Να συμπεριληφθεί και η καλλιέργεια φυτών στη λίστα με τις ΚΑΔ ζητούν οι ανθοκόμοι Αττικής

«Θεωρούμε ότι οι ΚΑΔ που σχετίζονται με την καλλιέργεια φυτών και γενικά με την ανθοκομία πρέπει να βρίσκονται σε αυτούς που το υπουργείο Οικονομικών θα ορίσει αφού ο κλάδος όχι απλώς υπολειτουργεί αλλά οδηγείται σε πλήρη καταστροφή» αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Αγροτικός Ανθοκομικός Συνεταιρισμός Φυτωριούχων Αττικής.

Ακολουθεί η ανακοίνωση του Αγροτικού Ανθοκομικού Συνεταιρισμού Φυτωριούχων Αττικής:

«Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΥΤΩΡΙΟΥΧΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ είναι ο μεγαλύτερος στην χώρα συνεταιρισμός παραγωγών γλαστρικών φυτών αντιπροσωπεύοντας το σύνολο των ανθοπαραγωγών της.

Κύριο γνώρισμα των επιχειρήσεων καλλιέργειας φυτών είναι ο εποχιακός χαρακτήρας του προϊόντος. Το φυτό αποτελεί ένα προϊόν με έντονα εποχιακά χαρακτηριστικά, καθώς η κατανάλωσή του είναι συνδεδεμένη με τους ανοιξιάτικους κυρίως μήνες στην διάρκεια των οποίων πραγματοποιείται το 70% του ετήσιου τζίρου του κλάδου.

Στην παρούσα, κρίσιμη συγκυρία για την Ελλάδα, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με μία πρωτοφανή υγειονομική κρίση που έχει ήδη ανυπολόγιστες κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις, ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΥΤΩΡΙΟΥΧΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ στέκεται με αίσθημα ευθύνης αλλά και με βαθιά ανησυχία απέναντι στις εξελίξεις που αφορούν την πανδημία του COVID-19 (Κορωνοϊού) και τις επιπτώσεις της στη χώρα μας.

Ωστόσο, οι εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων και το κλίμα που έχει δημιουργηθεί εξαιτίας αυτών, έχουν δραματική επίπτωση στη λειτουργία των επιχειρήσεων του κλάδου, με τον κύκλο εργασιών να βρίσκεται σε πτώση που αγγίζει κατά μέσο όρο το 70%.

Ακόμη περισσότερο τα νέα μέτρα που περιλαμβάνουν την αναστολή λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων από την Τετάρτη 18/3/2020 θα οδηγήσουν όχι απλώς σε ακόμη μεγαλύτερη πτώση του κύκλου εργασιών αλλά σε μηδενισμό των πωλήσεων αφού τα φυτά διοχετεύονται στο καταναλωτικό κοινό μέσα από τα εξειδικευμένα καταστήματα λιανικής πώλησης,με αυτοπρόσωπη παρουσία των καταναλωτών .

Τα φυτά που έχουν καλλιεργηθεί για την άνοιξη εάν δεν πουληθούν την περίοδο αυτή θα πρέπει να καταστραφούν ,αφού είναι αδύνατη η αποθήκευση τους και η πώληση τους σε άλλες περιόδους.

Αν μάλιστα τα περιοριστικά μέτρα επεκταθούν πέραν των 14 ημερών που προβλέπει η ΠΝΠ ο κλάδος της ανθοκομίας θα οδηγηθεί σε αφανισμό.

Η διοίκηση του ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΦΥΤΩΡΙΟΥΧΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ αφού συγχαίρει τον πρωθυπουργό εκ μέρους των μελών του ανθοπαραγωγών, σχετικά με την άμεση λήψη μέτρων για την πρόληψη και εξάπλωση του ιού, καθώς και για τα έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγεισών επιχειρήσεων, τονίζει πως:

Στα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τους υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εργασίας αναφέρεται ότι αυτά θα αφορούν όχι το σύνολο της οικονομίας αλλά επιχειρήσεις συγκεκριμένων ΚΑΔ οι οποίοι θα οριστούν από το υπουργείο Οικονομικών.

Πέρα από την ανάγκη για καθολική εφαρμογή των μέτρων που έχουν ήδη καθώς και την οικονομική ενίσχυση όλων των επιχειρήσεων, ακόμη και αυτών που η λειτουργία τους δεν έχει ανασταλεί ακόμη ,θεωρούμε ότι οι ΚΑΔ που σχετίζονται με την καλλιέργεια φυτών και γενικά με την ανθοκομία πρέπει να βρίσκονται σε αυτούς που το υπουργείο Οικονομικών θα ορίσει αφού ο κλάδος όχι απλώς υπολειτουργεί αλλά οδηγείται σε πλήρη καταστροφή.

Πέρα από αυτά, προτείνουμε δέσμη συμπληρωματικών συγκεκριμένων και στοχευόμενων προτάσεων στήριξης του κλάδου, προκειμένου οι επιχειρήσεις να σταθούν όρθιες και να προστατευτούν οι χιλιάδες θέσεις εργασίας που προσφέρουν σε συμπολίτες μας.

Υπουργείο Εργασίας

« Αναστολή πληρωμής, έως την 30-9-2020, των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, με δυνατότητα περαιτέρω παράτασης της αναστολής κατόπιν σχετικής Υ.Α.. Στη συνέχεια παροχή της δυνατότητας ρύθμισης τους σε πάνω από 24 δόσεις.

 • Αναστολή πληρωμής, έως την 30-9-2020, δόσεων ρυθμίσεων οφειλών προς τον ΕΦΚΑ, με δυνατότητα περαιτέρω παράτασης της αναστολής κατόπιν σχετικής Υ.Α.
 • Αναστολή της εφαρμογής του μέτρου της δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών από τον ΕΦΚΑ σε περίπτωση παραβίασης όρων ρυθμίσεως.
 • Να δοθεί η δυνατότητα χορήγησης του επιδόματος ύψους 800 € για τον Απρίλιο που έχει προβλεφθεί για τους εργαζόμενους και για τους εργάτες γης που ασφαλίζονται με εργόσημο.

Υπουργεία Οικονομικών

 • Παράταση μέχρι την 30-9-2020 (με δυνατότητα περαιτέρω παράτασης κατόπιν σχετικής Υ.Α.) των προθεσμιών καταβολής των ήδη βεβαιωμένων οφειλών και παράλληλα για την ίδια χρονική περίοδο αναστολή πληρωμής των οφειλών που θα βεβαιωθούν και θα καταστούν ληξιπρόθεσμες. Μετά την 30-9-2020 πρόβλεψη της δυνατότητας ρύθμισης των ανωτέρων οφειλών.
 • Αναστολή καταβολής, έως την 30-9-2020, με δυνατότητα περαιτέρω παράτασης κατόπιν σχετικής Υ.Α, των δόσεων ρυθμίσεων βεβαιωμένων οφειλών ισόχρονη παράταση των ρυθμίσεων.
 • Αναστολή της εφαρμογής του μέτρου της δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών από το Δημόσιο σε περίπτωση παραβίασης όρων ρυθμίσεως.
 • Αυτόματη παράταση όλων των καταληκτικών ημερομηνιών υποβολών όλων των υποχρεώσεων, ΦΠΑ, συγκεντρωτικές καταστάσεις, βεβαιώσεις αποδοχών, δημοτικοί φόροι, εργοδοτικές εισφορές σε ΕΦΚΑ, ΑΠΔ, παρακρατούμενοι φόροι, διαβίβαση στοιχείων στη ΓΓΠΣ, κλπ. αυτών που ήδη λήγουν ή θα λήξουν μετά από 60 μέρες και μέχρι νεωτέρας.
 • Την παράταση του επταημέρου που ισχύει για τις επιταγές έως ότου επανέλθει η φυσιολογική λειτουργία της αγοράς.
 • Την παράταση για την εξόφληση των ΔΕΚΟ και μη διακοπή καμίας παροχής σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα δίχως να χαθούν οι όποιοι διακανονισμοί που ενδεχομένως να υπάρχουν.
 • Επιχορήγηση μέρους της απώλειας εσόδων των επιχειρήσεων μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων ( κατά το πρότυπο της ρυθμίσεως του άρθρου 36 του ν.2459/1997).

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

 • Αναστολή της υποχρέωσης πληρωμής των δόσεων των δανείων έως την 31-12-2020 και ισόχρονη παράταση του χρόνου αποπληρωμής τους.
 • Χορήγηση δανείων επιδοτούμενων τόκων μέσω των τραπεζών με την μορφή χαμηλότοκων δανείων μακράς ωρίμανσης και χαμηλών εξασφαλίσεων σύμφωνα και με τις εξαγγελίες του υπουργού Κου Βοριδη».