Με σύμβαση ορισμένου χρόνου και εισφορές 30% εργαζόμενοι σε στάβλους και μετακλητοί

Τα πάνω κάτω για χιλιάδες επαγγελματίες του αγροτικού χώρου φέρνει η υποχρέωση να προσλαμβάνουν, από 1/1/2017, τους εργάτες που απασχολούν έστω και λίγες μέρες του χρόνου, με σύμβαση ορισμένου χρόνου εργασίας.

Η υποχρέωση απορρέει από το άρθρο 40, παρ. 5 του νέου ασφαλιστικού νόμου (ν.4387/2016), το οποίο ουσιαστικά επαναφέρει τους μετακλητούς εργάτες γης αλλά και τους ανειδίκευτους εργάτες-εργαζόμενους σταβλισμένων κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και πτηνοτροφείων σε «καθεστώς ΙΚΑ» – όπως δηλαδή ίσχυε πριν την ένταξή τους στον ΟΓΑ το 2004.

Η αλλαγή αυτή γεννά πλήθος πρακτικών προβλημάτων, ενώ παράλληλα δημιουργεί επιπλέον φόρτο, γραφειοκρατικό και οικονομικό, στον παραγωγό. Ο τελευταίος θα πρέπει πλέον υποχρεωτικά να απογραφεί στο Μητρώο Εργοδοτών-Εισφερόντων του ΕΦΚΑ, να υποβάλει πίνακα προσωπικού πρόσληψης-απόλυσης και, σε μηνιαία βάση, αναλυτική περιοδική δήλωση εισφορών, πληρωμής δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και επιδόματος αδείας.

Δεδομένου, μάλιστα, ότι οι συνολικές εισφορές των εργαζομένων της κατηγορίας αυτής διαμορφώνονται από φέτος στο 30% και από το 2020 στο 34%, οι αγρότες-εργοδότες θα κληθούν να επωμισθούν και το επιπλέον μισθολογικό κόστος.

Η εγκύκλιος για το εργόσημο

Όπως είχε προαναγγείλει στο προηγούμενο φύλλο η «ΥΧ», η διοίκηση του ΕΦΚΑ εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία επιχειρεί να ξεκαθαρίσει τη σύγχυση γύρω από το εργόσημο αλλά και το ασφαλιστικό καθεστώς των μισθωτών που μέχρι σήμερα ασφαλίζονταν στον ΟΓΑ.

Σε αυτήν, διευκρινίζει ότι με καθεστώς μισθωτού θα ασφαλίζονται εφεξής εργάτες ζωικής παραγωγής σε επιχειρήσεις-εκμεταλλεύσεις ενσταβλισμένου τύπου, όπως μονάδες εκτροφής αιγοπροβάτων, βουστάσια, χοιροτροφικές μονάδες, πτηνοτροφεία, ιπποφορβεία και εκτροφεία γουνοφόρων ζώων.

Το ίδιο ισχύει και για εργάτες σε επιχειρήσεις-εκμεταλλεύσεις καλλιέργειας μανιταριών, φυκιών κ.λπ., αλιεργάτες, εργάτες ιχθυοκαλλιέργειας, δύτες στον πρωτογενή αγροτικό τομέα αλλά και για τους μετακλητούς εργάτες τρίτων χωρών, οι οποίοι, σύμφωνα με τον ν.4251/2014, προσκαλούνται από εργοδότες με σκοπό την απασχόληση σε αγροτικές εργασίες για ορισμένο χρονικό διάστημα.

Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις (σ.σ. η διοίκηση του ΕΦΚΑ εκτιμά ότι πρόκειται για περίπου 7.300 εργαζόμενους), οι εισφορές αναπροσαρμόζονται από φέτος ώστε από την 1η Ιανουαρίου 2020 και μετά να φτάσουν να αντιστοιχούν στο 34% του εισοδήματός τους (σύνολο εισφορών εργαζόμενου- εργοδότη).

Σε τρία στάδια η αύξηση των εισφορών

Η αναπροσαρμογή των εισφορών θα γίνει σταδιακά και, συγκεκριμένα, ως εξής:

-Εισφορές κλάδου σύνταξης: Kαθορίζονται στο 20% του εισοδήματος από 1/1/2020, με το 13,3% να αντιστοιχεί στην εισφορά του εργοδότη και το 6,67% στην εισφορά του ασφαλισμένου. Η αλλαγή θα γίνει σε τρία ενδιάμεσα στάδια και, ειδικά για το 2017, η εισφορά του εργοδότη ορίζεται στο 13,83% και του ασφαλισμένου στο 1,67%, ώστε το σύνολο να φτάνει το 15,5%. Αντίστοιχα, για το 2018 και το 2019 οι εισφορές σύνταξης διαμορφώνονται σε 17,01% (13,67% ο εργοδότης και 3,34% ο εργαζόμενος) και 18,50% (13,50% ο εργοδότης και 5% ο εργαζόμενος) αντίστοιχα.

– Εισφορές υπέρ ΟΑΕΔ, ΟΕΚ και ΟΕΕ: Όπως αναφέρει η εγκύκλιος, οι συνεισπραττόμενες εισφορές υπέρ ΟΑΕΔ και ΟΕΚ (Εργατική Κατοικία) έχουν εφαρμογή και για τους μισθωτούς που προέρχονται από τον ΟΓΑ, ενώ η εισφορά για τον Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας πλέον αντικαθίσταται με την Εργατική Εστία (ΟΕΕ). Το σύνολο των εισφορών αυτών ανέρχεται στο 6,96% του εισοδήματος (3,28% για τον εργαζόμενο και 3,68% για τον εργοδότη).

Τα παραπάνω δεν ισχύουν για τους μετακλητούς εργάτες τρίτων χωρών, για τους οποίους θα γίνεται παρακράτηση μόνο υπέρ του κλάδου σύνταξης και υγειονομικής περίθαλψης.

-Εισφορές υγειονομικής περίθαλψης: Διαμορφώνονται στο 7,1% του εισοδήματος και κατανέμονται ως εξής: 2,55% για τον εργαζόμενο και 4,55% για τον εργοδότη.

-Επικουρική ασφάλιση: Για τους μισθωτούς που προέρχονται από τον ΟΓΑ και εντάσσονται πλέον στον ΕΦΚΑ δεν προβλέπεται παρακράτηση για επικουρική ασφάλιση.

Μισθωτοί Ανειδίκευτοι Εργάτες (2017)

Ασφαλιστικές Εισφορές

Εργοδότης

Ασφαλισμένος

Σύνολος

Κλάδου Σύνταξης

13,83%

1,67%

15,50%

Υγειονομικής Περίθαλψης

4,55%

2,55%

7,10%

ΟΑΕΔ-ΟΕΚ-ΟΕΕ

3,68%

3,28%

6,96%

Σύνολο

22,06%

7,50%

29,56%

Πηγή: ΕΦΚΑ

   

«Nέα βάρη στο κόστος παραγωγής» λέει ο ΣΕΚ

Να καταργηθούν οι νέες ρυθμίσεις και να ακολουθήσει διάλογος με τους φορείς των αγροτών και την κτηνοτρόφων, και ιδίως με τον ΣΕΚ, για τη θέσπιση και εφαρμογή του εργόσημου ως βασικού εργαλείου πληρωμής της απασχόλησης στις αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις ζητάει ο Σύνδεσμος.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, «όταν η κυβέρνηση αποδέχεται ότι το κόστος παραγωγής είναι πολύ υψηλό και αυξάνεται συνεχώς, όταν υποσχέθηκε τη θέσπιση του εργόσημου ως βασικού εργαλείου πληρωμής της απασχόλησης στον αγροτικό χώρο […] και, όταν, σύμφωνα με τις πρόσφατες δεσμεύσεις του πρωθυπουργού στη Βουλή, εξετάζεται η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και η μείωση των ιδιαίτερα υψηλών φορολογικών επιβαρύνσεων και ιδιαίτερα του ΦΠΑ στα ζώντα ζώα και στις χονδροειδείς ζωοτροφές […], δεν είναι δυνατόν:

•Να εξαιρούνται από το εργόσημο οι απασχολούμενοι με αμοιβή ανειδίκευτοι εργάτες, όπως εργάτες ζωικής παραγωγής σε βουστάσιο, χοιροτροφική μονάδα, πτηνοτροφείο κ.ά,

•Τα ποσοστά των εισφορών για τον εργαζόμενο εργάτη γης (σύνολα) να αυξάνονται κλιμακωτά σε 20% το 2020 και να επιβαρύνουν αντί να ελαφρύνουν το κόστος παραγωγής στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

•Να επιβάλλεται εξάμηνη σύμβαση μεταξύ μετακλητού εργάτη γης και εργοδότη, όταν η απασχόληση στους κλάδους γεωργίας και κτηνοτροφίας είναι περιστασιακή».