Με νέα φορολογική κλίμακα και χωρίς εισφορά αλληλεγγύης τα φετινά εκκαθαριστικά αγροτών

Πώς διαμορφώνεται ο λογαριασμός της εφορίας για το 2021

Προσωρινή αναστολή της εισφοράς αλληλεγγύης, με πιθανότητα αυτή να μονιμοποιηθεί αν και εφόσον τα δημοσιονομικά δεδομένα της μετά Covid-19 εποχής το επιτρέψουν, φέρνει το 2021 για έναν μεγάλο αριθμό φορολογουμένων.

Οι πρώτοι που θα διαπιστώσουν το όφελος της εν λόγω ρύθμισης θα είναι οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα με ετήσιο εισόδημα άνω των 12.000 ευρώ. Η συγκεκριμένη ομάδα φορολογουμένων θα δει τη μισθοδοσία του Ιανουαρίου αυξημένη κατά το ισόποσο της μηνιαίας παρακράτησης για την εισφορά αλληλεγγύης που επιβαλλόταν μέχρι τον Δεκέμβριο του 2020. Αρκεί βέβαια να μην έχουν πιαστεί στην «παγίδα» των τεκμηρίων τα δύο προηγούμενα φορολογικά έτη (2018 και 2019), γιατί σε αυτή την περίπτωση, όπως διευκρινίζει σε εγκύκλιο που εξέδωσε πριν από λίγα εικοσιτετράωρα η ΑΑΔΕ, εξαιρούνται της ελάφρυνσης.

Οι αγρότες, όπως και όλοι όσοι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και ελεύθερο επάγγελμα, θα χρειαστεί να… περιμένουν λίγο ακόμα, αφού γι’ αυτούς το μέτρο θα εφαρμοστεί κατά τη φορολόγηση των εισοδημάτων του 2020 που θα δηλωθούν το 2021, δηλαδή με τα φετινά εκκαθαριστικά. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΑΑΔΕ (δηλώσεις του 2019 για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2018), το 2019 επιβλήθηκε εισφορά αλληλεγγύης 25,773 εκατ. ευρώ σε εισοδήματα από αγροτική δραστηριότητα, ενώ το 2018 (εισοδήματα 2017) το αντίστοιχο ποσό ήταν 26,929 εκατ. ευρώ.

Από 22 ευρώ το όφελος

Σύμφωνα με τα ισχύοντα μέχρι σήμερα, η εισφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται σε εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ με συντελεστές που ξεκινούν από 2,2% για το τμήμα ετήσιου εισοδήματος από 12.001 έως 20.000 ευρώ και φθάνουν το 10% για το τμήμα του εισοδήματος από 220.001 ευρώ και άνω.

Πιο αναλυτικά, οι συντελεστές διαμορφώνονται σε:

✱ 0% για εισόδημα έως 12.000 ευρώ.

✱ 2,2% για εισόδημα 12.000 έως 20.000 ευρώ.

✱ 5% για το τμήμα εισοδήματος από 20.001 έως 30.000 ευρώ.

✱ 6,5% για το τμήμα από 30.001 έως 40.000 ευρώ.

✱ 7,5% για το τμήμα από 40.001 έως 65.000 ευρώ.

✱ 9% για το τμήμα από 65.001 έως 220.000 ευρώ.

✱ 10% για εισόδημα άνω των 220.000 ευρώ.

Κατά συνέπεια, φορολογούμενος με ετήσιο εισόδημα (στην περίπτωση των αγροτών «καθαρό», δηλαδή έσοδα μείον έξοδα) 13.000 ευρώ θα έχει επομένως όφελος 22 ευρώ (1.000 x 2,2%) από το «πάγωμα» της εισφοράς αλληλεγγύης. Σε άλλο παράδειγμα, φορολογούμενος με ετήσιο εισόδημα 25.000 ευρώ θα έχει όφελος 426 ευρώ (8.000 x 2,2% + 5.000 x 5%).Σημειωτέον ότι από την εισφορά αλληλεγγύης εξαιρούνται επίσης τα εισοδήματα από τόκους, μερίσματα, δικαιώματα ακίνητης περιουσίας και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου. Αντίθετα, με εισφορά επιβαρύνονται τόσο οι δημόσιοι υπάλληλοι όσο και οι συνταξιούχοι όλων των ασφαλιστικών ταμείων.

Εισαγωγικός συντελεστής 9%

Πέρα από το «πάγωμα» της εισφοράς αλληλεγγύης, βέβαια, τα σημαντικά νέα για τους αγρότες έρχονται από τη νέα φορολογική κλίμακα, η οποία θα εφαρμοσθεί για τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2020. Το νέο σύστημα προβλέπει:

✱ Eισαγωγικό φορολογικό συντελεστή 9% για τα πρώτα 10.000 ευρώ του ετήσιου εισοδήματος.

✱ Συντελεστή 22% για το τμήμα από 10.000,01 έως 20.000 ευρώ.

✱ Συντελεστή 28% για το τμήμα από 20.000,01 έως 30.000.

✱ Συντελεστή 36% για το τμήμα από 30.000,01 έως 40.000 ευρώ.

✱ Συντελεστή 44% για το τμήμα από 40.000,01 ευρώ και πάνω.

Παράλληλα, η έκπτωση φόρου διαμορφώνεται σε:

✱ 777 ευρώ για όσους δεν έχουν προστατευόμενα τέκνα.

✱ 810 ευρώ, για όσους έχουν ένα προστατευόμενο τέκνο.

✱ 900 ευρώ για όσους έχουν δύο τέκνα, που οδηγεί σε αφορολόγητο 10.000 ευρώ.

✱ 1.120 ευρώ για όσους έχουν τρία τέκνα, που οδηγεί σε αφορολόγητο 11.000 ευρώ.

✱ 1.340 ευρώ για όσους έχουν τέσσερα και άνω τέκνα, που οδηγεί σε αφορολόγητο 1.340 ευρώ.

Τις παραπάνω εκπτώσεις θα δικαιούνται ακέραιες μόνο όσοι έχουν εισόδημα έως 12.000 ευρώ. Από εκεί και πέρα, το ποσό της έκπτωσης «ψαλιδίζεται» κατά 20 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ επιπλέον εισοδήματος. Για παράδειγμα, αγρότης με εισόδημα 13.000 ευρώ δίχως παιδιά θα έχει έκπτωση φόρου 757 ευρώ αντί για 777 ευρώ.

Τι αλλάζει στη φορολογία των αγροτών το 2021