Τα κίνητρα που θα φέρουν τους νέους στις αγροτικές περιοχές

Με τον αγροτικό πληθυσμό της Ευρώπης να γερνά, οι ερευνητές αναζητούν τα κίνητρα εκείνα που θα παροτρύνουν τους νέους να γυρίσουν στην ύπαιθρο και να εργαστούν στον αγροτικό τομέα.

Συγκεκριμένα, ο καθηγητής Korthals Altes εξέτασε τις φιλοδοξίες των νέων σε αγροτικές και αστικές περιοχές σε 12 διαφορετικές χώρες και τις ενέργειες που θα μπορούσαν να γίνουν για την προσέλκυση νέων στην ύπαιθρο, ως μέρος του τετραετούς ερευνητικού προγράμματος RURALIZATION σε όλη την ΕΕ.

Ο καθηγητής Korthals Altes και η ομάδα του πήραν συνεντεύξεις από περίπου 2.000 νέους σε 20 περιοχές της ΕΕ σχετικά με τις ελπίδες τους για το μέλλον. Μια έκπληξη ήταν ότι πολλοί άνθρωποι, στις πόλεις και στην ύπαιθρο, θα ήθελαν να ζήσουν σε αγροτικές περιοχές, συχνά για λόγους ποιότητας ζωής. Το έργο στοχεύει στον εντοπισμό τρόπων για να ξεπεραστεί η πληθυσμιακή και οικονομική παρακμή στην αγροτική Ευρώπη και να δημιουργηθούν ευκαιρίες για τους νέους.

Ωστόσο, ένα κοινό εμπόδιο για τους νεοεισερχόμενους στη γεωργία είναι η πρόσβαση στη γη και η έλλειψη πολιτικών για την υποστήριξη των ανθρώπων που θέλουν να ξεκινήσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα στον αγροτικό τομέα.

Αυξανόμενες τάσεις και συστάσεις

Οι αγροτικές τάσεις που εντοπίστηκαν στο έργο περιελάμβαναν αύξηση των εναλλακτικών συστημάτων τροφίμων, όπως η βιολογική γεωργία, λόγω της μεγαλύτερης περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Το έργο σημείωσε, επίσης, αλλαγές στους ρόλους των φύλων και στη διαφοροποίηση των αγροτικών επιχειρήσεων και των αγροτικών οικονομιών.

Δύο άλλες τάσεις ήταν η ψηφιοποίηση της οικονομικής δραστηριότητας και η άνοδος των διαδικτυακών αγορών, οι οποίες μπορούν να ανοίξουν την πύλη σε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες σε αγροτικές περιοχές. Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι πιο υψηλής τεχνολογίας προσεγγίσεις στη γεωργία είναι ένας τρόπος να παρακινηθούν οι νέοι.

Οι ερευνητές καταλήγουν ότι οι νεοεισερχόμενοι σε αγροτικές περιοχές μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για την οικονομική ανάκαμψη, λόγω της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, του ευρύτερου δικτύου επαφών και της τάσης για καινοτομία, σύμφωνα με τη μελέτη.