Καληνύχτα σας, κύριε πρόεδρε

Ένας πρόεδρος οργανισμού, πρέπει να είναι «αξιόπιστος και σοβαρός», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πασχαλινό διάγγελμά του. Πράγμα που σημαίνει ότι:

Ένας πρόεδρος οργανισμού, «αξιόπιστος και σοβαρός», δεν μπορεί να εκφοβίζει, να τρομοκρατεί το στελεχιακό δυναμικό του οργανισμού, και μάλιστα τους πιο αξιόπιστους υπαλλήλους, που συμβάλλουν ώστε να φτάσουν στους αγρότες πληρωμές πάνω από 2 δισ. ευρώ. Ούτε μπορεί να απειλεί με κρίσεις υπευθύνων στον Οργανισμό και άλλα παρόμοια.

Ένας πρόεδρος οργανισμού, «αξιόπιστος και σοβαρός», δεν χρειάζεται να συσπειρώνει κόλακες, αλλά αποφασιστικούς ανθρώπους, στελέχη με γνώση και άποψη, και ας είναι διαφορετική από τη δική του. Αυτούς πρέπει να ακούει και να ξέρει να συνθέτει, και όχι να κατακεραυνώνει, και να ξεφτιλίζει, ώστε με τον αυταρχισμό και τον φόβο να περνάει το δικό του.

Ένας πρόεδρος οργανισμού, «αξιόπιστος και σοβαρός», δεν μπορεί να δείχνει σε δεκάδες άσχετους τα μηνύματα που στέλνει στον πρωθυπουργό, προβάλλοντας τη φανταστική ή πραγματική σχέση που έχει μαζί του, ώστε να επιβάλει την εξουσία του με ξένες πλάτες και για δικές του σκοπιμότητες. Ενώ κρατάει μυστικό επτασφράγιστο τα μηνύματα που λέει ότι παίρνει από τον πρωθυπουργό.

Ένας πρόεδρος οργανισμού, «αξιόπιστος και σοβαρός», δεν μπορεί να προσπαθεί να υλοποιήσει κατά γράμμα τις κατευθύνσεις που του δίνει ο Κορμετζο-ιός διά ζώσης και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως ότι: «Μπορείς να κάνεις διαβούλευση για το νέο τεύχος του Τεχνικού Συμβούλου μέσα στον Μάρτιο και τον Απρίλιο, με σκοπό η ανάθεση και η υπογραφή να γινει πολύ νωρίς, για να αποφύγεις οποιαδήποτε πίεση για το 2021 […]. Επίσης, θα καταστήσεις σαφές ότι δεν είσαι προσωρινός, αλλά έχεις την υψηλή πολιτική στήριξη πέρα και από τον εκάστοτε υπουργό ΑΑΤ […]»

Καληνύχτα σας, κύριε πρόεδρε.