Τα νέα επίτιμα μέλη του ΔΣ του ΣΕΒΕ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΒΕ-Συνδέσμου Εξαγωγέων στην από 20.10.20 συνεδρίασή του όρισε μετά από εισήγηση της Διοικητικής Επιτροπής τα νέα Επίτιμα Μέλη του.

Τα Επίτιμα Μέλη συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς δικαίωμα ψήφου, αλλά συμβάλλουν σημαντικά στο έργο και στις δράσεις του ΣΕΒΕ προς όφελος της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, της διεθνούς ανταγωνιστικότητας και της οικονομίας.

Τα νέα Επίτιμα Μέλη του ΔΣ του ΣΕΒΕ είναι τα παρακάτω: 

ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ ΔΣ ΣΕΒΕ  2020-2022

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ/ΦΟΡΕΑΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

Αντωνιάδης Χριστόδουλος

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ

Σύμβουλος Διοίκησης Εμπορικής & Αγροτικής Τραπεζικής

Βασιλάκης Ευτύχιος

ΑΕGEAN AIRLINES AE

Πρόεδρος

Δαμπασίνας I. Δημήτριος

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΛΕΚΤΑ ΕΛΑΙΑ ΑΕ

Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής

Ηλιάδης Δημήτριος

KPMG ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ

Aναπληρωτής Γενικός Διευθυντής

Κανέλλης Πάνος

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πρόεδρος

Καραπάντσιος Θοδωρής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Καθηγητής Σχολής Θετικών Επιστημών-Τμήμα Χημείας, Διευθυντής Εργαστηρίου Χημικής & Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας

Κετικίδης Παναγιώτης

INTERNATIONAL FACULTY OF THE UNIVERSITY OF SHEFFIELD, CITY COLLEGE

Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας

Λιάγκος Αθανάσιος

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ

Εκτελεστικός Πρόεδρος ΔΣ

Παπαϊωάννου Νίκος

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Καθηγητής-Πρύτανης

Πέντζος Νικόλαος

ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΡΩΓΗΣ

Πρόεδρος

Φέσσας Κοσμάς

ΕREN HELLAS AE

Aντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Χατζηδημητρίου Ιωάννης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Καθηγητής Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διευθυντής του ΠΜΣ στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες

Χιόνης Διονύσης

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Καθηγητής Οικονομικών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών