Μεταποίηση: Αυξημένος στα 400.000+1 ευρώ ο κατώτατος αιτούμενος προϋπολογισμός

✱ Στο 65% η ένταση στήριξης για Κρήτη, Ιόνια και μικρά νησιά Αιγαίου ✱ Συν 10% για τις επενδύσεις με περιβαλλοντικό αποτύπωμα ✱ Ποιες αποκλείονται

Σημαντικά αυξημένος σε σχέση με την προηγούμενη πρόσκληση αναμένεται να είναι ο κατώτατος αιτούμενος προϋπολογισμός για την ένταξη στο νέο πρόγραμμα μεταποίησης γεωργικών προϊόντων που εκτιμάται ότι θα τρέξει το ΥΠΑΑΤ μέσα στον Απρίλιο, στο πλαίσιο της ΚΑΠ 2023-2027.

Σύμφωνα με την προδημοσίευση της 1ης πρόσκλησης που ανήρτησε το υπουργείο, η παρέμβαση αφορά αιτήσεις στήριξης με αιτούμενο προϋπολογισμό από 400.001 ευρώ μέχρι 5.000.000 ευρώ, όταν το 2017 το θεσμικό πλαίσιο όριζε ως κατώτατο αιτούμενο προϋπολογισμό τα 100.000 ευρώ.

Ειδικότερα, και σύμφωνα με την προδημοσίευση της πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης προς ένταξη στην παρέμβαση «Π3-73-2.3 – Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ, ύψους 135 εκατ. ευρώ, «ο προϋπολογισμός των αιτήσεων στήριξης δύναται να κυμαίνεται από 400.001 ευρώ μέχρι και 5.000.000 ευρώ».

Επιλέξιμοι Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της παρέμβασης είναι οι πολύ μικρές, οι μικρές και οι μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, καθώς και οι μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων (ως πρώτη ύλη), που ανήκουν στο παράρτημα Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργίας της ΕΕ και το τελικό προϊόν είναι γεωργικό.

Είναι επιλέξιμη κάθε μορφή επιχείρησης που έχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας. Η πρώτη ύλη και τα τελικά προϊόντα δύνανται να ανήκουν στους ακόλουθους τομείς: Κρέας (αιγοπρόβατα, βοοειδή, χοιρινά, πουλερικά, κουνέλια), γάλα, αβγά, μέλι, ζωοτροφές, δημητριακά, ελαιούχα προϊόντα, οπωροκηπευτικά, οίνος, ξύδι, άνθη, φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά, σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό.

Διευκρινίσεις

Οι δράσεις που προβλέπονται στους παραπάνω τομείς αφορούν κυρίως σε ιδρύσεις, εκσυγχρονισμούς, επεκτάσεις, μετεγκαταστάσεις μονάδων παραγωγής και αποθηκευτικών χώρων, συγχωνεύσεις μονάδων και μονάδες διαχείρισης υποπροϊόντων, που θα εξειδικευθούν στο θεσμικό πλαίσιο ανάλογα με τον τομέα. Στην προδημοσίευση, ωστόσο, διευκρινίζεται ότι:

✱ Οι μετεγκαταστάσεις και οι συγχωνεύσεις μονάδων συνοδεύονται απαραίτητα από εκσυγχρονισμό αυτών.

✱ Οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων δεν ενισχύονται.

✱ Οι ιδρύσεις σφαγείων αιγοπροβάτων, βοοειδών και χοιρινών δεν ενισχύονται, με εξαίρεση τις νησιωτικές περιοχές, στις οποίες δύναται να ενισχυθούν ιδρύσεις σφαγείων ετήσιας δυναμικότητας μέχρι 400 τόνους κρέατος.

✱ Οι ιδρύσεις σφαγείων πουλερικών δεν ενισχύονται, με εξαίρεση τις ορεινές και τις νησιωτικές περιοχές, χωρίς περιορισμό ετήσιας δυναμικότητας.

Κριτήρια Επιλογής

Τα επενδυτικά σχέδια θα επιλέγονται στη βάση κριτηρίων επιλογής που θα στηρίζονται στις εξής αρχές και προτεραιότητες:

✱ Εγκατάσταση σε περιοχές που έχουν πληγεί από τις επιπτώσεις των φαινομένων που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή, όπως πλημμύρες και πυρκαγιές.

✱ Χρήση καινοτομίας και νέων τεχνολογιών.

✱ Επεξεργασία βιολογικών πρώτων υλών ή πρώτων υλών παραγόμενων με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον.

✱ Παραγωγή προϊόντων ποιότητας (όπως ΠΟΠ, ΠΓΕ).

✱ Προστασία του περιβάλλοντος, συμβολή στον μετριασμό και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (όπως εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση ΑΠΕ).

✱ Εξοικονόμηση ύδατος.

✱ Ωριμότητα επενδυτικού σχεδίου.

✱ Εξωστρέφεια επιχείρησης.

✱ Διατήρηση υφιστάμενων και αύξηση θέσεων απασχόλησης.

✱ Μέγεθος της επιχείρησης.

Ένταση στήριξης

Η ένταση στήριξης καθορίζεται ως εξής:

✱ Περιφέρειες Ιονίου, Κρήτης και μικρά νησιά Αιγαίου: 65%.

✱ Περιφέρειες Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: 50%.

✱ Περιφέρεια Αττικής: 40%.

Όπως αναφέρεται στην προδημοσίευση, η ένταση της στήριξης διαφοροποιείται στις Περιφέρειες Ιονίου, Κρήτης, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, λόγω του αυξημένου μεταφορικού κόστους.

Για τις περιπτώσεις επενδυτικών δαπανών που στοχεύουν σε μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, ύδατος, εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, μείωση της χρήσης αποβλήτων, από ένα ποσοστό και πάνω, όπως αυτό θα καθοριστεί στο πλαίσιο εφαρμογής της παρέμβασης, προβλέπεται η προσαύξηση του ποσοστού ενίσχυσής τους κατά 10%.

Μηχανισμός Ενίσχυσης Ταλέντου της ΕΕ
Επιλέχθηκε η Θεσσαλία για να λάβει βοήθεια στην αντιμετώπιση των δημογραφικών αλλαγών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέλεξε δέκα περιφέρειες στην ΕΕ για να λάβουν εξατομικευμένη υποστήριξη στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ενίσχυσης Ταλέντου, προκειμένου να τις βοηθήσει να μετριάσουν τις επιπτώσεις της δημογραφικής αλλαγής και του πληθυσμού νεαρής ηλικίας που τις εγκαταλείπει. Ανάμεσα στις επιλεγμένες περιφέρειες είναι και η Θεσσαλία.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, μετά τη δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος τον Δεκέμβριο του 2023, μια επιτροπή ειδικών εξέτασε τις προκλήσεις και τις ανάγκες κάθε περιοχής και τα κίνητρά τους να λάβουν υποστήριξη από εμπειρογνώμονες. Επιλέχθηκαν, λοιπόν, δέκα περιφέρειες σε οκτώ κράτη-μέλη: Nord-Vest (Ρουμανία), Castilla y León (Ισπανία), Campania (Ιταλία), Norte (Πορτογαλία), Extremadura (Ισπανία), Centre – Val de Loire (Γαλλία), Região Autónoma dos Açores (Πορτογαλία), Pohjois-Savo (Φινλανδία), Θεσσαλία (Ελλάδα) και Banská Bystrica (Σλοβακία).

Οι περιφέρειες θα επωφεληθούν από λεπτομερείς αναλύσεις, συστάσεις πολιτικής και σχέδια δράσης προσαρμοσμένα για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων δημογραφικών και εδαφικών προκλήσεων, με την υποστήριξη ειδικών από τον ΟΟΣΑ.

Η στήριξη αυτή θα γίνει μέσω του Πυλώνα 2 του Μηχανισμού, που απευθύνεται σε περιοχές που αντιμετωπίζουν υψηλά ποσοστά αποχώρησης νέων, ώστε να προσαρμοστούν στη δημογραφική μετάβαση και να επενδύσουν στην ανάπτυξη ταλέντων μέσω προσαρμοσμένων τοποκεντρικών πολιτικών.

γ.μ.