Oμόφωνα μέλος των COPA ΚΑΙ COGECA η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Oμόφωνα μέλος των COPA ΚΑΙ COGECA η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Ουσιαστική δυνατότητα εκπροσώπησης και παρέμβασης στις  ευρωπαϊκές εξελίξεις αποκτούν και πάλι οι Έλληνες αγρότες και συνεταιρισμοί. Μετά από μια μακρά περίοδο  απουσίας από τα ευρωπαϊκά δρώμενα, θα έχουν πλέον φωνή και ρόλο στην ΕΕ, σε συνέχεια των διαδοχικών απόφασεων των κορυφαίων ευρωπαϊκών αγροτικών και συνεταιριστικών οργανώσεων COPA και COGECA με τις οποίες η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ έγινε μέλος τους.

Συγκεκριμένα, στις συνεδριάσεις των Προεδρείων των COPA και COGECA που πραγματοποιήθηκαν στις Βρυξέλλες, στις 15 και 16 Ιουνίου, η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ έγινε ομόφωνα και πανηγυρικά δεκτή στους κόλπους των σημαντικών αυτών οργανώσεων.

Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, η οποία ιδρύθηκε το 2014, προέκυψε μέσα από μια  ουσιαστική αλλά και επείγουσα ανάγκη για την δημιουργία μιας νέας αντιπροσωπευτικής οργάνωσης στον αγροτικό τομέα η οποία θα είχε την δυνατότητα αφενός μεν να επαναφέρει την χαμένη εμπιστοσύνη μεταξύ των Ελλήνων παραγωγών και των συνεταιριστικών τους οργανώσεων, αφετέρου δε να συμβάλλει ουσιαστικά ώστε οι παραγωγοί και οι συνεταιριστικές  οργανώσεις της χώρας να προχωρήσουν σε ένα ποιοτικό άλμα προς ένα βιώσιμο και ανταγωνιστικό παραγωγικό μοντέλο.

Βασικός σκοπός της εταιρείας από την ίδρυσή της είναι ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός της παραγωγικής διαδικασίας και η βελτίωση της οικονομικής θέσης των παραγωγών.

Κατά την ομιλία του στα Προεδρεία των COPA και COGECA,  ο Διευθύνων Σύμβουλος της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ κος Ιωάννης Κουφουδάκης τόνισε την εξαιρετική σημασία της εθνικής εκπροσώπησης στις κορυφαίες αγροτικές και συνεταιριστικές οργάνωσεις της Ευρώπης, ενώ  σημείωσε ότι δεν είναι στις προθέσεις της εταιρείας να μονοπωλήσει τις COPA και COGECA, αποκλείοντας τη μελλοντική συμμετοχή σε αυτές άλλων ελληνικών οργανώσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις.

Η συμμετοχή της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ στις COPA & COGECA εξασφαλίζει, μεταξύ άλλων, ότι οι Έλληνες αγρότες και συνεταιρισμοί θα έχουν και πάλι λόγο εκεί όπου λαμβάνονται σημαντικές αποφάσεις οι οποίες αφορούν στις αναθεωρήσεις της ΚΑΠ, τις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες, το πλαίσιο λειτουργίας των αγορών αγροτικών προϊόντων κ.α.

Ως θεσμικός πλέον φορέας η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ έχει την πρόθεση να εντάξει στις εθνικές ομάδες εργασίας που θα δημιουργήσει, για κάθε ένα από τα σημαντικά αυτά ζητήματα, όσους ενδιαφερόμενους ενεργούς αγρότες και εμπειρογνώμονες διαθέτουν εμπειρία και γνώση και ενδιαφέρονται να συνεισφέρουν στην εθνική αυτή προσπάθεια.

Oμόφωνα μέλος των COPA ΚΑΙ COGECA η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Ι. Κουφουδάκης: Δώστε μας την ευκαιρία να κρατήσουμε την πόρτα ανοικτή στους Έλληνες αγρότες και συνεταιρισμούς.

Ακολουθεί η ομιλία του Γιάννη Κουφουδάκη στη συνέλευση της Cogeca, και αποτελεί ελεύθερη μετάφραση απο το αγγλικό πρωτότυπο.

Αγαπητά μέλη της Cogeca καλημέρα σας,

Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2014. Προέκυψε μέσα από την επείγουσα και ουσιαστική ανάγκη για τη δημιουργία μιας νέας αντιπροσωπευτικής οργάνωσης στον αγροτικό τομέα, η οποία θα είχε τη δυνατότητα να επαναφέρει την χαμένη εμπιστοσύνη μεταξύ των Ελλήνων παραγωγών και των συνεταιριστικών τους οργανώσεων, αλλά και να τους βοηθήσει ώστε να προχωρήσουν σε ένα ποιοτικό άλμα προς ένα βιώσιμο και ανταγωνιστικό παραγωγικό μοντέλο.

Σε καιρούς βαθιάς πολιτικής και οικονομικής κρίσης για το σύνολο της χώρας και του αγροδιατροφικού τομέα, το νέο αυτό βήμα μπορούσε να γίνει, εκκινώντας από δύο βασικές αρχές: Πρώτον, χαράσσοντας μια κόκκινη γραμμή με ένα παρελθόν που κυριαρχείτο από πολιτικές και οικονομικές εξαρτήσεις, και, δεύτερον, ανοίγοντας δρόμο σε δημιουργικές συνεργασίες. Αυτές οι συνεργασίες παίρνουν σάρκα και οστά με τη συμμετοχή του Τεχνολογικού και του Χρηματοπιστωτικού τομέα, που ένωσαν δυνάμεις με 70 από τις πλέον δυνατές και αποδοτικές συνεταιριστικές και επαγγελματικές οργανώσεις της χώρας.

Βασικός σκοπός της εταιρείας, από την ίδρυσή της, είναι ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός της παραγωγικής διαδικασίας και η εξασφάλιση ενός ικανοποιητικού εισοδήματος για τους παραγωγούς και τις οργανώσεις τους. Προκειμένου να επιτύχουμε τους στόχους μας, και με γνώμονα το όφελος των παραγωγών, έχουν επιλεγεί τόσο οι εταίροι μας όσο και η νομική και οργανωτική δομή μας.

Η διαδικασία λήψης αποφάσεων και ελέγχου για το σύνολο των δραστηριοτήτων της εταιρείας προκύπτει από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται κάθε δύο χρόνια από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Την τρέχουσα περίοδο, το ΔΣ απαρτίζεται από 9 άτομα, με την πλειοψηφία (4) να είναι αγρότες (πρόεδροι συνεταιρισμών), τους 2 να είναι εκπρόσωποι του χρηματοπιστωτικού τομέα, ενός ατόμου που εκπροσωπεί την εταιρεία τεχνολογίας – μέτοχο της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ και δύο άτομα, ένα εκ των οποίων είμαι εγώ και ένα ο κ. Κορμέντζας.

Επιπλέον, έχουμε ιδρύσει μια επιτροπή Αγροτών και Αγροτικών Οργανώσεων, αποτελούμενη από 15 εκλεγμένους αγρότες – μέλη των συνεταιρισμών μετόχων μας. Οι κύριες αρμοδιότητες της επιτροπής είναι:

Α) Να παρουσιάσει και να εμφανίσει τις ανησυχίες και τις ανάγκες των μετόχων μας – αγροτών και συνεταιρισμών,

Β) να συντονίσει και να υποστηρίξει τις δραστηριότητες της εταιρείας που σχετίζονται με την προώθηση των συμφερόντων των γεωργών και των συνεταιρισμών.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται μία φορά τον χρόνο και είναι αρμόδια, μεταξύ άλλων, να πάρει αποφάσεις για τις στρατηγικές προτεραιότητες, αλλαγές στο καταστατικό, εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των αναπληρωτών τους, παράταση της θητείας ή διάλυση της εταιρείας. Επιπλέον, οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των μετόχων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία. Τέλος, πριν τη Γενική Συνέλευση, πραγματοποιείται μια συνάντηση ενημερωτικού χαρακτήρα, ανοιχτή σε παραγωγούς-μέλη των συνεταιρισμών μετόχων.

Τώρα, όσον αφορά την πρόθεση της εταιρείας να συμμετάσχει στις εργασίες σας ως επίσημο μέλος, όπως μπορείτε να θυμηθείτε, πρώτη φορά συστηθήκαμε 2 χρόνια πριν, όταν ανοίξαμε το γραφείο μας στις Βρυξέλλες.

Η τοπική μας ομάδα, σε συνεργασία με την ομάδα των ειδικών μας από την Ελλάδα, έχει εργαστεί μαζί σας και με τη γραμματεία της Copa-Cogeca μέχρι και τον Οκτώβριο του 2016, όποτε και συνδιοργανώσαμε το Συνέδριο των Ευρωπαίων Γεωργών. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του Συνεδρίου, και λόγω της αδυναμίας της ΠΑΣΕΓΕΣ να συνεχίσει, για πολιτικούς και οικονομικούς λόγους, οι συνεταιριστικές οργανώσεις της χώρας μας αφέθηκαν χωρίς εκπροσώπηση στην Cogeca, την οποία και αξιολογήσαμε ως μια κατάσταση ανησυχητική, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία των συνεταιρισμών για την αγροτική οικονομία της χώρας και μάλιστα σε συνθήκες κρίσης. Οι συνεταιρισμοί έχουν τη δυνατότητα να προετοιμάσουν τον δρόμο για την ανάπτυξη του συνόλου του γεωργικού τομέα, εφόσον διαθέτουν τα απαραίτητα εργαλεία και καθοδήγηση, και η εκπροσώπηση στην Cogeca είναι ένα από αυτά.

Αυτός είναι και ο λόγος που τον Δεκέμβριο του 2016 αποφασίσαμε να υποβάλουμε αίτημα ένταξής μας στον φορέα σας, μια πρωτοβουλία την οποία ανακαλέσαμε, προκειμένου να αποφύγουμε να σας εκθέσουμε στις εθνικές εντάσεις που υπήρχαν εκείνη την εποχή και παράλληλα να δώσουμε χρόνο στους εκπροσώπους των συνεταιρισμών της χώρας μας να αναζητήσουν μια κοινή προσέγγιση.

Έχουν περάσει μερικοί μήνες χωρίς να έχει σημειωθεί πρόοδος, παρά την καλή μας διάθεση και προθυμία να βοηθήσουμε οποιαδήποτε άλλη νεοσύστατη οργάνωση να βρει τον βηματισμό της, διασφαλίζοντας εν τω μεταξύ τις πρακτικές και οικονομικές υποχρεώσεις της Ελλάδας προς την Cogeca. Ταυτόχρονα, πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι η Ελλάδα δεν συνεισφέρει στο έργο της Cogeca πρακτικά ή οικονομικά, εδώ και σχεδόν ένα χρόνο.

Ως εκ τούτου, θεωρήσαμε ότι είναι ζωτικής σημασίας να υποβάλουμε εκ νέου την αίτηση ένταξής μας, προκειμένου να μην αφήσουμε τη χώρα μας έξω από τις εργασίες και τις διαδικασίες αυτής της σημαντικής οργάνωσης, και δεσμευόμαστε όχι μόνο να σεβαστούμε τις οικονομικές υποχρεώσεις της ελληνικής αντιπροσωπείας από το 2017 και μετά, αλλά και να διατηρήσουμε το ανοιχτό πνεύμα μας έναντι κάθε επιλέξιμης εθνικής οργάνωσης που θα ήταν πρόθυμη και έτοιμη να υποβάλει αίτηση για ένταξη στο μέλλον.

Πιστεύουμε ότι αυτή είναι μια δίκαιη και ανοικτή προσέγγιση, τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο. Η προτεραιότητά μας δεν είναι να μονοπωλήσουμε την Cogeca για πολιτικούς λόγους, αλλά να συνεργαστούμε δημιουργικά με τους εταίρους μας στην ΕΕ. Παράλληλα, έχουμε κάνει κάποιες στρατηγικές επιλογές, που μας επιτρέπουν να είμαστε οικονομικά ανεξάρτητοι και οργανωτικά αποτελεσματικοί, καθιστώντας μας τους πλέον αξιόπιστους εταίρους που μπορείτε να έχετε από την ελληνική πλευρά. Νομίζω ότι η στάση μας και η δουλειά μας μέχρι τώρα, των οποίων όλοι έχετε υπάρξει μάρτυρες, είναι η καλύτερη εγγύηση για αυτό που ζητάμε από εσάς: Να μας τιμήσετε με την εμπιστοσύνη σας.

Δώστε μας την ευκαιρία να κρατήσουμε την πόρτα ανοικτή στους Έλληνες αγρότες και συνεταιρισμούς.