«Κόκκινο» ένα στα τέσσερα αγροτικά δάνεια

Παρά τη βελτίωση, η χώρα µας παραµένει πρώτη πανευρωπαϊκά στα µη εξυπηρετούµενα δάνεια

Σαφείς τάσεις αποκλιμάκωσης, παραμένοντας ωστόσο σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα τόσο σε απόλυτα νούμερα όσο και σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ, επιδεικνύει το ποσοστό των «κόκκινων» δανείων προς τον αγροτικό τομέα από τον εγχώριο τραπεζικό τομέα.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (ΕΒΑ), που αφορούν το δεύτερο τρίμηνο του 2021, το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο σύνολο των χορηγήσεων προς τον κλάδο της Γεωργίας, Αλιείας και Δασοκομίας (Agriculture, Fishing and Forestry) ανερχόταν στο τέλος του Ιουνίου στο 25,6%.

Το ποσοστό αυτό μπορεί να είναι χαμηλότερο από το 36,2% του Μαρτίου, εξακολουθεί ωστόσο να είναι το υψηλότερο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η αμέσως χειρότερη επίδοση είναι αυτή της Κύπρου, όπου τα «κόκκινα» αγροτικά δάνεια βρίσκονταν τον Ιούνιο στο 20,2% από 22,9% τον Μάρτιο και ακολουθεί η Κροατία με 16%, ελαφρώς αυξημένο μάλιστα από το 15,6% τρεις μήνες πριν.

Σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες της Μεσογείου, το αντίστοιχο ποσοστό στην Ιταλία ήταν τον Ιούνιο 6,8%, στην Ισπανία 0,7% και στη Γαλλία 4,3%, ενώ στην Πορτογαλία 5,5%. Καλύτερες επιδόσεις από την Ελλάδα εμφανίζουν επίσης βαλκανικές χώρες, όπως η Βουλγαρία και η Ρουμανία, όπου τα «κόκκινα» δάνεια προς τον αγροτικό τομέα δεν ξεπερνούν το 5,9% και το 6,9% αντίστοιχα.

Θα πρέπει να σημειωθεί, βέβαια, ότι η χώρα μας κατέχει ούτως ή άλλως την αρνητική πρωτιά σε επίπεδο ΕΕ στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ανεξαρτήτως κλάδου. Ειδικότερα, στο τέλος του Ιουνίου, τα «κόκκινα» δάνεια στην Ελλάδα αντιστοιχούσαν στο 14,8% του συνόλου των χορηγήσεων προς τον ιδιωτικό τομέα, παρά την αδιαμφισβήτητη βελτίωση από το 25% του α’ τριμήνου, κυρίως λόγω των τιτλοποιήσεων που πραγματοποιήθηκαν στο μεσοδιάστημα στο πλαίσιο του προγράμματος «Ηρακλής». Τη δεύτερη χειρότερη επίδοση κατέχει και εδώ η Κύπρος, με το ποσοστό των «κόκκινων» δανείων να ανέρχεται στα επίπεδα του 8%.

Ποσοστό «κόκκινων» δανείων στον αγροτικό τομέα

 

Μάρτιος 2021

Ιούνιος 2021

Ελλάδα

36,20%

25,60%

Κύπρος

22,90%

20,20%

Ισπανία

0,70%

0,70%

Ιταλία

7,20%

6,80%

Πορτογαλία

6,10%

5,50%

Γαλλία

4,40%

4,30%

Γερμανία

3,80%

3,80%

Κροατία

15,60%

16%

Βουλγαρία

6%

5,90%

Ρουμανία

5,20%

4,90%

Πηγή: EBA

 

Ουραγός η εκπαίδευση

Σύμφωνα, πάντως, με τα στοιχεία της ΕΒΑ, o αγροτικός κλάδος δεν είναι αυτός με το υψηλότερο ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων. Τον «τίτλο» αυτόν κατέχει ο τομέας της εκπαίδευσης όπου τα «κόκκινα» δάνεια φτάνουν το 43,2% κι έπονται οι κατασκευές με 38,3%. Πολύ υψηλό στο 36,9% είναι και το αντίστοιχο ποσοστό στις χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, όπως και στις δραστηριότητες ορυχείων, μεταλλείων και εξόρυξης με 33,2%.

Μη εξυπηρετούμενο είναι επίσης το 26,2% των δανείων προς τον εμπορικό τομέα (χονδρεμπόριο και λιανεμπόριο) και περίπου 1 στα 5 (21%) δάνεια προς τον κλάδο των μεταφορών και της αποθήκευσης, ο οποίος είναι κομβικής σημασίας για την εφοδιαστική αλυσίδα.

Στο 24% ανέρχεται το αντίστοιχο ποσοστό για το real estate, ενώ η εστίαση βρίσκεται στο 17,1%, παρά το γεγονός ότι ο κλάδος πέρασε δύσκολες στιγμές στη διάρκεια της πανδημίας. Στο 29,7% διαμορφώνεται το ποσοστό των «κόκκινων» δανείων για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα ποσοστά μη εξυπηρετούμενων δανείων εντοπίζονται στους κλάδους της ενέργειας με 1,2% και της ύδρευσης με 9%, ενώ κάτω του μέσου όρου της Ελλάδας βρίσκεται ο τομέας των μεταφορών και αποθήκευσης με 12,2%.

Σύμφωνα με στοιχεία που ανέφερε τον Οκτώβριο στη Βουλή στη διάρκεια συνεδρίασης για τη ρευστότητα ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, Βασίλης Ράπανος, οι τράπεζες χορήγησαν δάνεια 11,2 δισ. ευρώ στο οκτάμηνο του 2021, εκ των οποίων τα 5,244 δισ. ευρώ σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Από αυτά, 2,6 δισ. ευρώ δόθηκαν σε επιχειρήσεις με τζίρο κάτω των 5 εκατ. ευρώ και άλλα τόσα περίπου σε επιχειρήσεις με τζίρο άνω των 5 εκατ. ευρώ.  Σύμφωνα με τον ίδιο, χρηματοδοτήθηκαν κυρίως η ενέργεια, τα τρόφιμα-ποτά, το εμπόριο, οι κατασκευές και ο αγροτικός τομέας.