Λιπάσματα: Η θέσπιση ενιαίων ορίων για ρυπογόνες ουσίες «ανοίγει» την αγορά

lipasmata
Το Ευρωκοινοβούλιο υιοθέτησε με ψήφους 582 υπέρ, 38 κατά και 7 απουσίες τον αναθεωρημένο Κανονισμό για τα λιπάσματα.

Σύμφωνα με τον κανονισμό, το όριο για προσμείξεις ουσιών κατά την παραγωγή λιπασμάτων στα φωσφορούχα λιπάσματα ορίστηκε στα 60 mg/kg για την περίπτωση του καδμίου, ενώ θα πρέπει να εφαρμοστεί εντός τριετίας από τη στιγμή που ο κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ.

Το κάδμιο είναι ένα φυσικό μέταλλο που βρίσκεται στο περιβάλλον και σε αποθέματα φωσφορικού πετρώματος, ενώ ως πρώτη ύλη χρησιμοποιείται για την παραγωγή λιπασμάτων με βάση τα φωσφορικά άλατα. Όταν λαμβάνεται σε μεγάλες ποσότητες από τον άνθρωπο θεωρείται επικίνδυνο, γι’ αυτό και επιδίωξη της Κομισιόν είναι σε βάθος χρόνου η περιεκτικότητα λιπασμάτων σε κάδμιο να μειωθεί στα 20 mg/kg.

Οι βουλευτές ψήφισαν, επίσης, υπέρ της θέσπισης μιας προαιρετικής σήμανσης «χαμηλής περιεκτικότητας καδμίου», όταν ένα προϊόν περιέχει το στοιχείο αυτό σε όριο κάτω των 20 mg/kg, ενώ αποφασίστηκε ότι θα πρέπει να ληφθούν επαρκείς πρωτοβουλίες, ώστε να αναπτυχθούν τεχνολογίες ελάττωσης του καδμίου και διαχείρισης αποβλήτων με υψηλή περιεκτικότητα του μετάλλου.

Με τους νέους κανόνες, οι ευρωβουλευτές υποστηρίζουν ότι θα διευκολυνθεί η πώληση και χρήση βιολογικών λιπασμάτων ή λιπασμάτων από ανακυκλωμένο υλικό εντός ΕΕ. Εκτιμάται ότι περίπου τα μισά προϊόντα λίπανσης της ευρωπαϊκής αγοράς δεν καλύπτονται από την ισχύουσα νομοθεσία, ενώ ο νέος Κανονισμός πρόκειται να αντικαταστήσει τον Κανονισμό για τα Λιπάσματα του 2003 και θα περιλαμβάνει όλους τους τύπους προϊόντων (χημικά, βιολογικά, εδαφοβελτιωτές κ.λπ.). Να τονιστεί ότι με τις παραπάνω ρυθμίσεις συμφωνεί και η Fertilizers Europe, που εκπροσωπεί τον κλάδο της ΕΕ.