Μεσολόγγι: Οι αργυροπελεκάνοι πεθαίνουν στα ηλεκτροφόρα καλώδια

Σημαντική απειλή για τους αργυροπελεκάνους και άλλα μεγάλα υδρόβια πουλιά αποτελεί η πρόσκρουση σε ηλεκτροφόρα καλώδια. Ειδικά κατά τις νυχτερινές ώρες, τα καλώδια δεν είναι διακριτά και έτσι πολλά πουλιά προσκρούουν σε αυτά, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ή και τον θάνατό τους.

Πριν από λίγες ημέρες, συνεργάτης της Ορνιθολογικής εντόπισε στην περιοχή της Τουρλίδας, στη Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου, έναν αργυροπελεκάνο νεκρό κάτω από γραμμή μεταφοράς ενέργειας, εντείνοντας την ανάγκη να ληφθούν άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα για τον μετριασμό αυτής της κρίσιμης απειλής στις σημαντικές για το είδος περιοχές της χώρας μας.

Είναι ενδεικτικό ότι το 50% των γραμμών μεταφοράς ρεύματος εντός των Εθνικών Πάρκων Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου και Υγρότοπων Αμβρακικού Κόλπου είναι επικίνδυνα για τους αργυροπελεκάνους και άλλα είδη πουλιών που αναπαράγονται εκεί, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη που υλοποίησε η ομάδα της Ορνιθολογικής στο πλαίσιο του Προγράμματος Pelican Way of LIFE.

Για τις ανάγκες της μελέτης, αξιολογήθηκε η επικινδυνότητα των εναέριων δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε επιλεγμένες θέσεις των δύο προστατευόμενων περιοχών που βρίσκονται κοντά στις επικράτειες τροφοληψίας και αναπαραγωγής των αργυροπελεκάνων και όπου στο παρελθόν έχουν καταγραφεί θάνατοι πουλιών εξαιτίας πρόσκρουσης σε ηλεκτροφόρα καλώδια.

Από τα συνολικά 14,7 χλμ. δικτύου μέσης τάσης που εξετάστηκαν, τα 7,4 χλμ. βρέθηκε πως είναι επικίνδυνα για πολλά είδη πουλιών και ιδιαίτερα για τα μεγαλύτερα υδρόβια πουλιά, όπως οι αργυροπελεκάνοι. Εκτιμάται, δε, ότι η ετήσια θανάτωση αργυροπελεκάνων από τα εν λόγω δίκτυα υπολογίζεται σε τουλάχιστον 4% του πληθυσμού του είδους στις περιοχές που εξετάστηκαν. Αξίζει να σημειωθεί πως τα δύο εθνικά πάρκα φιλοξενούν σημαντικές αποικίες του δυτικού υποπληθυσμού του αργυροπελεκάνου, ο οποίος, εξαιτίας του μικρού μεγέθους του, θεωρείται εξαιρετικά ευάλωτος.

Ευρώπη

Δεκάδες εκατομμύρια πουλιά εκτιμάται ότι χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους στην Ευρώπη εξαιτίας πρόσκρουσης σε δίκτυα μεταφοράς ενέργειας. Η πρόσκρουση, που ως αιτία θανάτου διαφέρει από την ηλεκτροπληξία, αφορά τα λιγότερο ευέλικτα πουλιά ή εκείνα που μεταναστεύουν τη νύχτα και πετούν σε ομάδες σε ύψος 20-50 μέτρων.

Με στόχο τον μετριασμό της σοβαρής αυτής απειλής, η Ορνιθολογική βρίσκεται ήδη σε συνεννόηση με τον ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με την ανάγκη άμεσης εγκατάστασης ειδικών σημαντήρων κατά μήκος των γραμμών εντός κρίσιμων για την αναπαραγωγή των αργυροπελεκάνων περιοχών.