Ο κίτρινος Τύπος και οι συμμαχίες της οκάς

«Δείχνει να έχει καταλάβει το παιχνίδι ο κ. Βορίδης», μας ενημερώνει γνωστός εκδότης. Τι άλλαξε από τις 21 Σεπτεμβρίου, όταν έλεγε ότι ο ΥΠΑΑΤ έχει «ασυγκράτητη επικοινωνία και καμία ουσιαστική πράξη που να προδίδει ρεαλιστική προσέγγιση των θεμάτων προς όφελος των αγροτών»;

Είναι απλό: Με τις ικανότητες των… έγκυρων προβλέψεων που διαθέτει, γνωρίζει τι πρόκειται να ανακοινώσει ο υπουργός, μετά από μερικές ώρες, στα τρία συνεταιριστικά στελέχη που θα συναντήσει! (Βέβαια, τελικά πήγαν δύο και όχι τρία στελέχη, αποδεικνύοντας, για ακόμα μια φορά, ότι κάνει προβλέψεις της οκάς).

Ανακοινώσεις, λοιπόν, που αφορούν το ΟΣΔΕ, τους νέους προέδρους των Οργανισμών, την ευφυή γεωργία, τις αγροτικές συμβουλές και βεβαίως το κάψιμο του σχεδίου «Κοντού-Γιαννακάκη» για τους συνεταιρισμούς. Ανακοινώσεις που ο γνωστός εκδότης εγκρίνει! Όμως, εκτός απ’ την κωμική πλευρά, υπάρχει και η σοβαρή.

Δίκτυο ημετέρων

Η αίσθηση που υπάρχει σε πολλούς για τον κιτρινιάρη της δημοσιογραφίας συνδέεται με την υπεράσπιση του κατεστημένου συστήματος των εισροών και του δικτύου που έχουν δημιουργήσει και τους εξυπηρετεί. Οι εισροές είναι 5,7 δισ. το έτος, έχουν ενδιαφέρον για το σαΐνι. Όσοι είναι δύσπιστοι, μπορούν να διαβάσουν τους σκοπούς από το καταστατικό της εταιρείας του έκδοτη, εφημερίδας και site, για τον αγροτικό τομέα:

✱ Η παραγωγή, εμπορία πάσης φύσεως αγροτικών, κτηνοτροφικών και αλιευτικών προϊόντων, καθώς και αγροτικών εφοδίων.

✱ Η παραγωγή, εμπορία και εκμετάλλευση πάσης φύσεως προϊόντων που προορίζονται για την παραγωγή βιοκαυσίμων.

✱ Η αγορά και εκμετάλλευση αγροτικών, βιομηχανικών, βιοτεχνικών, αστικών ακινήτων, τουριστική και αγροτουριστική εκμετάλλευση.

✱ Η διενέργεια πράξεων διαμεσολάβησης μεταξύ τρίτων προς εκμετάλλευση ακινήτων.

✱ Η κατασκευή, μεταποίηση, εμπορία και διακίνηση αγροτικών μηχανημάτων, ανταλλακτικών, λιπαντικών, κτηνοτροφικών μηχανημάτων, εξοπλισμού αλιευτικών εκμεταλλεύσεων και αλιευτικών σκαφών.

✱ Εφημερίδα, site και όλες τις εισροές, ως παραγωγή, εμπορία, αγορά ακινήτων, διαμεσολάβηση μεταξύ τρίτων, διακίνηση αγροτικών μηχανημάτων και εκμετάλλευση αλιευτικών σκαφών.

Οι πονηριές του εκδότη συνεχίζονται, και το 2013 έκανε τροποποίηση καταστατικού, συμπληρώνοντας στους σκοπούς της εκδοτικής εταιρείας του:

✱ Δραστηριότητα στην παραγωγή, διαχείριση, εμπορία, εκμετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών, φωτοβολταϊκά συστήματα – πάρκα ειδικές εγκαταστάσεις, γεωθερμικές εγκαταστάσεις, και εγκατάστασης ενεργειακής αξιοποίησης του βιοαερίου ή της βιομάζας.

Μήπως δεν καταλάβατε ποιοι είχαν ασχοληθεί μαζικά με το σπορ των φωτοβολταικών; Ναι, καλά καταλάβατε, η «παρέα του Αγρινίου». Μια συμμαχία που θα αφήσει εποχή. Λέτε αυτός ο έρωτας του κιτρινιάρη της «δημοσιογραφίας» με την «παρέα του Αγρινίου» να γίνεται με το αζημίωτο;

Λίγα λόγια για τον κιτρινισμό στο ΟΣΔΕ

Εάν ο βαθμός επιτυχίας του έργου ΟΣΔΕ κρίνεται κυρίως από το αποτέλεσμα της πληρωμής των άμεσων ενισχύσεων στους δικαιούχους, τότε δεν μπορούμε παρά να το θεωρήσουμε απολύτως επιτυχημένο. Οι παραγωγοί εξοφλούνται εντός του έτους, με ελάχιστες μάλιστα απώλειες στην πληρωμή τους (~0,5%) και αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι η χώρα μας έχει αποκτήσει ένα σύστημα υποβολής και ελέγχου των επιδοτήσεων που είναι από τα πλέον σύγχρονα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το σύστημα υποβοήθησης των παραγωγών έχει κεντρικό ρόλο στην απορρόφηση των επιδοτήσεων, καθώς οι παραγωγοί της χώρας μας (και των περισσότερων χωρών της ΕΕ) αδυνατούν να ανταποκριθούν μόνοι τους στις τεχνικές και κανονιστικές απαιτήσεις της Δήλωσης Καλλιεργειών.

Συχνά, είτε από άγνοια είτε και σκοπίμως, συγχέεται η υποχρέωση της χώρας να παρέχει ένα ηλεκτρονικό δωρεάν σύστημα υποβολής στους παραγωγούς, με το σύστημα υποβοήθησης. Την υποχρέωση αυτή καλύπτει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, με την παροχή της δυνατότητας online υποβολής της δήλωσης από τον κάθε παραγωγό, την οποία όμως χρησιμοποιούν μόλις 10.000 αγρότες κάθε χρόνο.

Ο θεσμικός ρόλος του ΟΠΕΚΕΠΕ ως ελεγκτικός οργανισμός, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συγχέεται με αυτόν του Φορέα Συντονισμού και αντίστοιχες προτάσεις καταδεικνύουν βαθιά άγνοια του κανονιστικού πλαισίου. Το σύστημα υποβοήθησης αποτελεί απολύτως εθνική επιλογή και στοχεύει στην εξασφάλιση των επιδοτήσεων των παραγωγών, οι οποίοι και απευθύνονται στα ΚΥΔ για συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Το υφιστάμενο πλαίσιο υποβοήθησης ήρθε να ανατρέψει ένα σύστημα που επιδοτείτο με 40 εκατ. ευρώ από το ελληνικό Δημόσιο και στοίχιζε άλλα 40 εκατομμύρια στους παραγωγούς, και να εγκαθιδρύσει ένα σύγχρονο σύστημα παροχής υπηρεσιών, με όρους ανταγωνισμού και αυτοχρηματοδότησης. Ήδη, από το 2016, η ανάλυσή μας δείχνει ότι το συνολικό κόστος υποβοήθησης για τους παραγωγούς μειώθηκε κατά 25%, πέφτοντας στα 30 εκατ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή, το Ελληνικό Δημόσιο όχι μόνο δεν έχει επιβάρυνση, αλλά εισπράττει φόρους ύψους 10 εκατ. ευρώ κατ’ έτος, μόνο μέσω της ηλεκτρονικής τιμολόγησης της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ και, προφανώς, τα έσοδα αυτά μπορούν να αυξηθούν, εάν το μέτρο εφαρμοστεί καθολικά.

Στο ίδιο συμπέρασμα φαίνεται να καταλήγει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε πρόσφατη έκθεσή της, σχετικά με τη διοικητική επιβάρυνση του ΟΣΔΕ. Από την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας, προκύπτει ότι οι Έλληνες αγρότες δηλώνουν οι πιο ευχαριστημένοι από αυτούς των υπόλοιπων χωρών.

Όλα τα ποιοτικά στοιχεία της έρευνας επιβεβαιώνουν με τον πλέον εμφατικό τρόπο την πρόοδο του ΟΣΔΕ στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, με την «απορρόφηση» του επιπλέον διοικητικού βάρους να οφείλεται κυρίαρχα στον εκσυγχρονισμό των υποστηρικτικών συστημάτων του ΟΣΔΕ, τα οποία γλυτώνουν χρόνο και χρήμα, τόσο από τη δημόσια διοίκηση, όσο και από τους αγρότες. Αυτά τα ολίγα για τον κιτρινιάρη του αγροτικού Τύπου.

 

Ησίοδος