Ο Νέος Φορέας στις ανοιχτές θάλασσες της αγροτικής αναγέννησης

O Νέος Φορέας προσπαθεί από τη γέννησή του να αφομοιώσει τις νέες εμπειρίες, που καθρεφτίζουν το εξελισσόμενο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.

Ο Νέος Φορέας στις ανοιχτές θάλασσες της αγροτικής αναγέννησης

Το ταξίδι των συνεταιρισμένων αγροτών προς την Ιθάκη ξεκίνησε την 1η Ιουνίου στην Αθήνα, πέρασε από τη Βόρεια Ελλάδα και την Πελοπόννησο και θα συνεχιστεί στην Κρήτη, στην Ήπειρο, στα Ιόνια, στη Στερεά. Σε όλη την Ελλάδα. Σε λίγες μέρες, ο Πανελλαδικός Φορέας των συνεταιρισμένων αγροτών του πρωτογενούς τομέα και της επιχειρηματικότητας, θα διαθέτει τον καταστατικό του χάρτη και τον Σεπτέμβριο θα πάρει σάρκα και οστά, με την εκλογή του Διοικητικού του Συμβουλίου. Στην πορεία αυτή, οι συνεταιρισμένοι αγρότες αποκτούν πείρα και γνώσεις, που τελικά αποδεικνύονται τόσο ουσιαστικές και σημαντικές, όσο και ο ίδιος ο τελικός προορισμός. Γιατί, σημασία δεν έχει μόνο η Ιθάκη. Έχει και ο αγώνας, η ενότητα, η προσπάθεια, το ταξίδι.

Αυτό το ταξίδι προεξόφλησαν τα κυκλώματα της παραπληροφόρησης ότι θα τελειώσει πριν αρχίσει. Ότι θα το τελειώσουν οι δυσκολίες, οι αντιξοότητες, οι Λαιστρυγόνες και οι Κύκλωπες. Εννοούσαν, όλοι αυτοί οι ιδιοτελείς προπαγανδιστές του σημερινού βάλτου, ότι τα κατεστημένα που στηρίζουν -και τους στηρίζουν-, τα κυκλώματα με τις υπερφίαλες αρχηγικές επιδιώξεις, οι φορείς του παλιού και φθαρμένου όχι μόνο θα εμπόδιζαν τους ταξιδιώτες, αλλά και θα βούλιαζαν το καράβι. Δεν υπολόγισαν, όμως, τη σημασία και την ορμή του ανθρώπινου παράγοντα. Τους συνεταιρισμένους αγρότες, που ξέρουν να κρατάνε τα πόδια τους στο σήμερα και τη σκέψη τους στο αύριο και γι’ αυτό αρνούνται τη μιζέρια των λόγων και των έργων. Και καταλαβαίνουν ότι, αν οι ίδιοι δεν επενδύσουν στη δική τους ενότητα και γνώση, στα δικά τους οράματα και στους δικούς τους στόχους, δεν θα χρειαστούν οι Κύκλωπες για να τερματιστεί το ταξίδι τους.

Ο Νέος Φορέας στις ανοιχτές θάλασσες της αγροτικής αναγέννησης

Ζούμε σε έναν κόσμο που αλλάζει. Κι αυτό σημαίνει ότι ο Νέος Φορέας προσπαθεί από τη γέννησή του να αφομοιώσει τις νέες εμπειρίες, που καθρεφτίζουν το εξελισσόμενο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Ιδού μερικά παραδείγματα:

  • Ο Νέος Φορέας καθοδηγείται από μια ολιστική προσέγγιση της αγροτικής οικονομίας, επιδιώκει την εισαγωγή της τεχνολογίας για την αύξηση της παραγωγής, ενώ ταυτόχρονα σχεδιάζει αποφασιστικά μέτρα για τη μείωση των εισροών και του κόστους, την προστιθέμενη αξία στο παραγόμενο προϊόν, την τυποποίηση και την εξωστρέφεια.
  • Το ταξίδι του Νέου Φορέα σχεδιάζεται και με βάση το χάρτη του ευρωπαϊκού τοπίου των εθνικών, αντιπροσωπευτικών, συνεταιριστικών οργανώσεων του πρωτογενούς τομέα, που δείχνει ότι κάθε χώρα, αναλόγως με τα ιστορικά, κοινωνικοοικονομικά, πολιτικά, πολιτισμικά και άλλα χαρακτηριστικά της, διαμορφώνει τους όρους και τις λογικές των αντιπροσωπευτικών της οργανώσεων. Προφανώς και δεν υπάρχει γενικός κανόνας, αλλά ούτε και υφίστανται «άριες» λογικές στη δυνατότητα συμμετοχής σε αυτές τις οργανώσεις. Σε κάθε περίπτωση, στόχος και ζητούμενο είναι η σύνθεση των δυνάμεων για την καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση των συνεταιρισμένων αγροτών, εντός και εκτός συνόρων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, τo Συμβούλιο Γεωργίας και Τροφίμων της Δανίας (Danish Agriculture and Food Council-DAFC) εκπροσωπεί τον πρωτογενή τομέα και τη βιομηχανία τροφίμων της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων, του εμπορίου και των συνδικαλιστικών και επαγγελματικών ενώσεων και οργανώσεων αγροτών. H φιλοσοφία του φορέα είναι η συλλογική εκπροσώπηση του αγροδιατροφικού τομέα της χώρας και όχι μόνο: Μέλη του είναι επαγγελματικοί, συνδικαλιστικοί, τοπικοί και τομεακοί φορείς του πρωτογενούς τομέα, συνεταιρισμοί, επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα (π.χ. εξαγωγικές και ασφαλιστικές εταιρείες, σφαγεία), αλλά και πιστωτικά ιδρύματα, τράπεζες κ.λπ. Να τονιστεί ότι σε επίπεδο εκπροσώπησης στην ΕΕ, το DAFC είναι μέλος της COGECA και έχει σήμερα την Προεδρία της COPA.

 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

  • Το νέο σχήμα εκπροσώπησης αγροτών και συνεταιριστικών οργανώσεων και επιχειρήσεων οφείλει να είναι ανοιχτό σε ισότιμη συμμετοχή μελών που το καθιστούν ισχυρό και του προσδίδουν δυνατότητα παρέμβασης στα αγροτικά δρώμενα ισάξια, ακόμα και ανώτερη, του ισχυρότερου κλαδικού επιμελητηρίου της χώρας. Η ηγετική ομάδα του νέου σχήματος, σε πλήρη συμφωνία με τις επικρατούσες χρηστές διοικητικές πρακτικές σε όλο τον κόσμο, οφείλει να ανανεώνεται, προκειμένου να αποφεύγονται φαραωνικές θητείες που καταλήγουν να υπηρετούν πρόσωπα και όχι θεσμούς. Διάχυτη είναι η επιθυμία όλων των συμμετεχόντων να αναδειχθούν στην ηγεσία του υπό ίδρυση σχήματος, νέα άφθαρτα πρόσωπα, με την τεχνοκρατική γνώση που επιβάλλουν οι καιροί και το σύγχρονο συνεταιριστικό όραμα. Επίσης, η δημοκρατική διάσταση, με απευθείας εκλογή του Προέδρου του ΔΣ από ένα ευρύτερο όργανο, τη Γενική Συνέλευση, και όχι από το περιορισμένο σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελεί μια καινοτομία με μεγάλη σημασία.
  • Ο Νέος Φορέας προσεγγίζει με νέο τρόπο την περιφερειακή διάσταση, με την παρουσία συλλογικών οργάνων στις 13 περιφέρειες της χώρας. Στόχος τους είναι να παρεμβαίνουν, ώστε τα περιφερειακά προβλήματα του πρωτογενούς και επιχειρηματικού τομέα να αναδεικνύονται με την ένταση που τους αρμόζει και να φτάνουν στο ΔΣ με όλη τη δυναμική και τη σημασία τους.
  • Η κομματική ανεξαρτησία του νέου σχήματος δεν σημαίνει αποπολιτικοποίηση. Το αντίθετο μάλιστα, θα αναζητούνται σε όλους τους χώρους, εκείνοι που αντιλαμβάνονται και υπηρετούν καλύτερα τους στόχους των πρωτοπόρων συνεταιρισμένων αγροτών. Η μεγάλη πλειοψηφία των συνεταιριστών και των αγροτών αναγνωρίζει ότι απαιτείται μια νέα αρχή έκφρασης του συνεργατισμού στη χώρα. Κι αυτό σημαίνει πολιτικές ουσίας και απαλλαγή από τα ανούσια και διαλυτικά κομματικά καπέλα.
  • Το νέο σχήμα οφείλει να επιτυγχάνει οικονομική αυτοτέλεια, με βασικό έσοδο τις συνδρομές των μελών του και δίχως καμία κρατική ενίσχυση.
  • Τέλος, καθώς ο Νέος Φορέας εκκινεί από τον αγρότη και ενεργεί αποκλειστικά για την προάσπιση των συμφερόντων του, βασική του επιδίωξη θα είναι η δια βίου εκπαίδευση των αγροτών. Θα αναζητούνται συνεχώς όλα τα μέσα, προκειμένου οι αγρότες να μην αποτελούν τα παθητικά υποκείμενα των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων.

Καλό ταξίδι στους τολμηρούς πρωτεργάτες της αγροτικής αναγέννησης.