Μεσογειακή διατροφή 4.0

Ένας βιώσιμος τρόπος ζωής για τις σημερινές και τις μελλοντικές γενιές

Οι καταναλωτές της Δύσης, από ό,τι φαίνεται, έχουν αρχίσει να απομακρύνονται από την αντίληψη της υγιεινής διατροφής,

Η δημόσια υγεία, ο χαμηλός περιβαλλοντικός αντίκτυπος, τα οικονομικά οφέλη και η κοινωνική και πολιτιστική κατανόηση της παραδοσιακής αξίας των τροφίμων είναι οι τέσσερις διαστάσεις που στοχεύει να βελτιώσει το μεσογειακό πρότυπο διατροφής μέσω της μεθοδολογικής προσέγγισης «Μεσογειακή Διατροφή 4.0».

Η «νέα» πυραμίδα μεσογειακής διατροφής παρουσιάστηκε την περασμένη εβδομάδα στο Μιλάνο στο 1ο Παγκόσμιο Συνέδριο Μεσογειακής Δίαιτας. Στο πλαίσιο του συνεδρίου, οι εκπρόσωποι της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας συζήτησαν για θέματα σχετικά με την υγιεινή διατροφή και το πώς αυτό το νέο μοντέλο μπορεί να γίνει η βάση για μια βιώσιμη διατροφή που λαμβάνει υπόψη όχι μόνο τις διατροφικές οδηγίες, αλλά τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές παραμέτρους κάθε χώρας. Η πυραμίδα, όπως τόνισαν στο συνέδριο, δεν εστιάζει μόνο στην κατάταξη των τροφίμων, αλλά και στον τρόπο επιλογής τους, στον τρόπο μαγειρέματος και κατανάλωσης.

Η προσέγγιση αυτή αντιπροσωπεύει μια εξέλιξη του μεσογειακού προτύπου σε ένα σύγχρονο μοντέλο μεσογειακής διατροφής, που χωρίζεται πλέον σε τέσσερις κατηγορίες: την υγεία, την οικονομία, τον πολιτισμό και το περιβάλλον.

Με αυτόν τον τρόπο, παρέχει μια λύση για την αναζωογόνηση της μεσογειακής διατροφής, ενσωματώνοντας, πέρα από τα οφέλη για την υγεία και την ισορροπημένη διατροφή, τρία επιπλέον πλεονεκτήματα: χαμηλός περιβαλλοντικός αντίκτυπος και πλούσια βιοποικιλότητα, υψηλή κοινωνική και πολιτιστική αξία των τροφίμων, ώστε να υπάρξει καλύτερη κατανόηση από τους καταναλωτές, και θετική οικονομική απόδοση από τον κλάδο των τροφίμων σε τοπικό επίπεδο ανάλογα με τα κριτήρια κάθε χώρας.

Στόχος της νέας προσέγγισης, ως ένα ολοκληρωμένο πολυδιάστατο διατροφικό πλαίσιο, είναι ο συνδυασμός των τεσσάρων αυτών διαστάσεων, ώστε να υπάρξει το μέγιστο αποτέλεσμα σε όλους τους τομείς. Η εξέλιξη του μεσογειακού προτύπου δίνει νέα πνοή στο μοντέλο της μεσογειακής διατροφής που το καθιστά πλέον, εκτός από διατροφικό πρότυπο, και έναν βιώσιμο τρόπο ζωής για τις σημερινές και τις μελλοντικές γενιές.

Β.Α.