Μειωμένη χρήση νερού και ψεκασμών στις ελιές Καλαμών της Αιτωλοακαρνανίας

Εξοικονόμηση νερού και καλύτερη εφαρμογή φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην καλλιέργεια της ελιάς Καλαμών στην περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας και τους αγροτικούς συνεταιρισμούς Μεσολογγίου-Ναυπακτίας «Η Ένωση» και Καινούργιου επετεύχθη με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών στο χωράφι, όπως η εγκατάσταση μετεωρολογικών σταθμών και αισθητήρων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου SmartOliveGrove.

Το έργο, το οποίο συντονίζει η NEUROPUBLIC και υποστηρίζεται επιστημονικά από το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας, ολοκληρώνεται στο τέλος του 2021. Με αφορμή την ολοκλήρωση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά η τελική ημερίδα την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου.

Με την Αιτωλοακαρνανία να παράγει περίπου το 50% της ελιάς Καλαμών στην Ελλάδα, στόχος του έργου ήταν να «βοηθήσει τους παραγωγούς να αναβαθμίσουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ελιάς και των προϊόντων της, αλλά και να μειώσουν τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και του αρδευτικού νερού», όπως τόνισε κατά την έναρξη της ημερίδας η υπεύθυνη Διαχείρισης Έργων στη NEUROPUBLIC, Παναγιώτα Λουκά.

Ευφυής άρδευση στην ελιά

Με την κατανάλωση νερού στη γεωργία να είναι συγκριτικά υψηλότερη από ό,τι στη βιομηχανία και την ύδρευση και την αύξηση της θερμοκρασίας να συνεχίζονται τα επόμενα χρόνια με έντονους ρυθμούς, ο Άγγελος Πατάκας, καθηγητής Εργαστηρίου Φυτικής Παραγωγής του Πανεπιστημίου Πατρών επεσήμανε ότι «οι απαιτήσεις για άρδευση των καλλιεργειών θα αυξηθούν και αυτές. Για αυτό χρειάζεται αρδευτική στρατηγική που θα συμβάλει στην εξοικονόμηση ή στην καλύτερη χρήση του αρδευτικού νερού».

Κατά την παρουσίαση των εφαρμογών, που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος εξετάζοντας τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από τις σύγχρονες τεχνολογίες, τόνισε ότι η εμπειρική άρδευση από την πλευρά των παραγωγών οδηγούσε σε άστοχες εφαρμογές νερού στην καλλιέργεια. Αντίθετα, οι συμβουλές άρδευσης που δόθηκαν οδήγησαν στην ορθολογική χρήση του νερού, ενώ τα δεδομένα βοήθησαν στη δημιουργία του δείκτη «Υδατικής ταυτότητας του χωραφιού».

Πρόκειται για έναν δείκτη που αναπαριστά την ποσότητα νερού που χρησιμοποιήθηκε ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος. Όπως εξήγησε, είναι πολύ σημαντικός «γιατί μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέτρο εκτίμησης της επίδοσης που έχουμε κάθε χρονιά ως προς την αρδευτική μεθοδολογία, αλλά και να συνοδέψει το προϊόν, αποτελώντας έναν αδιαμφισβήτητο δείκτη προσαρμογής της καλλιέργειας σε τεχνικές που είναι φιλικές προς το περιβάλλον».

Ψεκασμός της ελιάς

Τις κατάλληλες συνθήκες και περιόδους για τον ψεκασμό των καλλιεργειών λόγω καιρικών συνθηκών και ασθενειών παρουσίασε ο Θωμάς Θωμίδης, αναπληρωτής καθηγητής, Τμ. Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας, στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, με βάση τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί από τις τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν.

Ο ίδιος παρουσίασε τους εμπειρικούς ψεκασμούς που πραγματοποίησαν οι παραγωγοί, τονίζοντας ότι δεν ήταν σε όλες τις περιπτώσεις σωστοί, σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάστηκαν, και εξήγησε ότι η ευφυής φυτοπροστασία μπορεί να μειώσει τον αριθμό ψεκασμών, το κόστος παραγωγής και την επιβάρυνση του περιβάλλοντος, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα των ψεκασμών.

Σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense

Το σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense, που χρησιμοποιήθηκε στο συγκεκριμένο έργο σε πειραματικά αγροτεμάχια για την εξαγωγή όλων των δεδομένων, παρουσιάστηκε από τον Βασίλη Πρωτονοτάριο, υπεύθυνο Εξωστρέφειας & Δικτύωσης στη NEUROPUBLIC, ενώ τις υπηρεσίες ευφυούς γεωργίας που βοηθούν την υποστήριξη των αγροτών από τους γεωργικούς συμβούλους εξήγησε ο Χρήστος Σαλτογιάννης, γεωπόνος στο Τμήμα Υποστήριξης Υπηρεσιών Ευφυούς Γεωργίας στη NEUROPUBLIC AE.

Επίσης, ο Νίκος Καλατζής, τεχνικός υπεύθυνος διαχείρισης έργων στην εταιρεία παρουσίασε την πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου και συγκεντρώνει όλα τα διαθέσιμα δεδομένα που συλλέγονται από τους μετεωρολογικούς σταθμούς, επιτρέποντας σε αγρότες και συμβούλους να βλέπουν σε πραγματικό χρόνο τι ακριβώς συμβαίνει στους ελαιώνες.

Τέλος, ο Αντώνης Μίκροβας, γραμματέας του ΑΣ Καινούργιου, περιγράφοντας την εμπειρία των παραγωγών από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, εξέφρασε την ικανοποίησή τους από την ακριβή πρόβλεψη των καιρικών συνθηκών που οδηγούν σε καλύτερες συμβουλές φυτοπροστασίας.