Kίνητρα για συμβολαιακή γεωργία και συνεργασίες αγροτών στο νέο φορολογικό

Έκπτωση φόρου 30% για μια τριετία, με μέγιστο όφελος τα 100.000 ευρώ μπορούν να κερδίσουν όσοι αγρότες φυσικά πρόσωπα ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη δημιουργία  νέου εταιρικού σχήματος το οποίο μάλιστα μπορεί να λειτουργεί υπό την «ομπρέλα» της συμβολαιακής γεωργίας.

Η σχετική πρόβλεψη υπάρχει στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων» που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2021. Η έκπτωση αφορά τα προ φόρων κέρδη κάθε φυσικού προσώπου που μετέχει στη σύμπραξη υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις

α) Σην περίπτωση που η συνεργασία πραγματοποιείται δυνάμει της ίδρυσης νέου νομικού προσώπου ή άλλης νομικής οντότητας, καθένα από τα συνεργαζόμενα πρόσωπα να έχει εισφέρει στο εταιρικό κεφάλαιο του υπό ίδρυση νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας ποσό ίσο με το 10% τουλάχιστον του εταιρικού του κεφαλαίου και το εταιρικό κεφάλαιο του νέου νομικού προσώπου ή της νέας νομικής οντότητας να μην μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 150.000 ευρώ.

β) Στην περίπτωση που η συνεργασία πραγματοποιείται δυνάμει σύμβασης ή συμφωνίας με αντικείμενο τη συμβολαιακή γεωργία, καθένας από τους συνεργαζόμενους παραγωγούς να εισφέρει ποσότητες προϊόντων ίσες με το 40% τουλάχιστον της συνολικής ποσότητας όμοιων ή παρεμφερών προϊόντων της παραγωγής του.

Μίνιμουμ διάρκεια «ζωής» η πενταετία

Επιπλέον, η εταιρεία θα πρέπει να έχει διάρκεια «ζωής» τουλάχιστον μια πενταετία. Ειδικότερα, για την εφαρμογή των διατάξεων του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου:

α) Ως «νέα εταιρεία» νοείται η εταιρεία που προκύπτει από οποιασδήποτε μορφής μετασχηματισμό, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης διατήρησης της νομικής προσωπικότητας μίας εκ των μετασχηματιζόμενων εταιρειών,

β) Ως «συνεργασία» νοείται η εταιρική σχέση ή ο σχηματισμός που συγκεντρώνει αθροιστικά τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

βα) δημιουργείται δυνάμει οποιασδήποτε μορφής σύμβασης ή συμφωνίας μεταξύ μη συνδεδεμένων προσώπων, με αντικείμενο τη συμβολαιακή γεωργία ή σύμβασης δικαιόχρησης (franchising) ή δυνάμει της ίδρυσης οποιασδήποτε μορφής νομικού προσώπου ή άλλης νομικής οντότητας, συμπεριλαμβανομένων των κοινοπραξιών, των συνεταιρισμών, των οργανώσεων ή των ομάδων παραγωγών ανεξαρτήτως νομικής μορφής.

ββ) έχει σκοπό την από κοινού προώθηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των συνεργαζόμενων εταιρειών ή προσώπων,

βγ) διαρκεί για τουλάχιστον 5 έτη από την ημερομηνία σύναψης της συμφωνίας ή της ίδρυσης του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, και

βδ) ο συνολικός μέσος κύκλος εργασιών των εταιρειών που μετέχουν σε αυτή, λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη τριετία, είναι τουλάχιστον ίσος με ποσοστό 150% του κύκλου εργασιών της εταιρείας με τον μεγαλύτερο, μεταξύ των συνεργαζόμενων εταιρειών, μέσο κύκλο εργασιών της τελευταίας τριετίας.

Έκπτωση 30% και για μετασχηματισμό εταιρειών

Η ίδια έκπτωση 30% στα προ φόρων κέρδη παρέχεται και σε επιχειρήσεις που μετασχηματίζονται εφόσον:

α) O συνολικός μέσος κύκλος εργασιών των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη τριετία, είναι τουλάχιστον ίσος με ποσοστό 150% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης με τον μεγαλύτερο μεταξύ των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων μέσο κύκλο εργασιών της τελευταίας τριετίας, και

β) O κύκλος εργασιών της νέας εταιρείας, δηλαδή, το άθροισμα του κύκλου εργασιών των τελευταίων εγκεκριμένων και δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, αφαιρουμένων των μεταξύ τους συναλλαγών, είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το ποσό των 450.000 ευρώ.

Μετατροπή ατομικής επιχείρησης

Για ατομική επιχείρηση που μετατρέπεται σε προσωπική εταιρεία ή σε οποιασδήποτε άλλης μορφής εταιρεία ή σε περίπτωση συνένωσης ατομικών επιχειρήσεων με σκοπό τη δημιουργία νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, παρέχεται στη νέα εταιρεία το κίνητρο της απαλλαγής από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, κατά ποσοστό 30%, εφόσον:

α) Η ατομική επιχείρηση που μετατρέπεται ή οι συνεργαζόμενες ατομικές έχουν ιδρυθεί τουλάχιστον προ τριετίας από την ημερομηνία της μετατροπής ή της έναρξης της συνεργασίας,

β) Η νέα εταιρεία τηρεί λογιστικά αρχεία με το διπλογραφικό σύστημα, και

γ) Σε περίπτωση συνένωσης περισσότερων ατομικών επιχειρήσεων, ο κύκλος εργασιών της νέας εταιρείας είναι ίσος ή μεγαλύτερος κατά ποσοστό 150% από τον κύκλο εργασιών της ατομικής επιχείρησης με τον μεγαλύτερο μεταξύ των μετασχηματιζόμενων εταιρειών μέσο κύκλο εργασιών της τελευταίας τριετίας.

Mέγιστο όφελος τα 100.000 ευρώ για φυσικά πρόσωπα

Σε όλες τις περιπτώσεις, η έκπτωση ισχύει από το επόμενο έτος της έναρξης συνεργασίας ή της ολοκλήρωσης του μετασχηματισμού της εταιρείας. Στην πρώτη περίπτωση, το συνολικό όφελος στη διάρκεια της τριετίας για κάθε συνεργαζόμενο φυσικό πρόσωπο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100.000 ευρώ και υπολογίζεται επί των κερδών που προκύπτουν από τη συνεργασία για καθένα από αυτά, σε διάστημα έως τριών ετών από την ημερομηνία εφαρμογής της απαλλαγής από τον φόρο. Για τις συνενώσεις, μετασχηματισμούς, μετατροπές επιχειρήσεων το μέγιστο όφελος είναι 1 εκατ. ευρώ στην τριετία.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το νομοσχέδιο:

  1. Η απαλλαγή από τον φόρο, στις παραπάνω περιπτώσεις εφαρμόζεται για έως 3 φορολογικά έτη, αρχής γενομένης από το επόμενο έτος της ημερομηνίας ολοκλήρωσης του μετασχηματισμού οποιασδήποτε μορφής ή της ημερομηνίας έναρξης της οποιασδήποτε μορφής συνεργασίας.
  2. Στην περίπτωση μετασχηματισμού επιχείρησης και μετατροπής ή συνένωσης ατομικών επιχειρήσεων, το φορολογικό όφελος δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό συνολικά του 1.000.000 ευρώ, σε διάστημα έως τριών ετών από την ημερομηνία εφαρμογής της απαλλαγής από τον φόρο
  3. Στην περίπτωση συνεργασίας προσώπων, το φορολογικό όφελος δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ για καθένα από τα συνεργαζόμενα πρόσωπα, το οποίο υπολογίζεται επί των κερδών που προκύπτουν από τη συνεργασία για καθένα από αυτά, σε διάστημα έως τριών (3) ετών από την ημερομηνία εφαρμογής της απαλλαγής από τον φόρο.

Ποιες επιχειρήσεις αφορά

Οι διατάξεις του σχεδίου νόμου εφαρμόζονται επί μετασχηματισμών επιχειρήσεων που απασχολούν μέχρι 250 εργαζομένους και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών, βάσει των τελευταίων εγκεκριμένων και δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων της καθεμίας, που δεν υπερβαίνει το ποσό των 50.000.000 ευρώ καθώς και επί συνεργασιών επιχειρήσεων που απασχολούν μέχρι 50 εργαζομένους και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει το ποσό των 10.000.000 ευρώ.