Κρίσιμος παράγοντας υποστήριξης του Έλληνα αγρότη οι συμβουλευτικές υπηρεσίες

Με εκπροσώπους πολιτικών κομμάτων συνεχίζει η «ΥΧ» το αφιέρωμα στον θεσμό της συμβουλευτικής στον αγροτικό τομέα. Από τα πολιτικά κόμματα των οποίων ζητήθηκε η άποψη (ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, ΚΚΕ, Μέρα25) ανταποκρίθηκαν η ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ. Οι εκπρόσωποί τους σχολιάζουν την εφαρμογή των συμβουλευτικών υπηρεσιών στον αγροτικό τομέα με την κα Τριανταφυλλοπούλου, Γραμματέα Αγροτικών Φορέων της ΝΔ, να αναφέρει ότι «η συμβουλευτική αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την αγροτική και παραγωγική ανασυγκρότηση της Ελληνικής υπαίθρου». O κ. Κουρεμπές, υπεύθυνος του Αγροτικού Τμήματος του ΣΥΡΙΖΑ, ανέφερε ότι «η συμμετοχή στην παραγωγική διαδικασία συμβούλων γεωτεχνικών θα διευκολύνει τον προσανατολισμό της παραγωγής, ώστε να διασφαλίζεται η κερδοφορία της εκμετάλλευσης και η ασφάλεια του καταναλωτή». Τέλος, ο κ. Μπασδέκης, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, τόνισε ότι «η λεγόμενη συμβουλευτική, μέσω και των μέτρων του ΠΑΑ, έχει στο επίκεντρο της τη μικρή και μεσαία εκμετάλλευση, με βάση τις προτεραιότητες της ΚΑΠ».

Μαίρη Τριανταφυλλοπούλου

Γραμματέας Αγροτικών Φορέων ΝΔ
«Ο σύμβουλος φέρνει την καινοτομία στο χωράφι»

Η έλλειψη τεχνικής γνώσης του Έλληνα παραγωγού αποτελεί ένα από τα δομικά προβλήματα της ελληνικής γεωργίας. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον αγροτικό τομέα θα αποτελέσει έναν κρίσιμο και σημαντικό παράγοντα υποστήριξης για τον Έλληνα αγρότη.

Οι προκλήσεις της νέας εποχής είναι πολλές, με μεγαλύτερη ίσως από αυτές την κατανόηση, τη διαχείριση και την αξιοποίηση των νέων γνώσεων, των νέων παραγωγικών πρακτικών αλλά και των νέων τεχνολογιών. Καινοτόμες πρακτικές στον αγροτικό τομέα μπορούν μέσω των αγροτικών συμβούλων να γίνουν διαθέσιμες σε κάθε παραγωγό, ώστε αυτός να αυξήσει την παραγωγή του, ενώ ταυτόχρονα να χρησιμοποιήσει με αποτελεσματικότερο τρόπο κάθε διαθέσιμο πόρο. Είναι πεποίθησή μας πως η συμβουλευτική στον αγροτικό τομέα αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την αγροτική και παραγωγική ανασυγκρότηση της ελληνικής υπαίθρου.

Πέρα όμως από την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας μας, αυτή θα γίνει περισσότερο φιλική προς το περιβάλλον, αλλά και επωφελής στην εθνική μας οικονομία. Οι νέες τεχνολογίες παρέχουν μια σειρά χρηστικών εργαλείων που μπορούν να διατεθούν σε γενικευμένη και μεγάλη κλίμακα στο σύνολο των αγροτών. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, η τεχνολογία μπορεί να γίνει ένας ισχυρός σύμμαχος της αγροτικής οικονομίας, δημιουργώντας ένα σύγχρονο, αξιόπιστο και κυρίως λειτουργικό σύστημα παροχής συμβουλών. Πρέπει να τονίσουμε πως οι νέες τεχνολογίες είναι ευέλικτες και απαραίτητες, μπορούν δε να χρηματοδοτηθούν από μέτρα στη τρέχουσα (σχέδια βελτίωσης) και την επόμενη προγραμματική περίοδο.Το Μέτρο 2.1 του ΠΑΑ, που δίνει τη δυνατότητα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, αποτελεί ένα εργαλείο που σκοπό έχει να συνδράμει στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα στη χώρα μας, παρέχοντας εκπαίδευση και τεχνογνωσία στους Έλληνες παραγωγούς.

Είναι γεγονός πως χάθηκε πολύτιμος χρόνος, αλλά και τα αρχικά διαθέσιμα κονδύλια για την υλοποίηση του μέτρου μειώθηκαν κατά πολύ, με ευθύνη της προηγούμενης κυβέρνησης. Η σύσταση του μητρώου Γεωργικών Συμβούλων, η οποία ήταν συναρμοδιότητα του ΥΠΑΑΤ και του ΕΛΓΟ, ολοκληρώθηκε με μεγάλη καθυστέρηση και η νέα διοίκηση του ΕΛΓΟ κάνει αγώνα δρόμου, ώστε να υλοποιηθεί έγκαιρα η εκπαίδευση των εγγεγραμμένων στο μητρώο συμβούλων και να προχωρήσει στην προκήρυξη του μέτρου το συντομότερο δυνατό.


Φάνης Κουρεμπές

Υπεύθυνος Τμήματος Αγροτικής Πολιτικής ΣΥΡΙΖΑ
«Η δυναμική του πρωτογενούς τομέα επιβάλλει τη συμβουλευτική κρατικής δομής»

Η αξιοποίηση της έρευνας και της γνώσης στον αγροτικό τομέα είναι αυτή που θα προάγει την αειφορία, το χαμηλό κόστος παραγωγής, αλλά και τα προϊόντα υψηλή διατροφικής αξίας και ασφαλή για τον καταναλωτή. Η συμμετοχή στην παραγωγική διαδικασία συμβούλων γεωτεχνικών, οι οποίοι θα μεταφέρουν τα αποτελέσματα της έρευνας και της επιστήμης στο χωράφι και στον στάβλο θα διευκολύνει τον προσανατολισμό της παραγωγής, ώστε να διασφαλίζεται η κερδοφορία της εκμετάλλευσης και η ασφάλεια του καταναλωτή.

Βεβαίως, επειδή ο αγροτικός κόσμος δεν είναι ακόμη σε θέση να αξιοποιήσει πλήρως τα διαθέσιμα τεχνολογικά εργαλεία, η παρουσία του γεωτεχνικού συμβούλου είναι απαραίτητη στο πεδίο (In situ). Η δυναμική από την άλλη του αγροτικού τομέα, επιβάλλει τη μόνιμη ύπαρξη συμβουλευτικής κρατικής δομής, η οποία θα υπηρετεί ένα μακροχρόνιο σχέδιο αγροτικής πολιτικής και ανάπτυξης.

Δεν μπορείς να συζητάς για βιώσιμο πρωτογενή τομέα, αγνοώντας την τεχνολογία. Μια τεχνολογία στην υπηρεσία του αγρότη, του κτηνοτρόφου, του αλιέα, αλλά και του μεταποιητή, του συνεταιριστή, του γεωπόνου και γενικά όλου του δικτύου με αναφορά τον πρωτογενή τομέα.

Η εμπλοκή των επιστημόνων γεωτεχνικών που θα επεξεργάζονται την πληροφορία και θα τη μετατρέπουν σε οδηγία για τον παραγωγό. Η σύνδεση των πανεπιστημίων και των ερευνητικών κέντρων με την παραγωγή και τη μεταποίηση είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχία του προγράμματος. Το κόστος παραγωγής, η πρόσβαση στις αγορές, η διασύνδεση του παραγωγού με τον καταναλωτή, η προστασία της καλλιέργειας από δυσμενείς καιρικές συνθήκες, η έγκαιρη και έγκυρη αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών, είναι μερικά παραδείγματα αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών, οι οποίες με τη σειρά τους θα καταστήσουν αξιόπιστη τη συμβουλευτική.

Υπάρχει όντως μια καθυστέρηση στην προκήρυξη του Μέτρου 2 του ΠΑΑ. Δυστυχώς, δεν υπήρχε το νομοθετικό πλαίσιο, που ήταν απαραίτητο για να προκηρυχθεί. Πλέον, το πλαίσιο για το Εθνικό Σύστημα Γεωργικών Συμβούλων υπάρχει και ο ΕΛΓΟ έχει αναλάβει να επιμορφώσει και να πιστοποιήσει τους γεωργικούς συμβούλους. Αυτό που θα πρέπει να δούμε στο εξής είναι η γρήγορη και σωστή προετοιμασία για την προκήρυξη του μέτρου, ώστε να διασφαλιστεί η επιτυχία του, γιατί στη νέα προγραμματική περίοδο, οι γεωργικές συμβουλές είναι αναπόσπαστο κομμάτι για τη διαχείριση της γνώσης και της καινοτομίας.


Κώστας Μπασδέκης

Μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ
«Απαραίτητη μία συμβουλή μακριά από τους ανταγωνισμούς της αγοράς»

Η επιστημονική υποστήριξη της αγροτικής παραγωγής μπορεί να είναι ολοκληρωμένη μόνο στη μεγάλη συγκεντρωμένη παραγωγή. Οι μεγάλες καπιταλιστικές αγροτικές εκμεταλλεύσεις, που στηρίζονται στη μίσθωση εργατικής δύναμης, στην πλειοψηφία τους διαθέτουν το απαραίτητο επιστημονικό προσωπικό για την ενσωμάτωση επιστημονικών πορισμάτων και επιτευγμάτων στην παραγωγή με συνεπακόλουθη τη βελτίωση της παραγωγικότητας, απαραίτητη προϋπόθεση για βελτίωση της κερδοφορίας της κάθε επιχείρησης στον ανταγωνισμό.

Η αγροτική παραγωγή παραμένει κατακερματισμένη σε μικρού και μεσαίου μεγέθους εκμεταλλεύσεις. Η λεγόμενη συμβουλευτική, μέσω και των μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), έχει στο επίκεντρο της τη μικρή και μεσαία εκμετάλλευση, με βάση τις προτεραιότητες της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και με στόχο την άνοδο της παραγωγικότητας την οποία καρπώνεται το εμποροβιομηχανικό και τραπεζικό κεφάλαιο. Για αυτό το λόγο οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι έχουν ήδη διαμορφώσει υποδομές συμβουλευτικής, που αποτελούν άλλο ένα πεδίο κερδοφορίας.

Επίσης, η εφαρμογή των συμβουλών στην παραγωγή με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών απαιτεί χρηματικά διαθέσιμα και ένα μέγεθος παραγωγής. Μέσα στη ζούγκλα της αγοράς δεν μπορούν να αντέξουν όλοι αυτή τη διαδικασία. Θα επιβιώσουν οι έχοντες το πλεονέκτημα κεφαλαίων και στην ουσία θα καταστραφούν παραγωγικές δυνάμεις, όπως συμβαίνει και σήμερα με την εγκατάλειψη καλλιεργειών και εκτροφών, με επιδείνωση της διατροφικής επάρκειας, με χρεωκοπίες, καταστροφή της παραγωγής κ.λπ.

Σε ό,τι αφορά στους επιστήμονες του τομέα της συμβουλευτικής, που απασχολούνται είτε ως μισθωτοί είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, βρίσκονται υπό καθεστώς πλήρους ευελιξίας και εργασιακής ανασφάλειας ενώ ακόμα και για τη συμμετοχή των γεωπόνων στα μέτρο 2 του ΠΑΑ δεν αρκεί το πτυχίο αλλά πρέπει να πιστοποιηθούν πληρώνοντας παράβολο και παρακολουθώντας σεμινάρια. Κατά τη γνώμη μας η συμβουλευτική στους μικρομεσαίους αγρότες θα έπρεπε να παρέχεται από κρατικές υπηρεσίες, στελεχωμένες με μόνιμο προσωπικό.

Για να μπορέσουν η επιστήμη και η τεχνολογία να δώσουν, μέσα από την εφαρμογή τους στην αγροτική παραγωγή, πραγματικούς καρπούς σε όφελος της πλειοψηφίας του λαού μας θα πρέπει να απαλλαγούν από τα δεσμά του ανταγωνισμού της αγοράς, από τον σκοπό της διασφάλισης του καπιταλιστικού κέρδους. Αναδεικνύεται η αναγκαιότητα αξιοποίησης των παραγωγικών δυνατοτήτων με διαφορετική οργάνωση της παραγωγής και των στόχων της. Δηλαδή αναδεικνύεται η ιστορική επικαιρότητα του σοσιαλισμού γιατί μόνο η εργατική εξουσία και ο κεντρικός σχεδιασμός μπορούν να δώσουν συνεκτικές απαντήσεις με όρους κοινωνικής ευημερίας».