Με νέους κωδικούς για τους αγρότες σε συμβολαιακή το φετινό E1

Με αρκετές αλλαγές και προσθήκες στο Ε1, μία εκ των οποίων αφορά τους αγρότες και δη αυτούς που βρίσκονται σε σχέση συμβολαιακής γεωργίας, ξεκίνησε η υποβολή των δηλώσεων για το φορολογικό έτος 2022.

Μεταξύ άλλων, στο νέο έντυπο E1 έχουν προστεθεί οι κωδικοί 035-036, οι οποίοι συμπληρώνονται από κάθε φορολογούμενο που αποκτά εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4935/2022. Σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο, ο φόρος εισοδήματος μειώνεται κατά 50% σε κάθε περίπτωση συνεργασίας φυσικών προσώπων κατά κύριο επάγγελμα αγροτών είτε στο πλαίσιο συνεταιρισμών είτε στο πλαίσιο της συμβολαιακής γεωργίας.

Η εφαρμογή του taxisnet για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων άνοιξε την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023. Η προθεσμία εκπνέει στις 30 Ιουνίου 2023 ενώ η πρώτη δόση  πρέπει να καταβληθεί έως τις 31 Ιουλίου 2023.

Eξάλλου, νέοι κωδικοί προστέθηκαν και για τη δήλωση εξαίρεσης από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος του έτους 2022 για τις ατομικές επιχειρήσεις που το 2022 αύξησαν τον μέσο αριθμό εργαζομένων τους με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης σε σχέση με το προηγούμενο φορολογικό έτος. Οι κωδικοί αυτοί ωστόσο θα παραμείνουν προσωρινά ανενεργοί και θα προσυμπληρωθούν από την ΑΑΔΕ μόλις διαβιβαστούν από το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στη ΑΑΔΕ τα στοιχεία για τις ατομικές επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια για την απαλλαγή. Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν άμεσα από την ΑΑΔΕ με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μόλις είναι διαθέσιμα γι’ αυτούς τα σχετικά στοιχεία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ:

  • Για πρώτη φορά προσυμπληρώνονται, με δυνατότητα τροποποίησης, επιμέρους κωδικοί του Ε3, με βάση τα στοιχεία που έχουν διαβιβαστεί στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.
  • Έχει ανασχεδιαστεί το Εκκαθαριστικό και οι δηλώσεις Ε1 και Ε2, ώστε η συμπλήρωσή τους να είναι ευκολότερη.
  • Σε νέο πίνακα του Ε1 αναγράφονται διακριτά τα ποσά δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα, που αφαιρούνται από το εισόδημα ή υπολογίζονται διπλά για τον σχηματισμό του απαιτούμενου ποσού δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.
  • Οι φορολογούμενοι με εξαρτώμενα τέκνα συμπληρώνουν το επίθετο του τέκνου, καθώς και τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητάς του, εφόσον αυτό έχει εκδοθεί, σε ειδικά πεδία.
  • Έχει απλοποιηθεί η διαδικασία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για τους κατοίκους εξωτερικού.
  • Έχουν δημιουργηθεί νέοι κωδικοί για τη χορήγηση της απαλλαγής από τον φόρο εισοδήματος στην περίπτωση συνεργασίας φυσικών προσώπων, κατά κύριο επάγγελμα αγροτών.

Ταχύτερες επιστροφές φόρου

Επιπλέον, επιταχύνονται οι συμψηφισμοί και οι επιστροφές φόρου, καθώς και οι πληρωμές των ποσών. Μεταξύ άλλων, όσοι φορολογούμενοι δεν έχουν χρέη στην εφορία ή στα ασφαλιστικά ταμεία, ούτε δέσμευση ενημερότητας, θα λαμβάνουν την επιστροφή φόρου μέσα σε μια εβδομάδα από την υποβολή και εκκαθάριση της δήλωσης.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ:

  • Επιστροφές φόρου εισοδήματος σε φορολογούμενους που δεν έχουν φορολογικές ή ασφαλιστικές οφειλές ή δέσμευση ενημερότητας, θα αποστέλλονται στην Τράπεζα της Ελλάδος για άμεση επιστροφή σε εβδομαδιαία βάση.
  • Επιστροφές φόρου εισοδήματος σε φορολογούμενους που δεν έχουν ασφαλιστικές οφειλές ή δέσμευση ενημερότητας και έχουν φορολογικές οφειλές, θα συμψηφίζονται κεντρικά το πρώτο και το τρίτο δεκαήμερο κάθε μήνα, αρχής γενομένης από το τέλος Απριλίου. Όσοι συμψηφισμοί δεν θα μπορούν να διενεργηθούν κεντρικά, θα διεκπεραιώνονται στο συντομότερο δυνατό χρόνο από τις ΔΟΥ.
  • Επιστροφές φόρου εισοδήματος που θα προκύψουν από δηλώσεις που θα υποβληθούν μετά την εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ 2023 και μέχρι την εξόφλησή του, θα συμψηφίζονται κεντρικά και με τον φόρο αυτόν, όπως και με οποιαδήποτε άλλη φορολογική οφειλή.
  • Οφειλές από το φόρο εισοδήματος θα συμψηφίζονται κατά προτεραιότητα με δικαιώματα επιστροφής από άλλους φόρους, που υπάρχουν ή θα γεννηθούν μέχρι τις 31.7.2023, ώστε σε περίπτωση εξόφλησης του φόρου εισοδήματος μέσω του συμψηφισμού, να χορηγείται η έκπτωση 3%.