Έρχονται οι πληρωμές για τους Νέους Αγρότες

Την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε, οι περιφέρειες που δημοσίευσαν απόφαση ένταξης για τους δικαιούχους του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» έφτασαν τις οκτώ.

Συγκεκριμένα, αποφάσεις εξέδωσαν οι περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας και Στερεάς Ελλάδας.

Πλέον, αναμένεται να πραγματοποιηθεί η πληρωμή της προκαταβολής για τους δικαιούχους, εντός της ερχόμενης εβδομάδας. Υπενθυμίζεται ότι τρέχουν οι ενστάσεις για 15 ημέρες μετά την απόφαση ένταξης για κάθε περιφέρεια χωρίς αυτό να επηρεάζει τη διαδικασία της πληρωμής.

Ένσταση μπορεί να γίνει και από κάποιον που εντάχθηκε, εφόσον θεωρεί ότι του υπολογίστηκε μικρότερο ποσό ενίσχυσης από αυτό που του εγκρίθηκε σύμφωνα με την απόφαση ένταξης.

Μόλις τελειώσει η εξέταση των ενστάσεων, θα διαμορφωθεί εκ νέου η βαθμολογική κατάταξη και με το 10% των χρημάτων που έχει κρατηθεί σε κάθε περιφέρεια θα ενταχθούν α) όσοι προσκόμισαν τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά, β) όσοι δικαιωθούν από τις ενστάσεις και έχουν βαθμολογία που να καλύπτεται από την πίστωση, καθώς και γ) όσοι καλύπτονται από το 10% των χρημάτων της κάθε περιφέρειας που έχουν κρατηθεί για να καλύψουν τις ενστάσεις.

Αυτή η φάση εκτιμάται από το ΥΠΑΑΤ ότι θα ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο.