«Οδηγίες για το πρωινό»: Την ακριβέστερη σήμανση για μέλια, χυμούς και μαρμελάδες ενέκρινε το Ευρωκοινοβούλιο

Την Τρίτη 11/12, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του σχετικά με την αναθεώρηση των λεγόμενων «οδηγιών για το πρωινό» με 522 ψήφους υπέρ, 13 κατά και 65 αποχές. Η πρόταση επικαιροποιεί τους κανόνες σχετικά με τα συστατικά, την ονομασία, τη σήμανση και την παρουσίαση ορισμένων τροφίμων που συμπεριλαμβάνονται συχνά στο πρωινό.

Στόχος της αναθεώρησης είναι να βοηθήσει τους καταναλωτές να παίρνουν πιο ενημερωμένες και υγιεινές αποφάσεις σχετικά με αγροδιατροφικά προϊόντα όπως το μέλι, οι χυμοί και οι μαρμελάδες.

Σαφής αναφορά της χώρας προέλευσης

Οι ευρωβουλευτές συμφωνούν ότι η χώρα συγκομιδής του μελιού πρέπει να αναγράφεται στην ετικέτα, ενώ για τους χυμούς φρούτων, τις μαρμελάδες και τον γλυκό πολτό κάστανου πρέπει επίσης να αναγράφεται στην εμπρόσθια ετικέτα η χώρα καταγωγής των φρούτων που χρησιμοποιούνται. Εάν το μέλι ή ο καρπός που χρησιμοποιείται προέρχεται από περισσότερες από μία χώρες, οι ευρωβουλευτές ζητούν οι χώρες καταγωγής να αναγράφονται στην ετικέτα κατά φθίνουσα σειρά σύμφωνα με την αναλογία τους στο τελικό προϊόν.

Για τον περιορισμό της απάτης, οι ευρωβουλευτές ζητούν να δημιουργηθεί ένα σύστημα ιχνηλασιμότητας για την αλυσίδα εφοδιασμού μελιού που θα επιτρέπει τον έλεγχο της προέλευσης των προϊόντων. Το Κοινοβούλιο στηρίζει επίσης τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού «εργαστηρίου αναφοράς» για το μέλι με σκοπό τη βελτίωση των ελέγχων και την ανίχνευση νοθείας μέσω συστηματικών δοκιμών.

Σήμανση της περιεκτικότητας σε σάκχαρα

Οι ευρωβουλευτές προτείνουν να επιτρέπεται η σήμανση «περιέχει μόνο φυσικά σάκχαρα» για τους χυμούς φρούτων. Για να καλυφθεί η αυξανόμενη ζήτηση για προϊόντα χαμηλής περιεκτικότητας σε ζάχαρη, οι «ανασυσταθέντες» χυμοί φρούτων μπορούν να φέρουν την ένδειξη «χυμός φρούτων μειωμένης περιεκτικότητας σε σάκχαρα».

Οι νέες τεχνικές που αφαιρούν τα φυσικά σάκχαρα από χυμούς φρούτων, μαρμελάδες, ζελέ ή γάλα δεν θα πρέπει να οδηγούν στη χρήση γλυκαντικών για την αντιστάθμιση της επίδρασης της μείωσης της ζάχαρης στη γεύση, την υφή και την ποιότητα του τελικού προϊόντος. Επίσης, οι ετικέτες τροφίμων με μειωμένη περιεκτικότητα σε ζάχαρη δεν πρέπει να περιέχουν ισχυρισμούς σχετικά με θετικές ιδιότητες όπως οφέλη για την υγεία.

Δηλώσεις

Ο εισηγητής Alexander Bernhuber (ΕΛΚ, Αυστρία) δήλωσε: «Σήμερα κάναμε ένα σημαντικό βήμα για πιο διαφανή σήμανση προϊόντων. Η πιο ακριβής παρουσίαση των χωρών προέλευσης των προϊόντων θα διευκολύνει τους καταναλωτές στην επιλογή υγιέστερων και πιο τοπικών προϊόντων. Θα σταματήσουμε τις δόλιες πρακτικές σχετικά με τις ετικέτες μελιού, οι οποίες στο μέλλον θα πρέπει να αναφέρουν σαφώς τις χώρες προέλευσης και, στην περίπτωση των αναμεμειγμένων μελιών, τις αντίστοιχες αναλογίες των χωρών προέλευσης. Σε συνδυασμό με άλλα μέτρα, αυτό θα προστατεύσει τους καταναλωτές και τους μελισσοκόμους από το νοθευμένο μέλι και θα διευκολύνει τους καταναλωτές στο να κάνουν ενημερωμένες επιλογές μέσω μεγαλύτερης διαφάνειας.»

Επόμενα βήματα

Το Κοινοβούλιο είναι πλέον έτοιμο να ξεκινήσει συνομιλίες με τις κυβερνήσεις των κρατών μελών σχετικά με την τελική μορφή της νομοθεσίας.