Mηνυτήρια αναφορά από την Καρυπίδης κατά Πρωτοδικείου Αθηνών για την υπόθεση Μαρινόπουλου

Για παραδικαστικό σκάνδαλο στην υπόθεση διάσωσης της Μαρινόπουλος κάνει λόγο η αλυσίδα Καρυπίδης σε μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.

Η αναφορά στρέφετα κατά της διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών την οποία κατηγορεί για παρέμβαση στις συνθέσεις των δικαστηρίων προκειμένου να εξυπηρετηθεί δικηγορικό γραφείο το οποίο εκπροσωπεί στη δικαστική υπόθεση την εταιρεία «Μαρινόπουλος».

Αναλυτικά το περιεχόμενο της μηνυτήριας αναφοράς έχει ως εξής:

«Ο Δικηγόρος της Εταιρείας ΑΦΟΙ ΚΑΡΥΠΙΔΗ Α.Ε.Ε.Ε. κ. ΘΕΜΗΣ ΣΟΦΟΣ, κατέθεσε σήμερα στην κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ κ. ΞΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, με αριθμό Πρωτοκόλλου 2052/6-3-2017 και στην κ. Προϊσταμένη της Επιθεώρησης Δικαστηρίων και Δικαστικών λειτουργών, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου κ. Δήμητρα Μπουρνάκα, με αριθμό πρωτοκ. 74/6-3-2017, την εξής ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ:

“ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ

Της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΚΑΡΥΠΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»), που εδρεύει επί της οδού Αμαλίας αριθ. 42 στην Αθήνα, Τ.Κ. 10558, αριθ. ΓΕΜΗ 20935526000, ΑΦΜ 094218768 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ κι εκπροσωπείται νόμιμα,

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ Στην κ. Προϊσταμένη της επιθεώρησης Δικαστηρίων κ δικαστικών λειτουργών, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου κα Δήμητρα Μπουρνάκα.

Αθήνα, την 6η Μαρτίου 2017

Αξιότιμη κ. Εισαγγελεύ,

Την 14-02-2017 κατετέθη νομίμως και εμπροθέσμως η με Α.Κ.Δ. 507233/2017 τριτανακοπή μας στρεφόμενη κατά της ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» και το διακριτικό τίτλο «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ», η οποία εδρεύει στον Άλιμο Αττικής, οδ. Αγίου Δημητρίου αρ. 63, Α.Φ.Μ. 999842977 καθώς και κατά άλλων.

Με την επίδικη τριτανακοπή μας στρεφόμαστε κατά της υπ’ αριθμ. 8/16-01-2017 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, όπως αυτή διορθώθηκε με την υπ΄ αριθμ. 61/10-2-2017 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία επικυρώθηκε η επίδικη συμφωνία εξυγίανσης, σύμφωνα με την οποία οι αιτούσες και οι συμβαλλόμενοι με αυτές πιστωτές συμφωνούσε μερική διαγραφή των απαιτήσεών τους και σε επιμήκυνση του χρόνου πληρωμής τους, ενώ απορρίφθηκε η κυρία παρέμβασή μας και διαγράφηκε η απαίτησή μας κατά ποσοστό 98,2%.

Η εν λόγω, επίδικος, τριτανακοπή μας προσδιορίστηκε να συζητηθεί όπως προκύπτει από την Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου την 24η Μαΐου 2017.

Σε συνέχεια αυτού και κατόπιν της εμπρόθεσμης και νομότυπης επιδόσεως του ως άνω αναφερόμενου δικογράφου πληροφορηθήκαμε από τον τύπο, ότι κατετέθη όλως παρανόμως και χωρίς να έχει γνωστοποιηθεί σε ημάς ουδέποτε οτιδήποτε σχετικό μέχρι σήμερα, ώστε να είμαστε σε θέση να εκφράσουμε τις απόψεις μας, αίτημα πιστωτή της εταιρείας Μαρινόπουλος, και δη εταιρείας με την επωνυμία TERRANOSTRUM, δυνάμει και σε συνέχεια του οποίου έγινε δεκτό να εκδικαστούν άπασες -επτά σε αριθμό- οι στρεφόμενες κατά της ως άνω αποφάσεως εξυγίανσης τριτανακοπές κατόπιν επαναφοράς τους με κλήση σε προηγούμενη δικάσιμο της ορισθείσας, ήτοι την 8η Μαρτίου 2017, δηλαδή μεθαύριο!

Εκ του κειμένου της κλήσεως ουδαμώς προκύπτει το έννομο συμφέρον της αιτούσας πιστώτριας TERRA NOSTRUM, αντιθέτως επικαλείται η αιτούσα αφηρημένως και γενικώς, ότι «έχει έννομο συμφέρον» να εκδικασθούν οι επισπευδόμενες τριτανακοπές ενωρίτερα από το χρόνο προσδιορισμού τους, άνευ άλλης τινός εξειδικεύσεως περί του εννόμου συμφέροντος. Ότι ΔΕΝ υφίσταται έννομο συμφέρον της πιστώτριας TERRA NOSTRUM διαλαμβάνεται δε ιδιαίτερη μνεία στην απόφαση επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης, δηλαδή την υπ’ αριθμ. 8/16-01-2017απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, όπως αυτή διορθώθηκε με την υπ΄ αριθμ. 61/10-2-2017 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία επικυρώθηκε η επίδικη συμφωνία εξυγίανσης, σύμφωνα με την οποία οι αιτούσες και οι συμβαλλόμενοι με αυτές πιστωτές συμφωνούν σε μερική διαγραφή των απαιτήσεών τους και σε επιμήκυνση του χρόνου πληρωμής τους, ενώ απορρίφθηκε η κυρία παρέμβασή μας και διαγράφηκε η απαίτησή μας κατά ποσοστό 98,2%. Κατά τα λοιπά επανήλθε η εταιρεία TERRANOSTRUM και αιτήθηκε την επίσπευση του προσδιορισμού των τριτανακοπών αυτών, και αυτή με απόφαση του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών, έγινε αμέσως δεκτή, και προσδιορίστηκαν όλες να εκδικασθούν την 8 Μαρτίου 2017.

Πληροφορηθήκαμε επίσης, ότι η σύνθεση που θα δικάσει τις εν λόγω κλήσεις αποτελείται από τον κ. Β. ΠΟΡΤΟΚΑΛΛΗ, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, Πρωτοδίκη, Σ. ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΥ, Πρωτοδίκη, η οποία είναι η ίδια σύνθεση με την οποία την 21/9/2016 ΔΙΑΤΗΡΗΘΗΚΕ η προσωρινή διαταγή περί της λήψεως προληπτικών μέτρων υπέρ της αιτούσης εταιρείας ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε., έως την 14/12/2016.

Η σύνθεση αυτή του Δικαστηρίου δεν συνιστά αμερόληπτο Δικαστήριο, αφού έχει ήδη τοποθετηθεί επί της υπό κρίσιν υποθέσεως, αρνητικά δι΄ημάς και τους κυρίως παρεμβάντες, και για όποιον έχει έννομο συμφέρον για την θετική έκβαση της τριτανακοπής μας, και αναφέρουμε τούτο προς Υμάς, προκειμένου να λάβετε παν εξασφαλιστικόν μέτρον για την ουσιαστική κρίση του Δικαστηρίου, που θα κρίνει την τριτανακοπή μας, αλλά και να διατάξετε ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ για κάθε αυτεπαγγέλτως διωκόμενο πλημμέλημα ή κακούργημα, καθώς και για παρ’ ημών καταμηνυόμενο (στο ιστορικό της τριτανακοπής μας) κακούργημα της απάτης επί Δικαστηρίω κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, το οποίο ιστορούμε λεπτομερώς και καταμηνύομεν στην υπό κρίση τριτανακοπή μας.

Επειδή σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 20 του Συντάγματος «Το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερομένου ισχύει και για κάθε διοικητική ενέργεια ή μέτρο που λαμβάνεται σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων του.»

Επειδή ουδέποτε κληθήκαμε έως σήμερα να εκφράσουμε τις απόψεις μας επί της επισπεύσεως της διαδικασίας.

Επειδή για την επαναφορά της αρχικώς ορισθείσας προς εκδίκαση της τριτανακοπής της εταιρείας μας, δικασίμου δυνάμει κλήσεως σε προγενέστερη από την ορισθείσα ημερομηνία πληροφορηθήκαμε μέσω του τύπου,

Επειδή όπως έχουμε προαναφέρει και σε προγενέστερο χρόνο υπήρξε παρέμβαση συνειδητή με τρόπους που σας παρακαλούμε να μας καλέσετε να σας εξηγήσουμε για να δικαστεί η υπόθεση της υπαγωγής της εταιρείας ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. σε καθεστώς εξυγίανσης από τους φυσικούς της Δικαστές από το δικηγορικό γραφείο Σ. Σωτηριάδη με το Τριμελές Συμβούλιο Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών ή με τα μέλη της Γραμματείας του γραφείου του ως άνω, με αποτέλεσμα την υπόθεση της εξυγίανσης αυτής και τις συναφείς της να την δικάσουν συγκεκριμένοι πάντοτε Δικαστές όπως εν προκειμένω.

Επειδή όλα τα παραπάνω επαρκή αποδεικτικά στοιχεία μπορούμε να αποδείξουμε ότι συνιστούν αν μη τι άλλο το παραδικαστικό Σκάνδαλο της παρούσας δεκαετίας.

Επειδή αν συζητηθεί η τριτανακοπή της εταιρείας μας κατά την τελευταία αυτή ημερομηνία (8 Μαρτίου 2017) από το ανωτέρω Δικαστήριο, θα υπάρξει βλάβη των συμφερόντων μας καθώς έχει ήδη κρίνει την ουσία της υποθέσεως και ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΡΟΛΗΠΤΟ, η μεταβολή δε της ορισθείσας δικασίμου από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών, έγινε αιφνιδίως και ενώ αυτός γνώριζε πολύ καλά πόσα προβλήματα μέχρι τώρα έχουν δημιουργηθεί στην Υπηρεσία του από την συγκεκριμένη υπόθεση και χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίησή μας, ώστε να είμαστε εις θέσιν να εκφράσουμε τις απόψεις μας, η δε προετοιμασία της εταιρείας μας προκειμένου να είναι σε θέση να εκφράσει όλους τους πραγματικούς ισχυρισμούς της κρίνεται αδύνατη λόγω του σύντομου χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί έως την 8η Μαρτίου 2017.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος ημών

ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ

Να διαταχθεί ποινική και πειθαρχική προκαταρκτική εξέταση σε βάρος των υπαιτίων σχετικά με την επιλογή της συγκεκριμένης συνθέσεως του Δικαστηρίου, το οποίο καλείται να δικάσει την ανωτέρω κλήση επίσπευσης της εκδικάσεως των εν λόγω τριτανακοπών, ήτοι την 8η Μαρτίου 2017 και να ασκηθεί δίωξη για κάθε αυτεπαγγέλτως διωκόμενο κακούργημα ή πλημμέλημα.

Και να εξαιρεθεί η σύνθεση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Πτωχευτικό Τμήμα) κατά τη δικάσιμο αυτού της 8 Μαρτίου 2017 λόγω υπονοιών μεροληπτικής στάσεως εις βάρος μας, σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στο διατακτικό (επισυνάπτονται παράβολο και ειδική πληρεξουσιότητα)”».