Αυτό το άρθρο είναι 57 μηνών

Κονσερβολιά Στυλίδας: Εδραιώνει τα ΠΟΠ χαρακτηριστικά της με την τεχνολογία

07.10.2019
5' διάβασμα
konservolia-stylidas-edraionei-ta-pop-charaktiristika-tis-me-tin-technologia-246557

Η εφαρμογή της ευφυούς γεωργίας στην καλλιέργεια της ΠΟΠ επιτραπέζιας «Κονσερβολιάς Στυλίδας» από τον Αγροτικό Ελαιουργικό Συνεταιρισμό Στυλίδας ήρθε για να ενισχύσει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος, δίνοντας ένα επιπλέον εργαλείο στους γεωπόνους για την παροχή συμβουλών στους παραγωγούς.

Η καινοτόμος αυτή προσέγγιση συμπληρώνει την πεποίθηση των υπευθύνων του συνεταιρισμού πως για τη μείωση του κόστους και την ταυτόχρονη αύξηση της παραγωγής και ποιότητας χρειάζονται σύγχρονες μέθοδοι που ξεπερνούν τις συνήθειες του παρελθόντος.

Για τον λόγο αυτόν, λοιπόν, ο συνεταιρισμός προχώρησε στην εγκατάσταση τριών τηλεμετρικών σταθμών gaiasense της εταιρείας NEUROPUBLIC στην ευρύτερη περιοχή της Στυλίδας. Κύριος στόχος του είναι να διασφαλίσει την ποιότητα και την ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, διαμέσου των πιστοποιήσεων και της τεχνολογίας. Όπως αναφέρει η Σοφία Μπλέτσα, γεωπόνος στον συνεταιρισμό, «τα άριστα φυσικοχημικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά έχουν κάνει τις επιτραπέζιες ελιές Στυλίδας γνωστές στην εσωτερική και εξωτερική αγορά. Έχουν, δε, αρκετές φορές βραβευτεί σε ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Ο Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Στυλίδας συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και εμπορεύεται κυρίως με εξαγωγή τις εξαιρετικές αυτές ΠΟΠ ελιές, μέσα από τη σειρά προϊόντων ‘‘Ελίστη’’». Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης ποικιλίας είναι αδιαμφισβήτητα, καθώς «έχει πραγματοποιηθεί εγκατάσταση και πιστοποίηση Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σε Ομάδα Παραγωγών της σύμφωνα με το εθνικό πρότυπο AGRO 2-1 & 2-2, καθώς και το ευρωπαϊκό πρότυπο πιστοποίησης GLOBALGAP (EUREGAP).

Το εγχείρημα αυτό αποτελεί τη μεγαλύτερη προσπάθεια πιστοποίησης επιτραπέζιας ελιάς που έχει υλοποιηθεί και εφαρμόζεται στη χώρα μας. Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση στη γεωργική παραγωγή είναι η ισόρροπη μέριμνα για το περιβάλλον και την ποιότητα των προϊόντων.

Πρόκειται για ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης με στοιχεία συστήματος ποιότητας, το οποίο βασίζεται στην τήρηση των νομικών απαιτήσεων, την ορθολογική χρήση όλων των εισροών (νερό, λιπάσματα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα, ενέργεια κ.ά.) και την παρακολούθηση και τον έλεγχο όλων των φάσεων παραγωγής, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και του καταναλωτή, καθώς και την παραγωγή επώνυμων, ποιοτικών, ασφαλών και ανταγωνιστικών προϊόντων», αναφέρει ο Δημήτρης Κουτσιούκης, γεωπόνος επίσης στον συνεταιρισμό.

Ευφυής γεωργία

Το επόμενο βήμα, λοιπόν, για τον συνεταιρισμό ήταν η εφαρμογή της ευφυούς γεωργίας, καθώς με τις παραπάνω πρακτικές έχει ήδη στρέψει τους παραγωγούς της ελιάς σε καλλιεργητικές τεχνικές που ξεφεύγουν από πρακτικές του παρελθόντος ή απλώς της συνήθειας. Σύμφωνα με τον κ. Κουτσιούκη, ο συνεταιρισμός «αφουγκράζεται τον παραγωγό που καθημερινά αντιμετωπίζει με άγχος τις προκλήσεις μέσα στην εκμετάλλευση και έξω από αυτήν και προσπαθεί για το καλύτερο με προσεγγίσεις που θα συμβάλουν στη μείωση του κόστους παραγωγής με ταυτόχρονη αύξηση της παραγωγής και της ποιότητας.

Μια τέτοια καινοτόμος προσέγγιση είναι η ευφυής γεωργία. Πρόκειται για ένα εργαλείο που συνδυάζει τις επιστήμες της πληροφορικής και της γεωπονικής, ενισχύοντας τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για στοχευμένες εφαρμογές στον αγρό, που σημαίνει έγκυρη και έγκαιρη παρέμβαση».

Ο παραγωγός Παναγιώτης Μανωλιός, στη γη του οποίου έχει γίνει η εγκατάσταση ενός από τους τηλεμετρικούς σταθμούς, επιβεβαιώνει ότι με την ευφυή γεωργία αποφεύγει τις περιττές και άστοχες καλλιεργητικές πρακτικές, γεγονός που πρόκειται να μειώσει το κόστος παραγωγής του. «Αποφεύγω τους περιττούς ψεκασμούς, καθώς όταν έχω ενημέρωση ότι θα βρέξει δεν διακινδυνεύω να ψεκάσω. Έχοντας, λοιπόν, αυτές τις πληροφορίες, μπορώ να μειώσω το κόστος παραγωγής μου».

Προστασία του περιβάλλοντος

Η προστασία του περιβάλλοντος μέσα από τις υπηρεσίες ευφυούς γεωργίας του gaiasense αποτελεί έναν από τους στόχους του ευρωπαϊκού έργου LIFE GAIA Sense (www.lifegaiasense.eu) που συντονίζει η NEUROPUBLIC. Πρόκειται για τα περιβαλλοντικά οφέλη που προκύπτουν, μεταξύ άλλων, από τη βελτιστοποίηση των εισροών όπως τα φυτοπροστατευτικά μέσα και τα λιπάσματα, αλλά και τη μείωση της κατανάλωσης φυσικών πόρων, όπως το αρδευτικό νερό.

Αντιμετώπιση δάκου

ο συνεταιρισμός στοχεύει και στην αντιμετώπιση του δάκου μέσω της ευφυούς γεωργίας. Συγκεκριμένα, η κα Μπλέτσα τονίζει ότι «στο πλαίσιο των συλλεγόμενων πληροφοριών από τους μετεωρολογικούς σταθμούς θεωρούμε δεδομένο ότι οι τακτικές μετρήσεις κυρίως υγρασίας, θερμοκρασίας και ανέμων, σε συνδυασμό με την παρακολούθηση των πτήσεων και των γενεών του δάκου, θα οδηγήσει στην εντοπισμένη, οπότε και όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του κυριότερου εχθρού της ελιάς». «Προσδοκία όλων μας», καταλήγει, «είναι η πραγματική μείωση του κόστους παραγωγής και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της επιτραπέζιας ελιάς σε συνδυασμό με την προστασία του καταναλωτή, του αγρότη, του περιβάλλοντος και των φυσικών του πόρων».