Μεσολόγγι: Εσπερίδα για την προώθηση της ποιότητας του ελληνικού βαμβακιού

Μια διοργάνωση της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Βάμβακος

-Διαφήμιση-

Οι τρόποι που έχουν στη διάθεσή τους οι παραγωγοί βαμβακιού και οι εκκοκιστές για να ενισχύσουν τη θέση τους και να αυξήσουν την αξία του παραγόμενου προϊόντος τους κατατέθηκαν και αναλύθηκαν κατά τη διάρκεια εσπερίδας που διοργανώθηκε στο Μεσολόγγι από τη Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος, με τη στήριξη του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μεσολογγίου-Ναυπακτίας «Η Ένωση».

Κοινή διαπίστωση όλων των ομιλητών που συμμετείχαν ήταν πως ο κλάδος διαθέτει σημαντική δυναμική που πρέπει να αξιοποιηθεί με τη βελτίωση της ποιότητας-ανταγωνιστικότητας του ελληνικού βαμβακιού με την κατάλληλη επιλογή ποικιλιών, για την καλύτερη προώθησή τους στην διεθνή αγορά.

Σημαντικός παράγοντας επίτευξης της ποιότητας είναι η εκπαίδευση και κατάρτιση των παραγωγών, αλλά και η εκπαίδευση των ελεγκτών ποιότητας βάμβακος σε συνεργασία με τον ΕΛΓΟ-«Δήμητρα».

Επιπλέον, υπογραμμίσθηκε η επάνοδος της καλλιέργειας στη Δυτική Ελλάδα, η οποία είχε εγκαταλειφθεί σε μεγάλο βαθμό, όπως και άλλες βιομηχανικές καλλιέργειες, καθιστώντας σαφές ότι η περιοχή διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξή της. Ωστόσο, για να υπάρξει βιώσιμη και κερδοφόρος βαμβακοκαλλιέργεια, θα πρέπει οι παραγωγοί να προσαρμοστούν στις νέες τεχνολογίες και να χρησιμοποιήσουν τα νέα εργαλεία.

Αυτός, άλλωστε, είναι και ο λόγος που δημιουργήθηκε η Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος, τόνισε ο πρόεδρός της, Βασίλης Μάρκου, προκειμένου να αφυπνίσει τη βαμβακοκαλλιέργεια, να δείξει τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει για να είναι κερδοφόρα και πιο φιλική προς το περιβάλλον.

Συμβολαιακή

Ο κ. Μάρκου πρότεινε στους παραγωγούς να μην πωλούν το βαμβάκι τους, όταν όλοι οι βαμβακοπαραγωγοί στον κόσμο θέλουν να πουλήσουν το δικό τους, αλλά να το πωλούν τμηματικά όλο τον υπόλοιπο χρόνο, μέσω συμβολαιακής γεωργίας, σε εκκοκκιστική επιχείρηση, με συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης.

Αύξηση προστιθέμενης αξίας

Ο πρόεδρος της Διεπαγγελματικής παρουσίασε και τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι παραγωγοί για την αύξηση της αξίας της παραγωγής τους. Μεταξύ αυτών, είναι η δημιουργία ομάδων καλλιεργητών για επίτευξη φθηνότερων αγορών εφοδίων και καλύτερων τιμών πώλησης, η χρήση Τραπεζικών Καρτών Συμβολαιακής Γεωργίας, ώστε να λαμβάνουν την έκπτωση στις αγορές τους σαν να συναλλάσσονται με όρους τοις μετρητοίς, η υιοθέτηση πρακτικών γεωργίας ακριβείας, εξοικονομώντας σε λίπανση, άρδευση και λοιπές εισροές.

Παράλληλα, πρότεινε στους παραγωγούς να επιλέγουν την ποικιλία με τη μεγαλύτερη απόδοση σε ίνα και καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά, καθώς οι οικονομικές διαφορές σε υψηλής απόδοσης ποικιλίες είναι της τάξης των 2-3 λεπτών του ευρώ/κιλό σύσπορου βάμβακος. Ακόμα ένα βήμα αποτελεί η πιστοποίηση της παραγωγής και της ποιότητας, ώστε να μπορεί να αμοιφθεί από το Εκκοκκιστήριο και η έγκαιρη ή καλύτερα, σωστή πώληση του βάμβακος.Κατά τη διάρκεια της εσπερίδας, αναλύθηκαν οι προκλήσεις για την ελληνική καλλιέργεια βαμβακιού στη Δυτική Ελλάδα, η κλιματική αλλαγή και πόσο επηρεάζει την καλλιέργεια, η πιστοποίηση κατά AGRO και η θέση του ελληνικού προϊόντος στη διεθνή αγορά.

Επίσης, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας ποικιλιών που σποροπαράγονται στην Ελλάδα από το Εργαστήριο Εθνικού Κέντρου Ποιοτικού Ελέγχου Ταξινόμησης και τυποποίησης Βάμβακος του ΕΛΓΟ-Δήμητρα. Σε όλες τις περιφέρειες υπάρχει μια βελτίωση στο micronaire μήκος-αντοχή με τη Θεσσαλία να κατέχει την πρώτη θέση, ωστόσο υπάρχουν σημαντικές διαφορές στην ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος, οι οποίες μεταβάλλονται από έτος σε έτος. Ενώ το μήκος, η αντοχή και το micronaire εμφανίζουν βελτιώσεις, το πρόβλημα παραμένει στον έλεγχο του χρώματος και των ξένων υλών.

-Διαφήμιση-