Κομισιόν: Eπιβράδυνση στην αύξηση τιμών σε εισροές και αγροτικά προϊόντα

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία επηρέασε σημαντικά τις παγκόσμιες αγροτικές αγορές το 2022. Η Ρωσία και η Ουκρανία ήταν σημαντικοί εξαγωγείς σιτηρών, σιταριού, καλαμποκιού, ελαιόσπορων (ιδιαίτερα ηλίανθων) και λιπασμάτων μέχρι την έναρξη του πολέμου. Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν απότομες αυξήσεις των τιμών για τη γεωργία σε όλα τα τρίμηνα του 2022, με κορύφωση το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο (τρίμηνο δεύτερο και τρίτο τρίμηνο). Ωστόσο, κατά το τέταρτο τρίμηνο, παρατηρήθηκε μικρή επιβράδυνση των αυξήσεων των τιμών τόσο για τα αγροτικά προϊόντα όσο και για τις εισροές.

Μεταξύ του τέταρτου τριμήνου του 2021 (4 τρίμηνο 2021) και του τέταρτου τριμήνου του 2022 (4ο τρίμηνο 2022), η μέση τιμή της ΕΕ των γεωργικών προϊόντων στο σύνολό της (παραγωγή) αυξήθηκε σημαντικά (+26%) για το ίδιο «καλάθι» προϊόντων. Ωστόσο, αυτό αντιπροσώπευε χαμηλότερο ρυθμό αύξησης σε σύγκριση με τον ρυθμό μεταβολής του προηγούμενου τριμήνου (+30% μεταξύ τρίτου τριμήνου 2021 και τρίτου τριμήνου 2022). Ιδιαίτερα έντονες αυξήσεις σημειώθηκαν για τα αυγά (+64%) , τους χοίρους (+52%) και τις ελιές (+51%). 

Κατά την ίδια περίοδο, η μέση τιμή των αγαθών και των υπηρεσιών που καταναλώνονται επί του παρόντος στη γεωργία (δηλ. εισροές που δεν σχετίζονται με επενδύσεις) για την ΕΕ στο σύνολό της αυξήθηκε κατά 27% για το ίδιο «καλάθι» εισροών, που ήταν χαμηλότερο ποσοστό αύξηση από αυτή που καταγράφηκε μεταξύ του 3ου τριμήνου 2021 και του τρίτου τριμήνου 2022 (+36%). Μέσα σε αυτό το καλάθι, καταγράφηκαν σημαντικές αυξήσεις τιμών για τα λιπάσματα και τα βελτιωτικά εδάφους (+55%), την ενέργεια και τα λιπαντικά (+41%) και τις ζωοτροφές (+29%).

Αυτές οι πληροφορίες προέρχονται από στοιχεία για τους δείκτες τιμών των γεωργικών προϊόντων που δημοσιεύει σήμερα η Eurostat. 

Γράφημα ράβδων: Εξελίξεις δεικτών τιμών γεωργικών εισροών και εκροών στην ΕΕ, 1ο τρίμηνο 2016-4ο τρίμηνο 2022, ρυθμός μεταβολής σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους σε %Σύνολα δεδομένων πηγής: apri_pi15_outq και apri_pi15_inq 
 
Σε κάθε χώρα της ΕΕ, η μέση τιμή και των δύο εισροών που δεν σχετίζονται με τις επενδύσεις και τη γεωργική παραγωγή αυξήθηκε μεταξύ του 4ου τριμήνου του 2021 και του 4ου τριμήνου του 2022.

Οι πιο απότομοι ρυθμοί αύξησης της μέσης τιμής της γεωργικής παραγωγής κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου παρατηρήθηκαν στην Ουγγαρία (+53%), στην Πολωνία (+44%) και στη Γερμανία (+38%). Τα χαμηλότερα ποσοστά αύξησης σημειώθηκαν για τη Μάλτα (+4%), τη Γαλλία (+14%), την Κύπρο και την Ιταλία (και οι δύο +15%). 

Διάγραμμα ράβδων: Μεταβολή στους τριμηνιαίους δείκτες γεωργικών τιμών, %, 4ο τρίμηνο 2022 σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2021Σύνολα δεδομένων πηγής: apri_pi15_outq και apri_pi15_inq

Οι πιο έντονοι ρυθμοί αύξησης της μέσης τιμής των εισροών που δεν σχετίζονται με επενδύσεις καταγράφηκαν στη Λιθουανία (+51%), στην Ουγγαρία (+47%) και στη Σλοβακία (+39%). Τα χαμηλότερα ποσοστά αύξησης παρατηρήθηκαν στη Μάλτα (+7%), στην Πορτογαλία (+17%) και στο Λουξεμβούργο (+20%).