Μέτρα για την υποστήριξη της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας

Μέτρα για την υποστήριξη της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας
-Διαφήμιση-
gaia-sense

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2016 στην Κάλυμνο, η συνάντηση ενημέρωσης και συζήτηση, για το πιλοτικό πρόγραμμα της Ε.Ε. «Υποστήριξη της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας στις χώρες Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα» (MARE/2014/04 – SI2.723876).

Στη συνάντηση, που οργανώθηκε από την APC sa και συντόνισε ο Πρόεδρος της και Δ/νων σύμβουλος κ. Νίκος Αναγνόπουλος, συμμετείχαν πλέον των 50 παράκτιοι αλιείς της περιοχής, και εκπρόσωποι των αλιευτικών συλλόγων από την Κάλυμνο, την Κω, την Λέρο και την Ρόδο, ενώ παρέστησαν η Διευθύντρια Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Δωδεκανήσου, στελέχη των Τμημάτων Αλιείας Ρόδου και Καλύμνου, καθώς και εκπρόσωποι από τις Λιμενικές αρχές. Χαιρετισμό απεύθυνε ο βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Ηλίας Καματερός.

Μέτρα για την υποστήριξη της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας

Από τα στελέχη της APC sa παρουσιάστηκε ο σκοπός και η πορεία του πιλοτικού προγράμματος και έγιναν παρεμβάσεις, από τον προϊστάμενο του Τμήματος Αλιείας Καλύμνου, για τα προβλήματα της παράκτιας αλιείας της περιοχής και από εκπρόσωπο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠΑλΘ – ΥΠΑΑΤ για τους στόχους και τις αρχές της ΚΑλΠ και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης των αλιέων και των συλλογικών οργανώσεων τους, στο πλαίσιο του ΕΠΑλΘ 2014-2020.

Στην συζήτηση, που ακολούθησε συμμετείχαν ενεργά οι αλιείς και οι εκπρόσωποί τους. Κοινή διαπίστωση όλων υπήρξε η ανάγκη κινητοποίησής τους, προκειμένου να δικτυωθούν και να οργανωθούν σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να λαμβάνουν μέρος στις διαδικασίες και τα κέντρα λήψης αποφάσεων. Σοβαρά, όπως διαπιστώθηκε, εμπόδια αποτελούν  τόσο το εθνικό νομοθετικό πλαίσιο για τους αλιευτικούς συλλόγους, όσο και η αδυναμία αντιμετώπισης των εξόδων συμμετοχής κυρίως σε όργανα της Ε.Ε..

Σημαντικό εργαλείο για αυτόν τον σκοπό θα είναι και η χρήση της ιστοσελίδας του έργου (http://www.eastmedfishers.eu).

-Διαφήμιση-