κλάδο προϊόντων. Αυτός ο κλάδος είναι τα αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα τα οποία το περασμένο έτος, 2021, διατήρησαν το εμπορικό πλεόνασμα ύψους περίπου μισού δισεκατομμυρίου ευρώ που είχε αρχικά επιτευχθεί το 2020 για πρώτη φορά από το 1984, δηλαδή μετά από 36 χρόνια» .

Εξέλιξη εισαγωγών, εξαγωγών και διαμόρφωση ισοζυγίου βασικών κατηγοριών αγροτικών προϊόντων & τροφίμων (σε εκατ. €)

 

Εισαγωγές

Εξαγωγές

Ισοζύγιο

2008

2019

2020

2021

2008

2019

2020

2021

2008

2019

2020

2021

Οπωροκηπευτικά

786

900

817

898

1.346

2.175

2.425

2.514

560

1.275

1.608

1.616

Βαμβάκι

8

14

11

13

236

530

397

685

228

516

386

672

Έλαια

290

226

224

367

333

421

570

745

43

195

346

378

Καπνός

335

327

286

340

416

508

550

629

81

181

264

289

Αλιεύματα

428

540

423

544

449

684

728

807

21

144

305

263

Δορές

93

56

14

18

38

56

30

57

-55

0

16

39

Γαλακτοκομικά

808

857

819

934

275

705

805

920

-533

-152

-14

-14

Είδη διατροφής

344

374

376

423

124

338

376

400

-220

-36

0

-23

Ποτά

436

328

235

324

163

229

235

281

-273

-99

0

-43

Ακατέργαστες ύλες

130

140

134

167

18

54

58

70

-112

-86

-76

-97

Ελαιώδεις σπόροι

224

204

186

220

76

76

101

97

-148

-128

-85

-123

Σάκχαρα

225

203

209

225

54

76

75

90

-171

-127

-134

-135

Ξυλεία

262

147

132

157

9

13

12

14

-253

-134

-120

-143

Δημητριακά

681

707

664

831

315

422

467

611

-366

-285

-197

-220

Καφές, τσάι, κλττ.

365

470

436

502

30

86

86

100

-335

-384

-350

-402

Ζωοτροφές

406

487

548

659

51

88

120

135

-355

-399

-428

-524

Προϊόντα κρέατος

1.211

1.322

1.132

1.218

76

145

138

189

-1.135

-1.177

-994

-1.029

Σύνολο

7.054*

7.313

6.653

7.855

4.011

6.609

7.177

8.347

-3.043

-704

524

492

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΛ.ΣΤΑΤ.

* Το άθροισμα των επιμέρους προϊόντων πιθανώς να μην ισούται με το Σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.