Λογαριασμοί ΔΕΚΟ και «καλάθι νοικοκυράς» στις δαπάνες για το αφορολόγητο, εκτός τα ενοίκια

Λογαριασμοί ΔΕΚΟ και «καλάθι της νοικοκυράς» στις δαπάνες για το αφορολόγητο

Όλα τα είδη διατροφής, οι λογαριασμοί ΔΕΚΟ και τηλεφωνίας καθώς και η μεγάλη πλειοψηφία των υπηρεσιών συμπεριλαμβάνονται στη λίστα με τις δαπάνες οι οποίες, μέσω της χρήσης «πλαστικού» χρήματος, «χτίζουν» το αφορολόγητο για αγρότες, μισθωτές και συνταξιούχους.

Αντίθετα, εκτός μένουν, μεταξύ άλλων, τα ενοίκια καθώς και τα έξοδα για αγορά οχημάτων και κατοικίας.

Η υφυπουργός Οικονομικών, Κατερίνα Παπανάτσιου υπέγραψε τη σχετική απόφαση και η πρώτη εντύπωση είναι ότι το οικονομικό επιτελείο επέλεξε να ανοίξει σε αρκετά μεγάλο βαθμό τη βεντάλια των δαπανών- ακόμα και σε κατηγορίες που ο κίνδυνος φοροδιαφυγής είναι πολύ μικρός- προκειμένου να καταστήσει πιο εύκολη για τους φορολογούμενους την κατοχύρωση των ορίων για το αφορολόγητο. Τουλάχιστον κατά την πρώτη χρονιά εφαρμογής του μέτρου, όπου κάποιες κατηγορίες πολιτών ενδεχομένως να χρειαστούν εξοικείωση με τη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων συναλλαγής.

Υπενθυμίζεται ότι οι αγρότες (όπως και οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι) δικαιούνται αφορολόγητο από 8.636 ευρώ έως 9.100 ευρώ (ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων). Ωστόσο για να το κατοχυρώσουν θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες με πλαιστικό χρήμα σε ποσοστό:

-10% του εισοδήματός τους, εφόσον αυτό είναι έως 10.000 ευρώ

-15% για το κλιμάκιο εισοδήματος από 10.001 ευρώ έως 30.000 ευρώ

-20% για το εισόδημα από 30.001 ευρώ και πάνω

Το ποσό των δαπανών δηλώνεται ατομικά από κάθε σύζυγο ή από κάθε μέρος συμφώνου συμβίωσης. Σε περίπτωση που καλύπτεται το απαιτούμενο ποσό δαπανών από οποιονδήποτε εκ των δυο συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, το τυχόν πλεονάζον ποσό δύναται κατά την εκκαθάριση να μεταφερθεί στον άλλο σύζυγο ή στο άλλο μέρος συμφώνου συμβίωσης για τυχόν κάλυψη του ελάχιστου απαιτούμενου ποσού δαπανών.

Οι δαπάνες που μετράνε

Σύμφωνα με την απόφαση, για τον υπολογισμό του ελάχιστου απαιτούμενου ποσοστού, περιλαμβάνονται αγορές αγαθών και υπηρεσιών των παρακάτω κατηγοριών:

 • Ομάδα 1 (Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά).
 • Ομάδα 2 (Αλκοολούχα ποτά και καπνός).
 • Ομάδα 3 (Ένδυση και υπόδηση).
 • Ομάδα 4 (Στέγαση), εξαιρουμένων των ενοικίων.
 • Ομάδα 5 (Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες).
 • Ομάδα 7 (Μεταφορές), εξαιρουμένης της δαπάνης για τέλη κυκλοφορίας και της αγοράς οχημάτων, πλην των ποδηλάτων.
 • Ομάδα 8 (Επικοινωνίες).
 • Ομάδα 9 (Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες), εξαιρουμένης της αγοράς σκαφών, αεροπλάνων και αεροσκαφών.
 • Ομάδα 10 (Εκπαίδευση).
 • Ομάδα 11 (Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια).
 • Ομάδα 12 (Άλλα αγαθά και υπηρεσίες).

Οι δαπάνες που δεν υπολογίζονται

 • η Ομάδα 6 (Υγεία), καθώς οι σχετικές δαπάνες εμπίπτουν σε άλλη διάταξη της σχετικής νομοθεσίας
 • δαπάνες που δεν είναι καταναλωτικές (π.χ. για αγορά κατοικίας, πληρωμή φόρων, δόσεις στεγαστικών δανείων, αγορά επενδυτικών προϊόντων κλπ).

Ποιοι φορολογούμενοι εξαιρούνται

Από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, εξαιρούνται:

 • φορολογούμενοι 70 ετών και άνω,
 • άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80%)και άνω,
 • όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση,
 • φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ν. 4172/2013, που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα και φορολογούνται με την κλίμακα από μισθωτή εργασία και συντάξεις.
 • δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στο εξωτερικό,
 • ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων,
 • φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους,
 • φορολογούμενοι που δεν έχουν εισόδημα από καμία κατηγορία ή έχουν εισόδημα μόνο από κεφάλαιο ή/και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ, σύμφωνα με την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν.4172/2013,
 • φορολογούμενοι που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματός τους, σύμφωνα με την περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν.4172/2013,
 • φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ),
 • υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία, οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των 6 μηνών).
 • υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών
 • στρατιωτικοί, εφόσον υπηρετούν στην αλλοδαπή
 • υπηρετούντες στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
 • όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστημα
 • φυλακισμένοι