Νίτσας Κατασκευαστική: 40 και πλέον χρόνια παρουσίας στον κατασκευαστικό κλάδο

● Γεωργοκτηνοτροφικές μονάδες
● Υγειονομικά και βιομηχανικά κτήρια

Tο 1977 στα Τρίκαλα, ο Γεώργιος Νίτσας, διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός, ίδρυσε την εταιρεία ΝΙΤΣΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ. Η εταιρεία άρχισε τη δραστηριότητά της με αντικείμενο τη μελέτη και την κατασκευή ιδιωτικών τεχνικών έργων στον ελλαδικό χώρο.

Κύριο αντικείμενο των εργασιών της εταιρείας είναι η κατασκευή ποικίλων γεωργοκτηνοτροφικών μονάδων (βουστάσια – ποιμνιοστάσια – πτηνοτροφεία, συμβατικά και θερμοκηπιακού τύπου, αγροτικές αποθήκες, χοιροστάσια, κονικλοτροφεία κ.λπ.) και η κατασκευή βιομηχανικών – βιοτεχνικών κτηρίων υγειονομικού τύπου (τυροκομεία, σφαγεία, τυποποιητήρια κρέατος, ελαιοτριβεία, εργοστάσια παραγωγής ζωοτροφών, ξηραντήρια δημητριακών, συσκευαστήρια φρούτων και οπωροκηπευτικών κ.λπ.).

Η παρουσία της εταιρείας στον γεωργοκτηνοτροφικό χώρο και η εμπιστοσύνη του αγροτικού πελατολογίου την κατατάσσουν σε μια δυναμικά εξελισσόμενη εταιρεία στην πορεία των χρόνων δραστηριότητάς τους.

Καινοτομία

Η Νίτσας Kατασκευαστική στη συνεχή προσπάθεια που καταβάλλει όλα αυτά τα χρόνια για τη βελτίωση της ποιότητας κατασκευής καινοτομεί με τον έλεγχο του χώρου διαμονής των ζώων. Βάσει της μελέτης που συνέταξε σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης & το Κέντρο Ελέγχου Γεωργικών Κατασκευών, αριθμός πρωτ. 29732/09-03-2018, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας προσφέρει την καινοτομία «Έλεγχος περιβάλλοντος των κτηνοτροφικών κατασκευών με καινοτόμες μεθόδους και αυτοματισμούς».

Η καινοτομία συνίσταται στον έλεγχο του περιβάλλοντος χώρου των ζώων με πλήθος από αισθητήρες για την καλύτερη διαβίωση αυτών, με συνέπεια την ευζωία και την αύξηση της παραγωγικότητας.

Πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας

Ο σημαντικότερος στόχος της εταιρείας, μέσα από την πολυετή πείρα, εξειδίκευση και συνεχή ενημέρωσή της, είναι να διατηρεί και να εφαρμόζει αυστηρά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας στην κατασκευή των έργων που αναλαμβάνει με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Οι άνθρωποί μας

Η εξειδίκευση πάνω στις μεταλλικές κατασκευές εξασφαλίζει για εμάς την αξιοπιστία και την ταχύτητα που απαιτούν αυτού του είδους τα έργα.

Η ΝΙΤΣΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ σε όλα τα στάδια από τη σχεδίαση – μελέτη μέχρι την ανέγερση – παράδοση οποιασδήποτε μεταλλικής κατασκευής χρησιμοποιεί συγκεκριμένα και εξειδικευμένα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού, με σκοπό την ασφαλή και ταχύτατη αποπεράτωση οποιουδήποτε κτηριακού έργου σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Παρακολουθούμε τις εξελίξεις της αγοράς, εκπαιδεύουμε το προσωπικό και προσφέρουμε στους πελάτες μας τελευταίας γενιάς κατασκευές προσαρμοσμένες στις ακριβείς ανάγκες τους με βάση τη δυναμική ή και την προοπτική ανάπτυξής τους.

Έχουμε την ευελιξία να προσφέρουμε αυτό που απαιτούν οι ανάγκες των πελατών μας ποιοτικά και χρονικά:

 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

 ΙΔΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

● ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

 ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ

Οικονομία και ταχύτητα

Αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την εκπόνηση των μελετών για την έκδοση της οικοδομικής άδειας, την επίβλεψη και κατασκευή των έργων. Σε συνεννόηση με τον μελετητή, εξασφαλίζει την άρτια οικονομοτεχνική μελέτη του έργου σας. Επίσης, μετά την κατασκευή του έργου, πάλι με τον μελετητή σας αναλαμβάνουμε τη διεκπεραίωση του φακέλου του έργου σας για τη σίγουρη και γρήγορη αποπληρωμή του.

Γεωργοκτηνοτροφικές μονάδες

 Ποιμνιοστάσια (Συμβατικά – Θερμοκηπιακού Τύπου)

 Πτηνοτροφεία (Συμβατικά – Θερμοκηπιακού Τύπου)

● Βουστάσια (Συμβατικά – Θερμοκηπιακού Τύπου)

● Αγροτικές αποθήκες

 Χοιροστάσια

Βιοτεχνικά – βιομηχανικά κτήρια

● Υγειονομικού ενδιαφέροντος

 Τυποποιητήρια φρούτων – λαχανικών

 Ελαιοτριβεία – τυποποιητήρια ελαιολάδου – ελαιών

 Τυροκομεία

● Οινοποιεία

 Τυποποιητήρια συσκευαστήρια ψαριών – οστράκων

● Ψυκτικοί θάλαμοι

● Mελισσοκομεία – τυποποίηση προϊόντων μελισσών

 Σφαγεία

και ό,τι αφορά τη μεταποίηση στον πρωτογενή τομέα:

● Αποθήκες ζωοτροφών

 Kτήρια επεξεργασίας μετάλλων

● Kτήρια συλλογής – διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών