Μια μέρα καθυστέρηση στη ρύθμιση νέων οφειλών φέρνει «έξωση» από τις 100 δόσεις

Μια μέρα καθυστέρηση στη ρύθμιση νέων οφειλών φέρνει «έξωση» από τις 100 δόσεις

Εκτός των 100 δόσεων τίθενται αυτομάτως φορολογούμενοι με ρυθμισμένα χρέη προς την εφορία εάν καθυστερήσουν, έστω και μια μέρα, να ρυθμίσουν νέες βεβαιωμένες οφειλές.

Όπως αναφέρει σε σχετικό δημοσίευμα το capital.gr, για να παραμείνει ένας φορολογούμενος στη ρύθμιση των 100 δόσεων, τότε για κάθε νέα φορολογική οφειλή θα πρέπει είτε να την ρυθμίσει με την πάγια ρύθμιση των 12 ή 24 δόσεων πριν αυτή καταστεί ληξιπρόθεσμη είτε, αφού καταστεί ληξιπρόθεσμη να την εξοφλήσει πλήρως εντός 15 ημερών από τη προθεσμία που είχε τεθεί για την πληρωμή της.

Πολλοί φορολογούμενοι θεωρούν ότι αν εντός 15 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής της νέας φορολογικής οφειλής προχωρήσουν στη ρύθμισή της τότε παραμένουν και στη ρύθμιση των 100 δόσεων. Αυτό όμως δεν ισχύει και έτσι αποβάλλονται από τις 100 δόσεις.

Παραδείγματα

-Φορολογούμενος έχει ενταχθεί στη ρύθμιση των 100 δόσεων και καλείται στο τέλος Οκτωβρίου να πληρώσει τη δεύτερη δόση του ΕΝΦΙΑ. Η δόση λήγει και υποβάλλει στις 3 Νοεμβρίου ηλεκτρονική αίτηση ρύθμισης σε 12 δόσεις της οφειλής του ΕΝΦΙΑ. Δυστυχώς επειδή δεν ρύθμιση εμπρόθεσμα, δηλαδή πριν λήξει, την οφειλή του ΕΝΦΙΑ χάνει τη ρύθμιση των 100 δόσεων. Αντιθέτως αν εξοφλήσει πλήρως τη δεύτερη δόση του ΕΝΦΙΑ έως τα μέσα Νοεμβρίου τότε παραμένει στη ρύθμιση των 100 δόσεων.

Άλλος φορολογούμενος που έχει ενταχθεί στη ρύθμιση των 100 δόσεων καλείται στο τέλος Νοεμβρίου να πληρώσει την τελευταία δόση του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων. Στις 28 Νοεμβρίου επισκέπτεται την εφορία και υποβάλλει χειρόγραφη αίτηση ρύθμισης της νέας οφειλής με την πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων. Ο φορολογούμενος διατηρεί τη ρύθμιση των 100 δόσεων επειδή ρύθμισε τη νέα οφειλή εμπρόθεσμα.

-Φορολογούμενος που έχει ενταχθεί στη ρύθμιση των 100 δόσεων καλείται στο τέλος Οκτωβρίου να πληρώσει την δεύτερη δόση του ΕΝΦΙΑ. Δεν την ρυθμίζει και προχωρά στην εξόφληση της νέας οφειλής στις 16 Νοεμβρίου. Δυστυχώς χάνει τη ρύθμιση των 100 δόσεων επειδή δεν ρύθμισε εμπρόθεσμα τη νέα οφειλή και δεν την εξόφλησε εντός 15 ημερών από τη λήξη της.