Εκμίσθωση ακινήτων του «ΑΣ Άρτας – Φιλιππιάδας, ΕΝΩΣΗ»

Εκμίσθωση ακινήτων του «ΑΣ Άρτας - Φιλιππιάδας, ΕΝΩΣΗ»

Το Διοικητικό Συμβούλιο της πρωτοβάθμιας Αγροτικής Συνεταιριστικής Οργάνωσης με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΑΡΤΑΣ -ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ – ΕΝΩΣΗ» που εδρεύει στην Άρτα (Μαξ. Γραικού 20), με ΑΦ Μ 096000100 / Δ.Ο.Υ. Αρτας και όπως εκπροσωπείται νόμιμα, με την με αριθμό 51-21/12 /2018 απόφασή του και σε υλοποίηση των αναφερομένων σε αυτή αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μελών του, διακηρύσσει την πρόθεσή του να μεταβιβάσει με πώληση ή να εκμισθώσει με μακροχρόνια μίσθωση και σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του Ασακού Κώδικα όλα τα ακίνητα της Οργάνωσης και προς τούτου δέχεται έγγραφες προσφορές στα παρακάτω τηλέφωνα – FAX και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έως την 28 Φεβρουαρίου 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα τηλέφωνα και e-mail:

Πρόεδρου: 6977615286

E-mail : [email protected]

Αντιπροέδρου:6937667352

Διευθυντή: 2681026214-6945388705

E-mail: [email protected]