Νέες οδηγίες ΑΑΔΕ για εφαρμογή του πλαισίου που διέπει το καθεστώς των διήμερων αποσταγματοποιών

Νέος συντελεστής ΕΦΚ

Αλλαγές στον συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης στο προϊόν απόσταξης των διήμερων αποσταγματοποιών προβλέπει εγκύκλιος της ΑΑΔΕ για την εφαρμογή του πλαισίου που διέπει το καθεστώς των διήμερων μικρών αποσταγματοποιών.

Σύμφωνα με αυτή ο νέος συντελεστής ορίζεται στα 370 ευρώ ανά εκατόλιτρο άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης.

Επιπλέον προστέθηκαν νέες επιτρεπόμενες προς απόσταξη πρώτες ύλες από τους διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς, όπως οι οινοποιήσιμες ποικιλίες σταφυλιών και τα σύκα – απόσυκα, ενώ επήλθαν αλλαγές στα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζουν οι εν λόγω επιτηδευματίες προκειμένου για τη χορήγηση άδειας απόσταξης, καθώς και σε θέματα που αφορούν στη διάθεση – διακίνηση του παραγόμενου από αυτούς προϊόντος απόσταξης.

Οι εν λόγω αλλαγές έχουν εφαρμογή από 01-08-2022.

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο της ΑΑΔΕ