Νομοθετικές ρυθμίσεις για τα χρέη των συνεταιρισμών υποσχέθηκε ο Γ. Γεωργαντάς

Σε σημερινή συνάντηση του Υπουργού Γεωργίας Γ. Γεωργαντά με μέλη της ΕΘΕΑΣ, ο υπουργός υποσχέθηκε ότι σύντομα θα προωθηθούν νομοθετικές ρυθμίσεις που θα αφορούν τα κάτωθι αιτήματα των συνεταιρισμών:

  1. Την απαλλαγή των διοικήσεων για θέματα τα οποία δεν έχουν αποδεδειγμένα αντικειμενική ευθύνη.
  2. Την αποσύνδεση της δέσμευσης ΑΦΜ των διοικήσεων από το ΑΦΜ των συνεταιρισμών που έχουν θέματα παλαιών οφειλών.
  3. Τη ρύθμιση των θεμάτων που έχουν σχέση με τους εκκαθαριστές που ορίστηκαν με δικαστική απόφαση.
  4. Τη ρύθμιση των θεμάτων των υποδομών που βρίσκονται στην PQH για να μπορέσουν οι συνεταιρισμοί να προβούν σε βιώσιμες λύσεις ανάπτυξης.
  5. Το «πάγωμα» των πλειστηριασμών για ένα χρόνο για φυσικά πρόσωπα (38.000 γεωργοί) και για πολλούς συνεταιρισμούς.
  6. Την επανέναρξη της απλοποιημένης διαδικασίας εκκαθάρισης 3.000 περίπου μικρών πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών και την αξιοποίηση της περιουσίας τους.