Οι νέοι στο επίκεντρο

Η δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης και η προκήρυξη του προγράμματος των Νέων Αγροτών, που θα ακολουθήσει τις επόμενες ημέρες, θέτει το ζήτημα της διαδοχής στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Όπως έχει ευρύτατα αναλυθεί, η επιτυχής παραμονή του νέου στο αγροτικό επάγγελμα έχει σε όλη την Ευρώπη ως βασική προϋπόθεση την επάρκεια σε γη, κεφάλαια και γνώση.

Στο ρεπορτάζ μας, δέκα παραγωγοί, οι οποίοι διακρίνονται για τις επιδόσεις τους, αναφέρονται και σε άλλες πτυχές της επιτυχούς παραμονής στον πρωτογενή τομέα και στην ύπαιθρο. Σε αυτές περιλαμβάνονται η ενσωμάτωση της καινοτομίας και της τεχνολογίας, η σύγχρονη συνεργατικότητα, η συμβουλευτική, η «διά βίου» ενημέρωση, οι υποδομές στην ύπαιθρο, οι σχέσεις με τους άλλους κρίκους της διατροφικής αλυσίδας, η σύγχρονη επαγγελματική εκπροσώπηση κ.λπ.

Όλα τα παραπάνω συγκροτούν προϋποθέσεις από τις οποίες κρίνονται η εξασφάλιση ενός ικανοποιητικού εισοδήματος, η ύπαρξη και συνέχιση μίας βιώσιμης εκμετάλλευσης.

Και είναι η θέσπιση δεικτών βιωσιμότητας, αλλά και δεσμεύσεων, που θα ελαχιστοποιούν το φαινόμενο πριμοδότησης κάποιων οι οποίοι θα αποχωρήσουν με την πρώτη ευκαιρία έχοντας λάβει το πριμ εγκατάστασης, που πρέπει να ληφθούν υπόψη στην επερχόμενη προκήρυξη του μέτρου.

Ο υπερδιπλασιασμός του πριμ ανά δικαιούχο και το γεγονός ότι θα εγκριθούν οι μισοί περίπου από όσους θα υποβάλουν αίτηση κινητοποιούν πολλούς: Πολιτευτές, βουλευτές, στελέχη των περιφερειών, γραφεία που απλά συμπληρώνουν αιτήσεις.

Η εξασφάλιση των εγκρίσεων με όρους διαφάνειας και αξιοκρατίας και η προστασία των 25.000 δυνητικών δικαιούχων από την εκδούλευση των κάθε μορφής τοπικών παραγόντων αποτελούν τα μεγάλα ζητούμενα για την ηγεσία του ΥΠΑΑΤ.

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Υπαιθρος Χώρα»
που κυκλοφόρησε Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2021