Οι κορωνοενισχύσεις κάθε χώρας-μέλους για τους αγρότες

Το μεγάλο βάρος που έχουν επωμιστεί τα κράτη-μέλη της ΕΕ για να στηρίξουν τον αγροτικό τους τομέα από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 αποτυπώνουν τα τελευταία αριθμητικά δεδομένα που δημοσίευσε η Κομισιόν. Οι πληρωμές καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα άμεσων ενισχύσεων για την αντιστάθμιση των απωλειών εισοδήματος και του υψηλότερου κόστους λειτουργίας για όλους τους τύπους εκμεταλλεύσεων.

Συνολικά, περίπου 4,5 δισ. ευρώ σε ενισχύσεις οικονομικής στήριξης έχουν πάρει το πράσινο φως από το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ. Στην Ιταλία, τα κονδύλια έκτακτης ενίσχυσης ανέρχονται σε 1,7 δισ. ευρώ, επισκιάζοντας όλα τα υπόλοιπα κράτη-μέλη.

Ακολουθεί η Ολλανδία, με 650 εκατ. ευρώ για τους κλάδους κηπευτικών και πατάτας, που επλήγησαν σοβαρά. Συγκριτικά με αυτά τα ποσά, αντίστοιχα πακέτα στήριξης, όπως αυτό των 50 εκατ. ευρώ στους Ιρλανδούς βοοτρόφους, μπορεί να χαρακτηριστούν αμελητέα.

Πάντως, μια τέτοια απλουστευμένη διαδικασία έγκρισης κρατικών ενισχύσεων ενδέχεται να οδηγήσει σε στρέβλωση του ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά, όπως προειδοποιεί ο επίτροπος Γεωργίας της ΕΕ, Γιάνους Βοϊτσεχόφσκι.

Σε κάθε περίπτωση, η θέση των αγροτών αναμένεται να βελτιωθεί στο άμεσο μέλλον. Λαμβάνοντας υπόψη τις χειμερινές φυτεύσεις και τις μακροπρόθεσμες προγνώσεις του καιρού, ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Σιτηρών (European Grains Association) προβλέπει συγκομιδή 307 εκατ. τόνων για τον κλάδο το 2021, σε σύγκριση με τη φετινή συγκομιδή των 297 εκατ. τόνων. Επιπλέον, υπολογίζει μεγάλη βελτίωση στην παραγωγή σιταριού μετά από ένα αποκαρδιωτικό 2020, κυρίως λόγω των ακατάλληλων καιρικών συνθηκών σε κομβικές χώρες.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις της, οι καλλιέργειες και οι αποδόσεις θα είναι υψηλότερες στη Μ. Βρετανία, στη Γαλλία, στη Γερμανία και στα βαλκανικά κράτη.

Στο μεταξύ, μια ευρωπαϊκή έκθεση του Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας στη Δανία (ITI) σχετικά με τη στάση των καταναλωτών απέναντι στα τρόφιμα προβλέπει αλλαγές από την κρίση του κορωνοϊού, που θα μπορούσαν να αποφέρουν μακροπρόθεσμα οφέλη για τον αγροτικό τομέα.

Σύμφωνα με το πόρισμά της, πλέον υπάρχει αυξημένο καταναλωτικό ενδιαφέρον για την προμήθεια τοπικών προϊόντων, τη συσκευασία, την αποφυγή προσθέτων τροφίµων και μεγαλύτερη προσήλωση στη διατροφική αξία.