Μ. Μηλολιδάκης: Η εσωτερική κατανάλωση δεν μπορεί να υποστηρίξει τα προϊόντα

Αντιπρόεδρος Αγροτοβιομηχανικού Συνεταιρισμού Τυμπακίου

Μ. Μηλολιδάκης: Η εσωτερική κατανάλωση δεν μπορεί να υποστηρίξει τα προϊόντα
-Διαφήμιση-

Ζήτηση και τιμές είναι έννοιες αλληλένδετες. Ό, τι απευθύνεται στην εσωτερική κατανάλωση, αυτήν τη στιγμή, δυστυχώς, δεν πάει καλά. Οι καταναλωτές δεν έχουν χρήματα, κι αυτό το βλέπει ο καθένας από το δικό του νοικοκυριό. Συνεπώς, στα προϊόντα που προορίζονται για την εσωτερική αγορά, η τιμή διαμορφώνεται χαμηλά. Αν δει κανείς, για παράδειγμα, τα αγγούρια, πέρσι τέτοιες μέρες ήταν πάλι στα αζήτητα. Τελευταία, που ζητήθηκαν για εξαγωγή, βλέπει κανείς ότι υποστηρίχθηκε και η τιμή παραγωγού. Για το κνωσσίτικο, από την άλλη, που διοχετεύεται κυρίως στην εσωτερική αγορά, επειδή φαίνεται να ανακάμπτει, εκτιμούμε ότι έχει αυξηθεί η ζήτησή του.Αυτό μπορεί να το «στηρίξει» η εγχώρια κατανάλωση γιατί μπαίνει σε μικρές ποσότητες. Ό, τι απευθύνεται στην εσωτερική αγορά, δυστυχώς δεν «περπατάει». Είναι αναγκαίο να στηριχτεί ο εξαγωγικός προσανατολισμός των προϊόντων. Μπαίνοντας κανονικά ο χειμώνας, πιστεύουμε ότι θα μειωθούν οι ποσότητες στις γύρω χώρες, θα μειωθούν και οι ντόπιες ποσότητες που συγκομίζονται, οπότε θα αλλάξει και η τιμή. Δεν περιμένουμε θεαματική αλλαγή, αλλά –τουλάχιστον– να έχουμε πιο «αξιοπρεπείς» τιμές.

Οι καταναλωτές δεν έχουν χρήματα, κι αυτό το βλέπει ο καθένας από το δικό του νοικοκυριό. Συνεπώς, στα προϊόντα που προορίζονται για την εσωτερική αγορά, η τιμή διαμορφώνεται χαμηλά.