Ξανά Πρόεδρος του ΔΣ της «ΠΙΝΔΟΣ» ο Ανδρέας Δημητρίου

Με μεγάλη συμμετοχή διεξήχθησαν την 24-10-2021 οι αρχαιρεσίες για την εκλογή Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου στον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Ιωαννίνων «Η ΠΙΝΔΟΣ».

Η νέα σύνθεση του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου είναι:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΤΖΙΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΤΣΑΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΒΡΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΓΙΩΤΙΤΣΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΜΠΑΛΑΝΤΑΝΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΚΑΣΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΛΙΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΣΤΥΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΠΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΜΕΛΟΣ Ε.Σ.
ΤΖΙΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΟΣ Ε.Σ.