-Διαφήμιση-

Ο Γιάννης Μπουντρούκας είναι υποψήφιος περιφερειάρχης Πελοποννήσου με τον συνδυασμό «Πελοποννησιακή Συμμαχία»

Αν βάλουμε στη μηχανή αναζήτησης του υπολογιστή μας τη λέξη «αγροδιατροφή», θα δούμε ότι βγαίνουν 182.000 αποτελέσματα. Αν βάλουμε, δε, τις λέξεις «αγροδιατροφή Πελοπόννησος», θα δούμε να βγαίνουν 21.900 αποτελέσματα, τα τελευταία αποτελούν συνήθως εξαγγελίες και προγράμματα στις… καλένδες. Ο όρος «αγροδιατροφή» πάντως είναι γνωστός, έχει εμπεδωθεί στο ευρύ κοινό. Αυτό που χρειάζεται είναι να πάμε από τη ζώνη άνεσης των παχιών λόγων και των πανηγυριών στην ευθύνη και την αποτελεσματικότητα.

Είναι σχεδόν αποδεδειγμένο, ότι στην Ελλάδα η αγροδιατροφή αποτελεί έναν από τους πιο βασικούς αναπτυξιακούς πυλώνες (μελέτη McKinsey & Company, 2011). Μαζί με τον πολιτισμό, τον τουρισμό και τις εξειδικευμένες υπηρεσίες, αποτελεί μια ξεχωριστή συνιστώσα τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Με την καλύτερη δυνατή κατανόηση του παρόντος, λοιπόν, οφείλουμε να σχεδιάσουμε ένα προσοδοφόρο μέλλον, ισόρροπο όσον αφορά την ανάπτυξη, την τοπικότητα, την οικονομία, το περιβάλλον. Εμείς, ως Πελοποννησιακή Συμμαχία, είμαστε έτοιμοι για πρωτοβουλίες, όπως:

 • Δημιουργία τμήματος R&D (Έρευνας και Ανάπτυξης) στον πρωτογενή τομέα.
 • Διασύνδεση έρευνας και προώθησης, μέσω περιφερειακού ερευνητικού συστήματος, και δημιουργίας καινοτόμων προϊόντων.
 • Αναβάθμιση ανταγωνιστικότητας των προϊόντων, μέσω βελτίωσης της παραγωγικότητας και προώθησης μοντέρνων και εναλλακτικών καλλιεργειών.
 • Αξιοποίηση του όρου «Μεσογειακή Διατροφή», ως μέρος της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας.
 • Εκτεταμένη εφαρμογή πιστοποίησης και ειδικών σημάνσεων (ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ), με στόχο την αύξηση της ποιότητας και κατ’ επέκταση της αξίας της τροφής (πραγματική και συμβολική).
 • Εφαρμογή όρων όπως «οικολογικό αποτύπωμα», «τροφοχιλιόμετρα», για προώθηση τοπικής διατροφικής κουλτούρας τύπου «τρώω τοπικά-σκέφτομαι σφαιρικά».
 • Πλήρης αξιοποίηση της «έξυπνης εξειδίκευσης» RIS3, οικοδομώντας στα δυνατά και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Πελοποννήσου για ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με διείσδυση καινοτόμων μεθόδων και με δυνατότητα δημιουργίας συγκεκριμένων σχεδίων.
 • Αγροδιατροφική Σύμπραξη, μέσω ανάπτυξης συνεργιών και συνεργατικών σχηματισμών.

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης, η οποία στην Πελοπόννησο έχει μείνει στα χαρτιά, οι πρωτοβουλίες αφορούν τα εξής:

 • Δημιουργία προωθητικού υλικού (ψηφιακό και έντυπο) για την ανάδειξη της πελοποννησιακής διατροφής, ως γαστρονομική ταυτότητα της περιφέρειας.
 • Καταγραφή, μελέτη, διερεύνηση των ιστορικής σημασίας παραδοσιακών τροφίμων και συνταγών, με στόχο την εναρμόνιση με νομοθετικές-καταναλωτικές απαιτήσεις.
 • Διοργάνωση στοχευμένων με μετρήσιμα αποτελέσματα και στόχους φεστιβάλ, ημερίδων τροφίμων και ποτών, μαζί με την εκτέλεση Β2Β συναντήσεων.
 • Καταγραφή των απαιτήσεων των αγορών του εξωτερικού, με ιεράρχηση των 5-10 δυναμικότερων αγροδιατροφικών προϊόντων της περιφέρειας για προώθηση.
 • Συμπράξεις/συνέργειες και συμμετοχή ανώτατων ιδρυμάτων σε διαδημοτικό και περιφερειακό επίπεδο για καλύτερη οργάνωση, ιεράρχηση και τεκμηρίωση. Στόχος είναι η τοπικοποίηση της γνώσης, όπου επιστήμονες και παραγωγοί, γνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες και το «καλάθι αγροτικών προϊόντων Πελοποννήσου», να συμπράξουν ώστε να επιτύχουν τη δημιουργία ποιοτικότερων προϊόντων.
 • Δημιουργία πλατφόρμας δικτύωσης των επαγγελματιών τροφίμων και αγροτικών προϊόντων.
 • Ενίσχυση απομονωμένων περιοχών, ώστε να παραμείνουν βιώσιμα και επισκέψιμα τα χωριά και οι κοινότητες.
 • Διοργάνωση στοχευμένων σεμιναρίων επιμόρφωσης παραγωγών και μεταποιητών αγροτικών προϊόντων.
-Διαφήμιση-