Κτηνοτροφία: Με τρεις εφαρμογές οι εκτροφές γίνονται πιο εύκολες

Συσκευές διαδικτύου των πραγμάτων (IoT) μπορούν να βοηθήσουν τους κτηνοτρόφους να διαχειριστούν καλύτερα και πιο αποδοτικά τα ζώα τους, μειώνοντας παράλληλα το κόστος παραγωγής, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα CattleChain 4.0.

Οι ερευνητές συνδύασαν IoT συσκευές όπως περιλαίμια, ετικέτες αφτιών, αλλά και εξωτερικούς αισθητήρες που μετρούν την ποσότητα νερού που καταναλώνουν. Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούν οι ερευνητές ελέγχουν παραμέτρους όπως η πρόσβαση των ζώων σε τροφή και σε νερό, καθώς και το επίπεδο της δραστηριότητας του ζώου. Πιο αναλυτικά, δημιούργησαν τρία διαφορετικά εργαλεία:

Ένα για την παρακολούθηση του χρόνου που ένα ζώο βόσκει, ένα που ειδοποιεί τους κτηνοτρόφους όταν ένα ζώο πίνει λιγότερο νερό από ό,τι θα έπρεπε ή έχει πάρει λιγότερο βάρος από το αναμενόμενο και, τέλος, ένα για την παρακολούθηση των επιπέδων άγχους και την προειδοποίηση όταν αυτά ξεπερνούν το όριο. Η συνδεσιμότητα μεταξύ των εργαλείων απέδειξε ότι μπορεί να μειωθεί το συνολικό κόστος της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τους ερευνητές.

Επίσης, οι ίδιοι, μέσω της τεχνολογίας του blockchain, έχουν δημιουργήσει ένα εργαλείο που απευθύνεται στους καταναλωτές. Το συγκεκριμένο παρέχει εξαντλητικές πληροφορίες σχετικά με την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων κρέατος. Όταν οι καταναλωτές αγοράζουν το κρέας, λαμβάνουν πληροφορίες όπως ο τόπος προέλευσης, ο τρόπος παραγωγής, αλλά και τα πιστοποιητικά καλής μεταχείρισης των ζώων.