Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας»: Θέσεις εργασίας ανοίγει η καινοτομία στην αγροτική παραγωγή

Ενα από τα μεγάλα ζητήματα της εφαρμογής της τεχνολογίας στον αγροτικό τομέα, είναι ο τρόπος με τον οποίο θα περάσει από τα πανεπιστήμια στο χωράφι και στους ίδιους τους αγρότες. Μία από τις απαντήσεις είναι η εκπαίδευση. Η εκπαίδευση των κατάλληλων επιστημόνων που θα φέρουν κοντά τους αγρότες με την καινοτομία και θα την καταστήσουν προσβάσιμη σε όσους περισσότερους γίνεται.

Τα παραπάνω προσπαθούν να επιτύχουν από κοινού το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, μέσω του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας».

Όπως αναφέρει στην «ΥΧ» ο Άγγελος Πατάκας, καθηγητής και διευθυντής του Εργαστηρίου Φυτικής Παραγωγής στο Πανεπιστήμιο Πατρών, «τα τελευταία χρόνια είναι εμφανής παγκοσμίως η προσπάθεια μετασχηματισμού της αγροτικής παραγωγής μέσω της εισαγωγής και χρήσης νέων ψηφιακών τεχνολογικών διαδικασιών και εργαλείων.

Η επιτυχής, όμως, εφαρμογή όλων αυτών των ψηφιακών καινοτομιών σαφέστατα προϋποθέτει την αναβάθμιση του γνωσιολογικού υποβάθρου και των δεξιοτήτων των επιστημόνων που θα κληθούν να τις υλοποιήσουν. Το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό παρέχει βασικές γνώσεις εφαρμογών και εργαλείων γεωργίας ακριβείας, διαδικτύου των πραγμάτων, ανάλυσης μεγάλων δεδομένων και χρήσης τεχνητής νοημοσύνης, στοχεύοντας στην ορθολογικότερη διαχείριση των συντελεστών παραγωγής (αρδευτικό νερό, λιπάσματα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα κ.ά.), στη μείωση του κόστους παραγωγής και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και τελικά στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της γεωργικής παραγωγής.

Απευθύνεται σε πτυχιούχους από ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων που δραστηριοποιούνται ήδη ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε τομείς της γεωργίας ακριβείας».

Έλλειψη εξειδικευμένων στελεχών

Η ολοένα αυξανόμενη εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στο χωράφι οδηγεί στην ανάγκη επιστημόνων με εξειδίκευση στον συγκεκριμένο τομέα, δημιουργώντας ευνοϊκές προοπτικές επαγγελματικής απασχόλησης.

Όπως εξηγεί ο κ. Πατάκας, «ο ρυθμός επέκτασης και διείσδυσης των νέων τεχνολογιών στη γεωργική παραγωγή εμφανίζεται αλματώδης, συμβάλλοντας στη ραγδαία αύξηση ζήτησης επιστημόνων με εξειδίκευση στον εν λόγω τομέα. Το γεγονός ότι η γεωργία ακριβείας ως μία νέα αντίληψη διαχειριστικής πρακτικής στον αγροτικό τομέα αναγνωρίζεται διεθνώς ως “αιχμή”, παρέχοντας ήδη λύσεις σε σημαντικά προβλήματα παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας του κλάδου, δημιουργεί ευνοϊκές προοπτικές επαγγελματικής απασχόλησης.

Σε αυτό το πλαίσιο, το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στοχεύει να καλύψει το σημαντικό κενό που υπάρχει στην αγορά εργασίας και αφορά την ύπαρξη εξειδικευμένων στελεχών με ειδικές γνώσεις στην εφαρμογή των νέων ψηφιακών τεχνολογιών στην αγροτική πρακτική».

Όσο, όμως, εξειδικευμένο και αν είναι το επιστημονικό προσωπικό, κάθε χώρα έχει τις δικές της ανάγκες και ιδιαιτερότητες. Αυτό σημαίνει ότι η εκπαίδευση των ενδιαφερομένων πρέπει να προσαρμοστεί στην αντίστοιχη πραγματικότητα κάθε χώρας.

Σχετικά με την Ελλάδα, ο κ. Πατάκας εξηγεί: «Αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες και τους αργούς ρυθμούς τεχνολογικής αναβάθμισης του αγροτικού τομέα στη χώρα μας, σημαντικό μέρος της παρεχόμενης εκπαίδευσης αφορά την εφαρμογή διαφοροποιημένων και προσαρμοσμένων στην ελληνική πραγματικότητα τεχνολογικών λύσεων, με μετρήσιμες επιδράσεις στην παραγωγικότητα, στην ποιότητα και στην ορθολογική χρήση των εισροών.

Προς την κατεύθυνση αυτή συμβάλλει το υψηλής κατάρτισης διδακτικό προσωπικό του προγράμματος, που αποτελείται από υψηλού κύρους και ερευνητικής εξειδίκευσης επιστήμονες που προέρχονται από τέσσερα πανεπιστήμια της χώρας (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και Πανεπιστήμιο Πατρών)».

Ο ίδιος καταλήγει λέγοντας ότι «η παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και κατάρτισης σε επαγγελματικές δεξιότητες προσανατολισμένες στις νέες παραγωγικές πρακτικές και τις νέες τεχνολογίες αναγνωρίζεται ευρέως όχι μόνο ως αναγκαία, αλλά και ως κρίσιμη συνθήκη για τη μετάβαση του αγροτικού τομέα στην ψηφιακή εποχή».