Κινδύνους για την καλλιέργεια της ελιάς φέρνει ο καιρός

Kινδύνους για την καλλιέργεια της ελιάς καταγράφει το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Eλέγχου Ιωαννίνων λόγω των καιρικών συνθηκών. Συγκεκριμένα, καταγράφει πως η μόλυνση και η εξάπλωση του κυκλοκόνιου, το οποίο κάνει την εμφάνισή του με κυκλικές κηλίδες στην επάνω επιφάνεια των φύλλων της ελιάς, ευνοείται από μέτριες θερμοκρασίες 10-20oC και βροχόπτωση ή πολύ αυξημένη υγρασία.

Ο φθινοπωρινός ψεκασμός είναι, σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο, πολύ σημαντικός δεδομένου ότι αυτή η εποχή θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδος μόλυνσης. Οι πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις σε συνδυασμό με την αύξηση της υγρασίας και την πτώση της θερμοκρασίας έχουν δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη της ασθένειας. Απαιτείται άμεσος ψεκασμός με καλό λούσιμο των δέντρων και επανάληψή του μετά από 20 ημέρες περίπου, αν συνεχιστούν οι βροχοπτώσεις. Να προσεχθούν ιδιαίτερα οι ευαίσθητες ποικιλίες (Καλαμών), καθώς και οι ελαιώνες που βρίσκονται σε περιοχές με υγρασία.

Τα κατάλληλα μέτρα για την καταπολέμηση είναι τα κλαδέματα αραίωσης της κόμης, με σκοπό τη βελτίωση του αερισμού και του φωτισμού στο εσωτερικό των δέντρων, ειδικά σε πυκνοφυτεμένους ελαιώνες μπορούν να συμβάλουν στη σημαντική μείωση των προσβολών.

Γλοιοσπόριο

Το γλοιοσπόριο είναι μυκητολογική ασθένεια που μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ζημιές στα ελαιόδεντρα και σημαντική απώλεια της παραγωγής. Προσβάλλει κυρίως τους καρπούς που πλησιάζουν στην ωρίμανση ή όταν είναι ώριμοι, προκαλώντας χαρακτηριστική σήψη.

Ο μύκητας είναι ιδιαίτερα ζημιογόνος σε πυκνοφυτεμένους με κακό αερισμό ελαιώνες, σε αργιλώδη μη στραγγιζόμενα εδάφη, σε συνθήκες σχετικά υψηλής υγρασίας και έντονων βροχοπτώσεων, όταν επικρατούν θερμοκρασίες 10-25oC και όταν υπάρχουν πολλές πληγές στους καρπούς από νύγματα του δάκου.

Καρκίνωση

Η ασθένεια της καρκίνωσης οφείλεται σε βακτήριο που προσβάλλει τα πληγωμένα δέντρα ξεκινώντας από πληγές που προκαλούνται από το ράβδισμα, κλάδεμα, παγετό, χαλάζι και ευνοείται ιδιαίτερα από τον βροχερό καιρό. Το χαρακτηριστικό σύμπτωμα είναι η δημιουργία όγκων (καρκινωμάτων) στα κλαδιά, στον κορμό και στις ρίζες. Σε έντονες προσβολές τα κλαδιά ξηραίνονται, τα δέντρα εξασθενούν και μειώνεται σημαντικά η απόδοσή τους.

Συνιστάται να αποφεύγεται η συλλογή του καρπού με ράβδισμα και βροχερό καιρό, το κλάδεμα να γίνεται με ξηρό καιρό, να απολυμαίνονται τα εργαλεία κλαδέματος, να αφαιρούνται και στη συνέχεια να καίγονται οι προσβεβλημένοι βλαστοί.