Το κόστος της καλλιεργήσιμης γης στην ΕΕ – Τιμές που ξαφνιάζουν στα νησιά του Βορείου Αιγαίου

Η τιμή ενός εκταρίου καλλιεργήσιμης γης το 2021 κυμαινόταν από 3.661 ευρώ κατά μέσο όρο στην Κροατία έως 47.290 ευρώ κατά μέσο όρο στο Λουξεμβούργο, μεταξύ των δεκαεννέα κρατών μελών της ΕΕ για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Αυτό το φάσμα τιμών είναι πιθανό να είναι ακόμη μεγαλύτερο, καθώς η μέση τιμή ενός εκταρίου καλλιεργήσιμης γης στην Ολλανδία ήταν 71.225 ευρώ το 2020.

Σε περιφερειακό επίπεδο, οι υψηλότερες τιμές για καλλιεργήσιμη γη ήταν στην ισπανική περιοχή των Καναρίων Νήσων (κατά μέσο όρο 120.477 ευρώ ανά εκτάριο). Αντίθετα, το χαμηλότερο σημειώθηκε στη σουηδική περιφέρεια Övre Norrland (κατά μέσο όρο 1 882 ευρώ).

Αυτές οι πληροφορίες προέρχονται από στοιχεία που δημοσίευσε πρόσφατα η Eurostat.

Infographic: Μέσες τιμές ενός εκταρίου καλλιεργήσιμης γης, σε €, 2021Πηγή δεδομένων: apri_lprc  

Η αρόσιμη γη ακριβότερη από τους βοσκότοπους
Η τιμή ενός εκταρίου μόνιμων βοσκοτόπων το 2021 κυμαινόταν από 1.423 € κατά μέσο όρο στη Βουλγαρία έως 41.930 € κατά μέσο όρο στο Λουξεμβούργο και ήταν έως και 59.065 € κατά μέσο όρο στο Ολλανδία το 2020.

Στις περισσότερες περιφέρειες της ΕΕ για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα, η αγορά καλλιεργήσιμης γης ήταν πιο ακριβή από την αγορά βοσκότοπων. Στα νησιά του Βορείου Αιγαίου η τιμή ήταν πάνω από είκοσι φορές μεγαλύτερη κατά μέσο όρο (αρόσιμη γη: 37.926 € και βοσκότοποι: 1.744 €) και στην ισπανική περιφέρεια της Μούρθια (αρόσιμη γη: 20.445 € και βοσκότοποι: 982 €). Οι ισπανικές περιφέρειες Αστούριας (8 096 € / 9 536 €), Μαδρίτης (7 621 € / 7 946 €) και η λιθουανική περιφέρεια Sostinės (3 805 € / 4 055 €), ξεχωρίζουν ως εξαιρέσεις.

Το επίπεδο των τιμών της γης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Αυτοί περιλαμβάνουν εθνικούς παράγοντες (όπως νόμους), περιφερειακούς παράγοντες (όπως κλίμα και εγγύτητα σε δίκτυα) και τοπικούς παράγοντες παραγωγικότητας (όπως η ποιότητα του εδάφους, η κλίση ή η αποστράγγιση). Οι δυνάμεις της αγοράς της προσφοράς και της ζήτησης, συμπεριλαμβανομένης της επιρροής των κανόνων ξένης ιδιοκτησίας, μπορούν επίσης να επηρεάσουν την τιμή της γεωργικής γης.