Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι εθνικός οργανισμός και όχι τσιφλίκι σας, κύριε Πρόεδρε

Σοβαρά ερωτήµατα γεννά η στάση του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ στο µεγάλο θέµα του διαγωνισµού για τις Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης των αγροτών, που έχει εξελιχθεί σε θρίλερ.

Τρεις συνεχόµενες διακηρύξεις έχουν ακυρωθεί έως τώρα –στις πόσες «καίγεται», αλήθεια, ο πρόεδρος;– µε αποτέλεσµα οι ενισχύσεις να παραµένουν στον αέρα, ο αγροτικός κόσµος
να ανησυχεί και η αξιοπιστία και διαφάνεια µιας κρίσιµης διαδικασίας να υπονοµεύεται από τον άνθρωπο που όφειλε να τη διασφαλίζει και να την εγγυάται.

Τι ακριβώς έγινε σε αυτό το θολό θέατρο του παραλόγου;

Σκηνή πρώτη: Τον Αύγουστο του 2021, ο ΟΠΕΚΕΠΕ προκήρυξε ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τα Πληροφοριακά του Συστήματα, μεταξύ αυτών και για την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης, με την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 45027/05.08.2021 Διακήρυξη. Η εταιρεία NEUROPUBLIC προσέφυγε στην Ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), προσβάλλοντας τη Διακήρυξη ως αόριστη, με φωτογραφικές διατάξεις και με παράνομες απαιτήσεις στις τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες. Η Αρχή δέχτηκε την προσφυγή και ακύρωσε συνολικά τη Διακήρυξη.

Σκηνή δεύτερη: Μετά την παραπάνω απόφαση, η Αναθέτουσα Αρχή, δηλαδή ο ΟΠΕΚΕΠΕ, εξέδωσε άμεσα την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 55793/29.09.2021 Διακήρυξη. Πάλι στην ίδια παράτυπη λογική. Και πάλι, όπως ήταν φυσικό, η NEUROPUBLIC προσέφυγε στην ΑΕΠΠ, κρίνοντας ότι και αυτή περιλάμβανε παράνομους και καταχρηστικούς όρους. Και πάλι η ΑΕΠΠ δέχθηκε την προσφυγή και με νέα της απόφαση έκρινε ότι ο Οργανισμός δεν συμμορφώθηκε, όπως όφειλε, με την προηγούμενη απόφασή της.

Σημείωση: Οι αποφάσεις με τις οποίες η ΑΕΠΠ ακύρωσε τους διαγωνισμούς δεν έχουν ανατραπεί από τα δικαστήρια.

Σκηνή τρίτη: Πριν από λίγο καιρό, είχαμε νέα… υποτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ, που εξέδωσε, για τρίτη φορά, την υπ’ αρ. 6942/4.2.2022 πρόσκληση, με την οποία επιδιώκει να προμηθευτεί το λογισμικό υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης για το έτος 2022, καθώς και ορισμένες επιπλέον υποστηρικτικές υπηρεσίες. Η πρόσκληση αυτή, όμως, περιλαμβάνει μια παγκόσμια πρωτοτυπία: Το επίμαχο λογισμικό θα αποτελέσει παροχή των Φορέων Υποστήριξης & Παροχής Υπηρεσιών (ΦΥΠΥ) προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέσω της παροχής του λογισμικού, οι ΦΥΠΥ θα υποστηρίζουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που είναι δημόσια αρχή, στην εκτέλεση του έργου του!

Δηλαδή, για να γίνει κατανοητό, οι ΦΥΠΥ θα παράσχουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ το λογισμικό που είναι απαραίτητο, προκειμένου να μπορεί ο Οργανισμός να ελέγξει τις αιτήσεις και να εγκρίνει τις πληρωμές στους αγρότες, ως εθνικός αρμόδιος φορέας. Έτσι, το εν λόγω λογισμικό θα διατίθεται στο κοινό (τα ΚΥΔ και τους παραγωγούς) από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όχι από τους ΦΥΠΥ, ενώ το ίδιο λογισμικό θα το χρησιμοποιεί ο οργανισμός για την αξιολόγηση και την έγκριση των αιτήσεων.

Και αυτή η Διακήρυξη ακυρώθηκε, όπως ήταν αναμενόμενο, από την ΑΕΠΠ, ύστερα από προσφυγή της NEUROPUBLIC. Μάλιστα, σε αυτή την περίπτωση, η ΑΕΠΠ διαπίστωσε ότι μέσω αυτής της πρόσκλησης ο ΟΠΕΚΕΠΕ επιχειρεί να μετακυλήσει το κόστος του λογισμικού -που είναι απαραίτητο για να εκπληρώσει την αποστολή του- στους αγρότες, αφού θα υποχρεωθούν να καταβάλουν στους ΦΥΠΥ αμοιβή όχι μόνο για τις υπηρεσίες που θα τους προσφέρουν (μέσω των ΚΥΔ, για την ορθή υποβολή των αιτήσεων), αλλά και για τις υπηρεσίες που παρέχουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μια μεθόδευση, μα τι μεθόδευση

Σύμφωνα με την απόφαση, η παροχή του λογισμικού και των λοιπών υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι άσχετη με τις υπηρεσίες υποβοήθησης των παραγωγών, για τις οποίες πιστοποιούνται τα ΚΥΔ και οι ΦΥΠΥ. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, όμως, συνδέει παράνομα την παροχή του λογισμικού με την υποβοήθηση των αγροτών. Επιπλέον, η ΑΕΠΠ έκρινε ότι ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει την εξουσία να διευρύνει το αντικείμενο του φορέα υποβοήθησης των παραγωγών μέσω των ΚΥΔ και των ΦΥΠΥ, υποχρεώνοντάς τους να παρέχουν υπηρεσίες προς τον Οργανισμό.

Παράλληλα, η Ανεξάρτητη Αρχή επισήμανε ότι όλες οι προηγούμενες προσκλήσεις για πιστοποίηση φορέων υποβοήθησης (των ΚΥΔ και του Φορέα Συντονισμού) που είχε προσκομίσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2014 δεν περιλάμβαναν την προμήθεια λογισμικού ή την παροχή άλλων υπηρεσιών προς τον Οργανισμό, αλλά αφορούσαν αποκλειστικά την υποβοήθηση των παραγωγών.

Με βάση τα παραπάνω, και επειδή στη Διακήρυξη δεν τηρήθηκε καμία διάταξη της εθνικής, αλλά ούτε της ενωσιακής νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις, το σκέλος της πρόσκλησης που αφορά την ανάθεση προμήθειας του λογισμικού και των λοιπών υπηρεσιών προς τον ΟΠΕΠΕΚΕ κρίθηκε παράνομο.

Είναι, λοιπόν, σαφές ότι η «μεθόδευση» της προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών προς τον Οργανισμό, μέσω της διαδικασίας πιστοποίησης των φορέων υποβοήθησης των παραγωγών, αποδεικνύεται ότι ήταν εξαρχής εξόφθαλμα παράνομη, αφού αντιβαίνει στην ισχύουσα νομοθεσία που εξασφαλίζει ίση μεταχείριση και διαφάνεια. Τι σημαίνει αυτό; Ότι το Δημόσιο ΔΕΝ μπορεί να προμηθεύεται αγαθά και υπηρεσίες μέσω της καταστρατήγησης διαδικασιών που έχουν άλλον σκοπό, όπως, στη συγκεκριμένη περίπτωση, την υποβοήθηση των παραγωγών.

Η μέθοδος της σαλαμοποίησης

Αφού, λοιπόν, επί δύο έτη ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν κατάφερε να περάσει τους διαδοχικούς φωτογραφικούς διαγωνισμούς, αφού διέλυσε συνολικά το σύστημα των δηλώσεων ΟΣΔΕ, για το οποίο μάλιστα ο ίδιος αναφέρει ότι «λειτούργησε υποδειγματικά το διάστημα 2014-2020» στις προτάσεις του προς την ΑΑΔΕ, αποφάσισε να δοκιμάσει και την τεχνική της «σαλαμοποίησης».

Δοκιμασμένη τεχνική παλαιότερων εποχών που παρακάμπτει «άβολες» διαδικασίες όπως οι διαγωνισμοί και «περιττές» καθυστερήσεις ελέγχου και διαφάνειες. Πώς λειτουργεί η τεχνική; Παίρνουμε ένα πληροφοριακό σύστημα που ονομάζεται Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) και το σπάμε σε όσα κομματάκια μας βολεύει για να παρακάμψουμε την ενοχλητική νομοθεσία. Το ότι ονομάζεται «Ολοκληρωμένο» είναι κι αυτό μία τεχνική λεπτομέρεια που δεν πτοεί την πεφωτισμένη ηγεσία του Οργανισμού, ούτε βέβαια ότι το λογισμικό της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης συνδέεται με σειρά τρίτων συστημάτων για να προκύψει η πληρωμή των αγροτών (ενδεικτικά: Κτηνιατρική Βάση, ΑΑΔΕ, ΕΛΓΑ, Μέτρα ΠΑΑ, Επιχειρησιακά Προγράμματα, Μητρώο Αγροτών, De minimis, διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους, ΟΠΣΑΑ, αιτήσεις Covid, πολλαπλή συμμόρφωση, συνδεδεμένα καθεστώτα, καρτέλα αγρότη, κάρτα αγρότη κ.λπ.).

Η πρακτική αυτή, αν συνεχιστεί, δεν θα αποτελεί απλώς όνειδος για τον Οργανισμό και την ηγεσία του ΥΠΑΑΤ, αλλά κυρίως θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια στην κατάρρευση των πληροφοριακών συστημάτων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι αδιανόητο να πιστεύει κάποιος ότι με διαδοχικές αναθέσεις λίγων χιλιάδων ευρώ μπορούν να εξασφαλιστούν οι πληρωμές ενισχύσεων 2,5 δισ. ευρώ για τους 650.000 δικαιούχους. Και είναι βέβαια ακόμη πιο αδιανόητο να επικαλούνται το δημόσιο συμφέρον όσοι έφεραν τον Οργανισμό και το σύστημα των ενισχύσεων σε αυτή την κατάσταση.

Για τέταρτη φορά λοιπόν, αναρωτιόμαστε: Τι κρύβει αυτό το θέατρο του παραλόγου που συγγράφει και σκηνοθετεί ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ; Θα αποφασίσει κάποια στιγμή να σεβαστεί τους νόμους και τους αγρότες και να επιτελέσει τον ρόλο του; Έχει αντιληφθεί ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι ιδιοκτησία του, αλλά Εθνικός Οργανισμός Πληρωμών; Πότε, τελικά, θα πάψει να παίζει παιχνίδια σε βάρος του Έλληνα αγρότη; Το μπαλάκι βρίσκεται στο δικό του γήπεδο. Και να μην ξεχνά ότι σήμερα έχουμε 8 Απριλίου…

Ησίοδος