Στους Νέους τα Σχέδια Βελτίωσης, στις οργανώσεις η Αναδιάρθρωση Καλλιεργειών

Από ανοιχτό Καταπιστευτικό Λογαριασμό οι πληρωμές του Ταμείου Ανάκαμψης

Νέοι Αγρότες και Συλλογικά Σχήματα πρόκειται να επωφεληθούν το επόμενο διάστημα από τις νέες προσκλήσεις που ετοιμάζει το ΥΠΑΑΤ, καθώς ο σχεδιασμός για το μεταβατικό ΠΑΑ και την αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης πριμοδοτεί συγκεκριμένες κατηγορίες παραγωγών.

Σχέδια Βελτίωσης

Η πρώτη κατηγορία είναι οι Νέοι Αγρότες, οι οποίοι, όπως είχε αποκαλύψει ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα η «ΥΧ», κερδίζουν με διαφορά στον πίνακα βαθμολόγησης για την ένταξή τους στα νέα Σχέδια Βελτίωσης, με προϋπολογισμό ύψους 180 εκατ. ευρώ. Προτεραιότητα στη βαθμολογία δεν θα έχουν μόνο όσοι Νέοι Αγρότες ενταχθούν στη νέα πρόσκληση του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Αγροτών», που αναμένεται να ενεργοποιηθεί τις επόμενες εβδομάδες, αλλά και οι δικαιούχοι των τελευταίων προσκλήσεων έτους 2018 του Υπομέτρου 6.1.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στόχος είναι να επωφεληθούν από τα νέα Σχέδια Βελτίωσης, δηλαδή από τη Δράση 4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων, με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων», περίπου 15.000 Νέοι Αγρότες. Ειδικότερα, με βάση το σενάριο εκτιμήσεων, στόχος είναι να ενταχθούν στα νέα Σχέδια Βελτίωσης περίπου 10.000 έως 11.000 Νέοι Αγρότες της πρόσκλησης έτους 2021 και περίπου 4.500 με 5.000 Νέους Αγρότες των προσκλήσεων (1ης και 2ης) έτους 2018.

Τα ποσοστά στήριξης για τους γεωργούς ηλικίας έως 41 ετών με επαγγελματικά προσόντα ή τους δικαιούχους του υπομέτρου των Νέων Γεωργών κατά την τελευταία πενταετία θα είναι αυξημένα κατά 10% με 20% σε σχέση με τους γεωργούς σε κανονικές περιοχές (δηλαδή, που δεν είναι ορεινές και δεν αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα). Ειδικότερα, το ποσοστό στήριξης στα μικρά νησιά του Αιγαίου ανέρχεται σε 80%-85%, σε ΑΜΘ και Ήπειρο σε 70% και σε Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο και Κεντρική Μακεδονία σε 60%.

Επιλέξιμος προϋπολογισμός

Όσον αφορά το ύψος των συγχρηματοδοτούμενων επενδύσεων, αυτό θα ανέρχεται σε:

Έως 130.000 ευρώ, για επενδύσεις στη φυτική παραγωγή και στη μελισσοκομία.

Έως 200.000 ευρώ, για επενδύσεις στη ζωική παραγωγή.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, στις αρχές Νοεμβρίου θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση η Δράση 4.1.5, με στόχο η πρόσκληση να δημοσιευτεί στις αρχές του 2022. Μέχρι τότε θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η ένταξη των Νέων Αγροτών στο πλαίσιο της νέας πρόσκλησης, η οποία, όπως όλα δείχνουν, πρόκειται να ενεργοποιηθεί στις αρχές Νοεμβρίου. Από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι η δημοσίευση της πρόσκλησης πήρε μία μικρή αναβολή, καθώς στην Πλατεία Βάθη επιθυμούν να προχωρήσουν και σε νέες αλλαγές, οι οποίες στοχεύουν στην απλούστευση των διαδικασιών.

Ταμείο Ανάκαμψης

Μοναδικοί ωφελημένοι από τις δράσεις που πρόκειται να ενεργοποιηθούν στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης είναι τα συλλογικά σχήματα (συνεταιρισμοί, ομάδες/οργανώσεις παραγωγών κ.ά.) και οι ιδιώτες με συμβολαιακή γεωργία. Υπενθυμίζεται πως πρόκειται για πέντε δράσεις, με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 520 εκατ. ευρώ, οι οποίες και θα ενεργοποιηθούν από τις αρχές του 2022.

Από το σύνολο των δράσεων, οι προσκλήσεις για Επενδυτικά Σχέδια, Μεταποίηση, Αγροτουρισμό και επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια αναμένεται να έχουν σχεδιαστεί, τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και καταρτιστεί έως το τέλος του 2021.

Αναδιάρθρωση καλλιεργειών

Όσον αφορά την πρόσκληση στο πλαίσιο της δράσης για την αναδιάρθρωση καλλιεργειών, θα προηγηθεί η εκπόνηση μελέτης, ώστε να εξακριβωθούν και να οριστούν οι επιλέξιμες ποικιλίες ανά περιοχή.

Συγκεκριμένα, θα οριστούν:

Τα είδη δένδρων και οι ποικιλίες τους.

Το κόστος εγκατάστασης ανά στρέμμα.

Οι παραπάνω προσκλήσεις θα τρέξουν με πολύ διαφορετικό τρόπο, καθώς δεν θα στηρίζονται σε συγκριτική αξιολόγηση των φακέλων. Αυτό σημαίνει ότι κάθε φάκελος θα αξιολογείται άμεσα και, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις, θα εγκρίνεται αμέσως. Για τον λόγο αυτόν, σχεδιάζεται ένα νέο θεσμικό πλαίσιο πιο ευέλικτο, ενώ για τις ανάγκες του Ταμείου Ανάκαμψης θα ενεργοποιηθεί ένα νέο Πληροφοριακό Σύστημα από το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής.

Όσον αφορά το ποσοστό στήριξης των μέτρων του Ταμείου Ανάκαμψης, αυτό είναι διαφοροποιημένο και θα κυμανθεί από 50% έως 80%, ανάλογα με την κάθε δράση. Σε κάθε περίπτωση, ένα από τα ζητήματα που συζητούνται αυτήν τη στιγμή είναι η κλιμάκωση του ποσοστού ενίσχυσης. Παράλληλα, εξετάζεται η αξιοποίηση και άλλων κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης (δανεισμό), ώστε οι δικαιούχοι να μη χρειάζεται να απευθύνονται σε ενδιάμεσους, όπως τις τράπεζες, προκειμένου να καλύψουν το υπόλοιπο 50% της ιδίας συμμετοχής. Μάλιστα, έγινε γνωστό ότι για την προκαταβολή δεν θα απαιτείται εγγυητική επιστολή, αλλά θα ενεργοποιηθεί Ανοιχτός Καταπιστευτικός Λογαριασμός για τους δικαιούχους.