Μονόδρομος για τη γεωργία η έρευνα και η καινοτομία

Δομικά υλικά για την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων που φέρνει η κλιματική αλλαγή αποτελούν η έρευνα και η καινοτομία στην αγροδιατροφή, με την εφαρμογή συστημάτων ψηφιακής γεωργίας ακριβείας, προκειμένου να επιτευχθεί η ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών κινδύνων και η αειφορία της παραγωγής.

Η δημιουργία νέων τάσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα, που εγγυάται την ποιότητα και την ασφάλεια του παραγόμενου προϊόντος, την οικονομική βιωσιμότητα των αγροτών και τη δίκαιη ανάπτυξη, αποτελεί μονόδρομο, με πρωταγωνιστές όμως αγρότες ενημερωμένους και εκπαιδευμένους για να εφαρμόσουν την καινοτομία.

Τα παραπάνω επισημάνθηκαν, μεταξύ άλλων, στο σχετικό Εργαστήριο Γενετικής και Βελτίωσης Φυτών του Τμήματος Γεωπονίας Πανεπιστημίου Πατρών, που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο πλαίσιο του Forum Αγροτικής Ανάπτυξης 2021.

Συντονιστής της συζήτησης ήταν ο καθηγητής στο Τμήμα Γεωπονίας, Βασίλης Παπασωτηρόπουλος, ο οποίος υποστήριξε πως ψηφιακή γεωργία, γενετική και βιοτεχνολογία είναι οι προτεραιότητες για τη διαμόρφωση του πρωτογενούς τομέα στα επόμενα χρόνια.

Από την πλευρά του, ο καθηγητής, κοσμήτορας στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του πανεπιστημίου, Γιώργος Σαλάχας, υπογράμμισε πως για να ανταποκριθούμε στις διεθνείς αγορές θα πρέπει να ενισχυθούν οι Ομάδες Παραγωγών, αλλά και να δοθεί έμφαση στην έρευνα και στην καινοτομία.

«Παρά το γεγονός ότι έχουμε αξιόλογο ερευνητικό δυναμικό, πάσχουμε στην τελική μεταφορά της έρευνας στην παραγωγή και στο οικοσύστημα της αγροδιατροφής. Θα πρέπει να ενισχυθούν τα τεχνολογικά πάρκα, με άμεση διασύνδεσή τους με την αγροδιατροφή, με την πολιτεία να χρηματοδοτήσει τέτοιες ποιοτικές εφαρμογές, αλλά και με τη διαρκή εκπαίδευση των Νέων Αγροτών σε διετείς γεωργικές σχολές για να ανταποκριθούν στις συνθήκες του μέλλοντος», τόνισε.

Καινοτομία και βιολογικές καλλιέργειες

Ιδιαίτερα διαφωτιστική ήταν η τοποθέτηση του Δημήτρη Μπιλάλη, καθηγητή στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο οποίος εστίασε στην περίπτωση της Δυτικής Ελλάδας, περιφέρεια που, με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα, θα επηρεαστεί σημαντικά από την κλιματική αλλαγή.

Όπως ανέφερε, η καινοτομία έρχεται από τις νέες καλλιέργειες, προσαρμοσμένες στα εδάφη, στις απαιτήσεις σε νερό και σε λίπανση, αλλά και στην ένταση εργασίας για να μπορούν να προσφέρουν οικονομικό όφελος στον παραγωγό. Ως παραδείγματα καινοτομίας παρουσίασε τις καλλιέργειες κινόας, καμελίνας και chia, οι οποίες εφαρμόζονται τα τελευταία τρία χρόνια στη Δυτική Ελλάδα και έχουν πολύ καλά αποτελέσματα. «Η κλιματική αλλαγή δεν έχει μόνο αρνητικά. Πρέπει να την εκμεταλλευτούμε για να παράγουμε gluten free προϊόντα, όπως είναι το τεφ, η κινόα και η chia. Πρέπει να σχεδιάσουμε νέες καλλιέργειες και να ξανασπείρουμε καλλιέργειες από το παρελθόν», υποστήριξε.

Εκσυγχρονισμός θερμοκηπίων

Η αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Γεωπονίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών, Αγγελική Καυγά, αναφέρθηκε στην ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Ρομποτικού Συστήματος Διαχείρισης Θερμοκηπιακών Μονάδων Βασισμένο σε ΙοΤ Τεχνολογίες.

Τόνισε πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει παρουσιάσει ραγδαία αύξηση στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες, εντούτοις, μας έχουν ξεπεράσει χώρες όπως η Αίγυπτος, το Μαρόκο και η Τυνησία. «Είμαστε πίσω σε εκσυγχρονισμό των θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων και στον έλεγχο του μικροκλίματος, που αποτελεί βασικό παράγοντα για να έχουμε ποιοτική και ποσοτική παραγωγή», υποστήριξε, για να προσθέσει πως το ευφυές θερμοκήπιο αποτελεί επανάσταση με καινοτόμες τεχνολογίες, συστήματα μετρολογικών σταθμών και αισθητήρων με εφαρμογές ΙΟΤ, όπως οι ψηφιακές τεχνολογίες για έλεγχο μικροκλίματος, λήψη αποφάσεων και ολοκληρωμένες πρακτικές για εξοικονόμηση φυσικών πόρων.