«Να προχωρήσει η πλήρης εξωτερική σύγκλιση», ζητούν επτά κράτη-μέλη

✱ Στο προσκήνιο και πάλι το επίμαχο θέμα ✱ Κόκκινη γραμμή για την Ελλάδα

Αίτημα προς την Κομισιόν, προκειμένου να συνεχιστεί η πλήρης εξωτερική σύγκλιση, ώστε «να διασφαλιστεί δίκαιη, βιώσιμη και ανταγωνιστική γεωργία στην ΕΕ» κατέθεσαν επτά κράτη-μέλη. Το αίτημα συνυπογράφουν η Σλοβακία, η Βουλγαρία, η Εσθονία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Πολωνία και η Ρουμανία, οι οποίες ουσιαστικά καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επανεξετάσει τη νέα ΚΑΠ στο πλαίσιο του αιτήματός τους.

«Παρά τις φιλοδοξίες των προηγούμενων αναθεωρήσεων της ΚΑΠ, δεν κατέστη δυνατό να επιτευχθεί δίκαιη κατανομή της στήριξης της ΚΑΠ με τη μορφή των Άμεσων Ενισχύσεων σε όλους τους Ευρωπαίους γεωργούς», σημειώνουν τα επτά κράτη-μέλη. Και προσθέτουν: «Ακόμη και το 2027, οι άμεσες πληρωμές ανά εκτάριο σε ορισμένα κράτη-μέλη δεν θα φτάσουν το 90% του μέσου όρου της ΕΕ. Ως εκ τούτου, ζητούμε την επανέναρξη των συζητήσεων για να επιταχυνθεί η πλήρης εξωτερική σύγκλιση μεταξύ των κρατών-μελών».

Όπως υποστηρίζουν, «η πλήρης εξωτερική σύγκλιση δεν είναι μόνο μια δημοσιονομική προσαρμογή, αλλά και ένα στρατηγικό βήμα που όχι μόνο θα συμβάλει στην ανθεκτικότητα του αγροτικού μας τομέα, αλλά θα ενισχύσει την ενότητα και τη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Εξωτερική σύγκλιση

Εξωτερική σύγκλιση είναι η ανακατανομή των ενισχύσεων μεταξύ των κρατών-μελών. Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια των συζητήσεων για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ 2023-2027, τα κράτη-μέλη είχαν χωριστεί σε δύο στρατόπεδα, με τις χώρες της Βαλτικής και την Πολωνία να υπεραμύνονται της πλήρους εξωτερικής σύγκλισης. Δηλαδή, στις χώρες της ΕΕ όπου η μέση ενίσχυση ανά εκτάριο είναι χαμηλότερη από το 90% του μέσου όρου της ΕΕ να σημειωθεί αύξηση των ενισχύσεων έως και κατά το ήμισυ της διαφοράς μεταξύ του τρέχοντος επιπέδου και του 90% του μέσου όρου της ΕΕ μέχρι το 2027.

Όμως, η πλήρης εξωτερική σύγκλιση θα οδηγούσε σε περαιτέρω σημαντική μείωση των Άμεσων Ενισχύσεων για τη χώρα μας. Για τον λόγο αυτόν, η Ελλάδα είχε δηλώσει εξαρχής την αντίθεσή της στην πλήρη εξωτερική σύγκλιση.