Νέες εξελίξεις στο χώρο των αγροτικών εφοδίων: Στην ADAMA το 100% της Άλφα Γεωργικά Εφόδια

Στις 22 Νοεμβρίου 2019 γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού η συγκέντρωση, δυνάμει της οποίας η Ολλανδική εταιρεία με την επωνυμία ADAMA AGRICULTURE B.V. («ADAMA»), που ανήκει στον όμιλο ChemChina και επί του παρόντος ήδη κατέχει μειοψηφική συμμετοχή ποσοστού 49% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με την επωνυμία ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ («ΑΛΦΑ»), σκοπεύει να αποκτήσει το υπολειπόμενο 51% των μετοχών της ΑΛΦΑ, και συνεπώς να καταστεί κυρία του 100% του μετοχικού της κεφαλαίου και να αποκτήσει τον αποκλειστικό έλεγχο επί αυτής.

Πιο συγκεκριμένα, η ADAMA θα αποκτήσει μόνο την εμπορική δραστηριότητα της ΑΛΦΑ και τα συναφή στοιχεία του ενεργητικού, τα οποία συνίστανται στην εκ μέρους της ΑΛΦΑ διανομή γεωργικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της διανομής προϊόντων προστασίας καλλιεργειών, σπόρων και λιπασμάτων, καθώς οι λοιπές δραστηριότητές της παραγωγής σκευασμάτων και της παροχής υπηρεσιών logistics, θα μεταβιβασθούν σε χρόνο προγενέστερο της συγκέντρωσης σε άλλη εταιρεία, στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας εν τέλει δεν θα μετέχει η ADAMA.

Σχετικός οικονομικός κλάδος της γνωστοποιούμενης συγκέντρωσης είναι ο κλάδος της παραγωγής φυτοφαρμάκων και άλλων αγροχημικών προϊόντων. Η ADAMA δραστηριοποιείται στην παραγωγή και την προμήθεια χημικών σκευασμάτων για την προστασία των γεωργικών καλλιεργειών και προϊόντων για γρασίδι και κήπους, ενώ η ΑΛΦΑ δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, κυρίως στην διανομή προϊόντων προστασίας καλλιεργειών, σπόρων και λιπασμάτων στην Ελλάδα.

Το προφίλ της Adama

Η ADAMA δραστηριοποιείται στην παραγωγή και την προμήθεια χημικών σκευασμάτων για την προστασία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Η δραστηριότητά της εντοπίζεται επίσης στην διανομή προϊόντων προστασίας καλλιεργειών, σπόρων και λιπασμάτων στην Ελλάδα, με κύκλο εργασιών της τάξεως των 3,9 δισ. δολαρίων και πωλήσεις σε περισσότερες από 100 χώρες, διαθέτει 21 εργοστάσια, ενώ απασχολεί περισσότερους από 7.000 εργαζόμενους

Ποια είναι η ChemChina.

Σε ό,τι αφορά τον μητρικό όμιλο ChemChina, είναι ένας από τους κολοσσούς παγκοσμίως στον τομέα παραγωγής αγροχημικών, χημικών προϊόντων και εξειδικευμένων χημικών, καθώς και βιομηχανικού εξοπλισμού και ανήκει στην κινεζική κυβέρνηση. Διατηρεί μεταξύ άλλων συμμετοχές σε εταιρείες όπως η ιταλική εταιρεία ελαστικών Pirelli καθώς και σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες αγροχημικών, τη Syngenta.  
 
Πηγή: Επιτροπή Ανταγωνισμού, Food Reporter