Μειώθηκε το έλλειμμα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών στο πεντάμηνο

Μειώθηκε το έλλειμμα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών στο πεντάμηνο

Στα 3,5 δισ.ευρώ διαμορφώθηκε το έλλειμμα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών της χώρας στο πεντάμηνο Ιανουαρίου-Μαϊου, καταγράφοντας μείωση 884 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ),η εξέλιξη αυτή αντανακλά την βελτίωση των ισοζυγίων των πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων, ενώ το ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασε μικρή επιδείνωση.

Το ισοζύγιο αγαθών παρουσίασε βελτίωση κατά 1,2 δισεκ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2016, η οποία οφείλεται κυρίως στη βελτίωση του ισοζυγίου καυσίμων ως αποτέλεσμα της μείωσης των τιμών του πετρελαίου. Τόσο οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα και πλοία όσο και οι αντίστοιχες εισαγωγές δεν παρουσίασαν αξιόλογη μεταβολή. Οι εξαγωγές αγαθών χωρίς τα καύσιμα, σε σταθερές τιμές, παρουσίασαν μικρή άνοδο κατά 1,1%.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών περιορίστηκε την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2016 κατά 1,3 δισεκ. ευρώ, καθώς παρατηρήθηκε σημαντική μείωση των καθαρών εισπράξεων από μεταφορές.

Μείωση εμφάνισαν και οι καθαρές εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες. Σημειώνεται ότι οι συνολικές αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών περιορίστηκαν κατά 1,3% το πρώτο πεντάμηνο του 2016 και οι αντίστοιχες εισπράξεις κατά 6,2%.

Το ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων παρουσίασε πλεόνασμα ύψους 1,0 δισεκ. ευρώ, κατά 715 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από εκείνο του ίδιου διαστήματος του 2015, λόγω της μείωσης των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη, καθώς επίσης και για αμοιβές και μισθούς.

Το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) εμφάνισε έλλειμμα 42,8 δισεκ. ευρώ, μικρότερο κατά 1,1 δισ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Στο Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών οι καθαρές απαιτήσεις των κατοίκων από άμεσες επενδύσεις στο εξωτερικό σημείωσαν αύξηση κατά 545 εκατ. ευρώ

Στην κατηγορία των επενδύσεων χαρτοφυλακίου, οι καθαρές απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού σημείωσαν αύξηση κατά 3,8 δισεκ. ευρώ, η οποία οφείλεται κυρίως στην άνοδο κατά 4,4 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια έκδοσης μη κατοίκων. Οι καθαρές υποχρεώσεις κατοίκων έναντι του εξωτερικού μειώθηκαν κατά 49 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των τοποθετήσεων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.