Κοινοπραξία Αγροτικών Συνεταιρισμών ΠΕΣΚΟ – ΣΠΕΚΟ: Η Πιερία επενδύει στην ευφυή γεωργία και εδραιώνει το ακτινίδιο

Με τη διαχείριση 8-9 εκατ. κιλών ακτινιδίου τον χρόνο η Κοινοπραξία Αγροτικών Συνεταιρισμών ΠΕΣΚΟ – ΣΠΕΚΟ του Νομού Πιερίας βρήκε τον τρόπο να ενισχύσει τη δυναμική του ακτινιδίου στην περιοχή με όσο το δυνατόν πιο βιώσιμο και περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο. Με μια εκτεταμένη εγκατάσταση μετεωρολογικών σταθμών του συστήματος gaiasense της εταιρείας NEUROPUBLIC για την εφαρμογή της ευφυούς γεωργίας, η Κοινοπραξία έχει διασφαλίσει την παροχή ευφυών συμβουλών σε ένα μεγάλο μέρος της καλλιέργειας για το επόμενο διάστημα.

«Είναι μια δυναμική καλλιέργεια και θέλουμε να αυξήσουμε τις αποδόσεις όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται», αναφέρει στην «ΥΧ» ο Γιώργος Γεωργαντάς, γεωπόνος της Κοινοπραξίας Αγροτικών Συνεταιρισμών ΠΕΣΚΟ – ΣΠΕΚΟ. «Το ακτινίδιο δεν έχει ιδιαίτερους και σοβαρούς εχθρούς, ώστε να δημιουργήσουν προβλήματα και να χάσει κάποιος την παραγωγή του. Είναι όμως μία απαιτητική καλλιέργεια σε θρεπτικά στοιχεία και σε νερό», συμπληρώνει ο κ. Γεωργαντάς.

Με την εγκατάσταση πέντε μετεωρολογικών σταθμών στην ευρύτερη περιοχή, η Κοινοπραξία θέλει να ενισχύσει τόσο την ποσότητα όσο και την ποιότητα του προϊόντος. Συγκεκριμένα, ο κ. Γεωργαντάς τονίζει ότι «ο κάθε σταθμός είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα, το οποίο εκτός από την υγρασία του εδάφους μετράει την ατμοσφαιρική υγρασία, την ταχύτητα του ανέμου και την ηλιακή ακτινοβολία. Με τους αισθητήρες εδάφους που έχουν εγκατασταθεί είμαστε σε θέση να ελέγχουμε την ποσότητα του νερού που πρέπει να ρίξει ένας παραγωγός, καθώς μπορεί από τη μία πλευρά να γίνεται ανεξέλεγκτη χρήση ή από την άλλη η καλλιέργεια να στερηθεί την ακριβή ποσότητα νερού. Αυτό μπορεί να έχει ως συνέπεια τη μειωμένη ποιότητα στο ακτινίδιο, όσον αφορά το μέγεθος. Επομένως, ο έλεγχος του νερού που προσφέρεται μέσω του συστήματος είναι πολύ σημαντικός για τον παραγωγό».

Αντιμετώπιση βαμβακάδας

Εκτός, όμως, από τα παραπάνω ο κ. Γεωργαντάς επισημαίνει ότι το συγκεκριμένο σύστημα είναι ένα πολύτιμο εργαλείο και για τον γεωπόνο, καθώς «μέσω των παγίδων που έχουν τοποθετηθεί για τη βαμβακάδα μπορούμε να ξέρουμε πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για να ραντίσει ο παραγωγός, ώστε να αποφύγει τους άσκοπους ψεκασμούς και να κάνει στοχευμένες κινήσεις».

Επιλογή της κατάλληλης θέσης

Με το πρώτο κριτήριο να είναι η θέση εγκατάστασης του κάθε σταθμού, επιλέχθηκαν αγροτεμάχια, τα οποία βρίσκονται σε κεντρικά σημεία διαφορετικού μικροκλίματος, ώστε να καταγραφεί κάθε διαφορετική συνθήκη ανάπτυξης της καλλιέργειας.

Το δεύτερο κριτήριο, όπως αναφέρει ο κ. Γεωργαντάς, ήταν η επιλογή των παραγωγών. «Επιλέχθηκαν επιμελείς παραγωγοί, οι οποίοι καταλαβαίνουν τη χρήση αυτών των συστημάτων και είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν για την καταγραφή των πρακτικών, καθώς αυτή την περίοδο βρισκόμαστε στο συγκεκριμένο στάδιο, ώστε να ξεκινήσει η παροχή των ευφυών συμβουλών το επόμενο διάστημα».

Συζήτηση γύρω από την ευφυή γεωργία

Το παράδειγμα των παραγωγών που έχουν ξεκινήσει να καλλιεργούν με το σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense παρακολουθούν και άλλοι παραγωγοί, οι οποίοι ενδιαφέρονται να μάθουν για τον τρόπο λειτουργίας και τα οφέλη που προσφέρει. Ωστόσο, αυτό που τονίζει ο κ. Γεωργαντάς είναι «ότι χρειάζεται να υπάρξει μεγαλύτερη ενημέρωση, ώστε οι παραγωγοί στην Ελλάδα να μάθουν για τη χρήση και τα αποτελέσματα τέτοιων συστημάτων, καθώς ο παραγωγός μπορεί να βελτιώσει το εισόδημά του και, παράλληλα, να κάνει καλό και στο περιβάλλον χάρη στην ορθολογική χρήση των αγροεφοδίων». Αυτές είναι και οι προσδοκίες της Κοινοπραξίας, καταλήγει ο κ. Γεωργαντάς, καθώς «θέλουμε να πετύχουμε μείωση του κόστους, να αυξήσουμε την παραγωγή μειώνοντας παράλληλα τις εισροές για να προστατεύσουμε το περιβάλλον όσο δυνατόν περισσότερο». Η Κοινοπραξία Αγροτικών Συνεταιρισμών ΠΕΣΚΟ – ΣΠΕΚΟ, η οποία αριθμεί γύρω στα 750 μέλη, έχει ως κύρια καλλιέργεια το ακτινίδιο, ενώ διαθέτει σταφύλια, καπνά, βερίκοκα, κυδώνια και μερικά κηπευτικά.

 

Όσον αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος μέσω της ορθολογικής χρήσης των αγροεφοδίων, αυτό αποτελεί και το βασικό στόχο του ευρωπαϊκού έργου LIFE GAIA Sense (www.lifegaiasense.eu) στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποιείται η συγκεκριμένη εφαρμογή. Πιο συγκεκριμένα, το έργο θέλει να αναδείξει τα οφέλη της ευφυούς γεωργίας για το περιβάλλον, μέσα από την εφαρμογή του gaiasense σε διαφορετικές καλλιέργειες – μεταξύ των οποίων και το ακτινίδιο – στην Ελλάδα.